ทำเนียบรายการสารเคมี ปี 2559

ทำเนียบรายการสารเคมี ปี 2559

10

50

100

150

200

หมายเลข CAS ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ชื่อ IUPAC พิกัดศุลกากร กฎหมายควบคุม
100-01-6 4-Nitroaniline 4-Nitroaniline 2904.9
1000172-11-1 Pentadecane, 7-methylene-, mixed with 1-tetradecene, dimers and trimers, hydrogenated 2710.19
100-02-7 4-Nitrophenol 4-Nitrophenol 2908.99 3
10004-44-1 Hymexazol 5-methyl-1,2-oxazol-3-ol 2934.99 8
100-06-1 4-Methoxyacetophenone 1-(4-methoxyphenyl)ethanone 2914.5
10006-28-7 Dipotassium silicate Dipotassium oxosilanebis(olate) 3824.9
100085-39-0 Glycerides, C8-21 and C8-21-unsatd. mono- and di-, 2-(acetyloxy)-3-hydroxybutanedioates 2,3-bis(acetyloxy)butanedioates 2918.13
1000-90-4 Zinc O,O'-diisopropyl bis[dithiocarbonate] 4-Methoxybenzoic acid
10010-67-0 Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate Sodium hydrogen 2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate 2933.59
100-10-7 4-Dimethylaminobenzaldehyde 4-Dimethylaminobenzaldehyde 2922.29
1001354-72-8 3-Aminooctan-4-ol 2922.19
10016-20-3 alpha-Cyclodextrin 2940 6
10017-11-5 Allylammonium chloride Allylammonium chloride 2921.19
100-18-5 1,4-Diisopropylbenzene 1,4-Diisopropylbenzene 2902.9
100-20-9 Terephthaloyl dichloride 1,4-Benzenedicarbonyl dichloride 2917.39
100209-45-8 Hydrolyzed vegetable protein 3504
100-21-0 Terephthalic acid Benzene-1,4-dicarboxylic acid
100-22-1 N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine 2933.69 3
10022-31-8 Barium dinitrate Baium dinitrate 2834.29
10022-68-1 Nitric acid Cadmium dinitrate  2834.29
100231-64-9 Heptyl D-glucoside Heptyl D-glucopyranoside 3402.13
10024-47-2 Isobutyl oleate Isobutyl oleate 3824.9
10024-66-5 Manganese citrate 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate manganese(2+) 2918.15
10024-97-2 Nitrous oxide Nitrous oxide 2804.3
1002-53-5 Di-n-Butyltin 3815.12
100-25-4 1,4-Dinitrobenzene 1,4-Dinitrobenzene 2904.2 8
10025-65-7 Platinum(II) chloride Platinum(2+) dichloride 2843.9
10025-69-1 Tin(II) chloride dihydrate Dichlorotin dihydrate 2827.39
10025-70-4 Stannic chloride Strontium chloride 2827.39
10025-73-7 Chromic chloride Trichlorochromium 2833.29 8
10025-75-9 Erbium (III) chloride hexahydrate Erbium(3+);trichloride;hexahydrate 2846.9
10025-77-1 Ferric chloride hexahydrate Iron(III) chloride hexahydrate   
10025-82-8 Indium trichloride Indium trichloride
10025-84-0 Lanthanum chloride heptahydrate Trichlorolanthanum 2827.39
10025-87-3 Phosphorus oxychloride Phosphorus trichloride oxide 2812.1
10025-91-9 Antimony trichloride Trichlorostibane 2827.39 3
10025-98-6 Potassium tetrachloropalladate(II) Dipotassium;tetrachloropalladium(2-) 2843.9
10026-04-7 Silicon tetrachloride Tetrachlorosilane 2812.1 3
10026-06-9 Tin (IV) chloride pentahydrate Tetrachlorostannane;pentahydrate 2827.39
10026-07-0 Tellurium tetrachloride Tellurium Tetrachloride 2812.1
10026-11-6 Zirconium(IV) chloride anhydrous Tetrachlorozirconium
10026-12-7 Niobium(V) chloride Pentachloroniobium 2827.39
10026-22-9 Cobalt (II) nitrate hexahydrate Cobalt(2+) dinitrate hexahydrate 2827.31
10026-24-1 Cobalt sulfate heptahydrate Cobalt(2+) sulfate heptahydrate
10028-22-5 Ferric sulfate Iron(3+); trisulfate 2833.29
10028-24-7 Disodium hydrogen orthophosphate Disodium; hydrogen phosphate; dihydrate 2835.22
1002-84-2 Pentadecanoic acid Pentadecanoic acid 2915.9
1002-88-6 Cobalt stearate Cobalt distearate 2915.7
1002-89-7 Ammonium stearate 3402.11
1003-04-9 Tetrahydrothiophene-3-one Tetrahydrothiophene-3-one 2934.99
10030-67-8 Melezitose monohydrate (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol hydrate 2940
1003-07-2 2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one 2,3-dihydro-1,2-thiazol-3-one 2934.1
10030-80-5 L-Mannose (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal 2940
10030-85-0 L(+)-Rhamnose Monohydrate (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate 2938.1
1003-09-4 2-Bromothiophene 2-Bromothiophene 2934.99
10031-22-8 Lead (II) bromide Dibromolead 2827.59
10031-30-8 Monohydrate Calcium; dihydrogen phosphate; hydrate 2835.26
10031-43-3 Cupric nitrate Copper; dinitrate; trihydrate 2834.29
10031-49-9 Dysprosium nitrate Dysprosium(3+); trinitrate; pentahydrate 2846.9
10032-15-2 Hexyl 2-methylbutyrate Hexyl 2-methylbutyrate 2915.9
1003-29-8 Pyrrole-2-carboxaldehyde Pyrrole-2-carboxaldehyde 2933.99
10034-76-1 Plaster of paris
10034-81-8 Magnesium perchlorate Magnesium; diperchlorate 2829.9
10034-85-2 Hydriodic acid Iodane 2811.19 3
10034-88-5 Sodium bisulfate monohydrate Sodium bisulfate monohydrate
10034-93-2 Hydrazine sulfate Hydrazine;sulfuric acid 2825.1
10034-96-5 Manganese(II) sulfate monohydrate Magnesium;sulfate;heptahydrate 2833.29
10034-99-8 Magnesium sulfate heptahydrate Magnesium sulfate heptahydrate
10035-04-8 Calcium chloride dihydrate Calcium; dichloride; dihydrate
10035-06-0 Bismuth trinitrate Bismuth trinitrate pentahydrate 2834.29
10035-10-6 Hydrobromic acid Bromane 2811.19 3
100-37-8 2-Diethylaminoethanol 2-Diethylaminoethanol 2922.19 8
100-39-0 Bromomethylbenzene Bromomethylbenzene 2903.99
10039-32-4 Anhydrous monobasic sodium phosphate Disodium; hydrogen phosphate; dodecahydrate 2835.22
10039-54-0 Hydroxylamine sulfate Hydroxyazanium;sulfate 2825.1
10039-56-2 Sodium hypophosphite Sodium; hydroxyphosphinite; hydrate 2835.1
100402-78-6 Silanedione 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methylprop-2-enoate Silanedione 3-(trimethoxysilyl)propyl 2-methylprop-2-enoate 3824.9
100-40-3 4-Ethenylcyclohexene 4-Ethenylcyclohexene 2902.19
100403-19-8 Ceramides N-(1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl)octadecanamide
100403-23-4 Pitch coke 2715
100403-24-5 Deoxyribonucleic acids, fish sperm 2934.99
100-41-4 Ethylbenzene Ethylbenzene 2902.6
100-42-5 Styrene Styrene 2902.5
10042-59-8 2-Propylheptan-1-ol 2-Propylheptan-1-ol 2905.19
10042-76-9 Strontium nitrate Strontium dinitrate 2834.29
10043-01-3 Aluminum sulfate Dialuminum trisulfate 2833.22
10043-11-5 Boron nitride Azanylidyneborane 2850
10043-35-3 Boric acid, crude natural 8
10043-52-4 Calcium chloride Calcium chloride 3
100-43-6 4-Vinylpyridine 4-Vinylpyridine 2933.39
10043-66-0 Iodine-131 (¹³¹I)iodanyl 2844.4 5
10043-67-1 Aluminium potassium bis(sulphate) Aluminium potassium bis(sulfate)
100-44-7 Chloromethylbenzene Chloromethylbenzene 2903.99
10045-89-3 Ammonium iron ( II ) sulphate Azane; hydrogen sulfate; iron(2+); hexahydrate 2842.9
10045-97-3 Cesium-137 Cesium-137 2844.4 5
100-46-9 Phenylmethanamine Phenylmethanamine 2921.49 3
10048-95-0 Sodium arsenate dibasic heptahydrate Disodium; hydrogen arsorate; heptahydrate 2842.9
10049-05-5 Chromium(II) chloride Chromium dichloride
10049-21-5 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Sodium; dihydrogen phosphate; hydrate 2835.22
10049-83-9 Pyritinol dihydrochloride Pyritinol dihydrochloride 2933.39
100-51-6 Benzyl alcohol ; Fragrance of benzyl alcohol Phenylmethanol
100-52-7 Benzaldehyde Benzaldehyde 2912.21 3
100-53-8 Benzyl Mercaptan Benzyl Mercaptan 2930.9
10054-21-4 1-Dodecyl-5-Oxoprrolidine-3-Carboxylic Acid 1-Dodecyl-5-Oxoprrolidine-3-Carboxylic Acid 2933.79
100-58-3 Phenylmagnesium bromide Phenylmagnesium bromide 2931.9
10058-44-3 Ferric phosphate Iron(3+); phosphonato phosphate 2835.29
100587-95-9 Europium(III) nitrate hexahydrate Europium(3+) trinitrate 2846.9
100-59-4 Phenylmagnesium chloride Phenylmagnesium chloride 2931.9
10060-13-6 Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate Diazanium; tetrachlorocopper(2-); dihydrate 2842.9
100-61-8 N-Methyaniline N-Methyaniline
100-63-0 Phenylhydrazine Phenylhydrazine 2928 8
100-64-1 Cyclohexanone oxime Cyclohexanone oxime 2928
100641-13-2 Dysprosium(III) nitrate hydrate Dysprosium(3+); trinitrate; hydrate 2846.9
100643-71-8 Desloratadine 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine 2933.39 6
100646-51-3 Quizalofop P-Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phnoxy]propionate 2933.99 8
100-66-3 Anisole Anisole 2909.3
100683-54-3 Tetrabutylazanium (1E)-3-oxoprop-1-en-1-olate 2923.9
100-69-6 2-Vinylpyridine 2-Vinylpyridine 2933.39
1007304-55-3 Glycereth-25 PCA Isostearate 3402.13
100-74-3 4-Ethylmorpholine 4-Ethylmorpholine 2934.99
10079-20-6 [2-(3-amino-4-methoxybenzenesulfonyl)ethoxy]sulfonic acid [2-(3-amino-4-methoxybenzenesulfonyl)ethoxy]sulfonic acid 2930.9
100-79-8 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 2932.99
10081-67-1 Bis[4-(2-phenyl-2-propyl)phenyl]amine 4-(2-phenylpropan-2-yl)-N-[4-(2-phenylpropan-2-yl)phenyl]aniline
100-83-4 3-Hydroxybenzaldehyde 3-Hydroxybenzaldehyde 2912.49
100-85-6 Benzyltrimethylammonium hydroxide Benzyltrimethylammonium hydroxide 2923.9
100-86-7 Dimethyl benzyl carbinol 2-Methyl-1-phenyl-2-propanol 2942
1008-89-5 2-Phenylpyridine 2-Phenylpyridine 2933.39
1009119-65-6 Daclatasvir Dihydrochloride Methyl((1S)-1-(((2S)-2-(5-(4'-(2-((2S)-1-((2S)-2-((methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)-2-pyrrolidinyl)-1H-imidazol-5-yl)-4-biphenylyl)-1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl)-2-methylpropyl)carbamate dihydrochloride 2942
1009-14-9 Valerophenone 1-phenylpentan-1-one 2914.39
100-93-6 4'-Anilinotoluene-4-sulphonanilide 4-methyl-N-[4-(phenylamino)phenyl]benzene-1-sulfonamide 2935
10094-34-5 Dimethylbenzylcarbinyl butyrate 1,1-Dimethyl-2-phenylethyl butyrate
10094-45-8 Stearyl erucamide (Z)-N-octadecyldocos-13-enamide 2924.19
100-97-0 Methenamine 1,3,5,7-Tetraazaadamantane 2
10097-09-3 4,4'-Bis(N,N-dimethylureido)diphenylmethane 4,4'-Bis(N,N-dimethylureido)diphenylmethane 3815.9
10097-28-6 Silicon monoxide Oxoniumylidynesilanide
100986-85-4 Levofloxacin (S)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid 2934.99
10099-74-8 Lead nitrate Plumbous dinitrate 2834.29
10101-41-4 Calcium sulfate dihydrate Calcium sulfate dihydrate 2833.29
10101-52-7 Zirconium silicate Zirconium(4+) silicate
10101-53-8 Chromium sulfate Dichromium tris(sulfate) 3210
10101-63-0 Lead (II) iodide Diiodolead 2827.6
10101-66-3 Pigment violet 16 Ammonium manganese pyrophosphate 3204.17
10101-68-5 Manganese(II) sulfate tetrahydrate Manganese(2+); sulfate; tetrahydrate 2833.29
10101-89-0 Trisodium phosphate dodecahydrate Trisodium; phosphate; dodecahydrate
10101-97-0 Nickel(II) sulfate hexahydrate Nickel(2+) sulfate hexahydrate
101-02-0 Triphenyl phosphite Triphenyl phosphite 2902.9 3
10102-05-3 Palladium dinitrate Palladium dinitrate 3815.9
10102-17-7 Sodium thiosulfate pentahydrate Disodium; dioxido-oxo-sulfanylidene-λ6-sulfane; pentahydrate 2816.1
10102-18-8 Sodium selenite Disodium selenite 2842.9 3
10102-23-5 Sodium selenate decahydrate Disodium selenate decahydrate 2842.9
10102-24-6 Lithium silicate Dilithium metasilicate
10102-25-7 Lithium sulfate monohydrate Dilithium; sulfate; hydrate 2833.29
10102-40-6 Sodium molybdate dihydrate Disodium; dioxido(dioxo)molybdenum; dihydrate 2841.7
10102-43-9 Nitric oxide 1S/NO/c1-2 2804.3 8
10102-68-8 Calcium iodide Calcium diiodide 2827.6
10102-71-3 Sodium sluminum sulfate Aluminum; sodium; disulfate 2833.22
10102-90-6 Copper pyrophosphate Dicopper; phosphonato phosphate 2835.39
10108-64-2 Cadmium chloride anhydrous Dichlorocadmium 2827.39
10111-08-7 Imidazole-2-carboxaldehyde Imidazole-2-carboxaldehyde 2932.99
101-11-1 3-{[ethyl(phenyl)amino]methyl}benzene-1-sulfonic acid 3-{[ethyl(phenyl)amino]methyl}benzene-1-sulfonic acid 2921.42
101-14-4 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) 4,4'-Methylene-bis(2-chloroaniline) 2921.59 3
10114-58-6 Basic brown 1 dihydrochloride ; C.I. 21000 1,3-bis(2,3-diaminophenylazo)benzene hydrochloride 3212.9
1011-73-0 Sodium 2,4-dinitrophenoxide Sodium 2,4-dinitrophenoxide 2908.99
101-20-2 Triclocarban 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea 2924.21
101-21-3 Chlorpropham 2924.29 8
10124-36-4 Cadmium sulfate Cadmium(2+); sulfate 2833.29
10124-37-5 Calcium nitrate Calcium dinitrate
10124-43-3 Cobalt sulfate Cobalt(2+) sulfate 2833.29
10124-53-5 MagThio ® Magnesium; dioxido-oxo-sulfanylidene-λ6-sulfane; hexahydrate 2832.3
10124-56-8 Sodium hexametaphosphate Hexasodium;2,4,6,8,10,12-hexaoxido-1,3,5,7,9,11-hexaoxa-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5},8$l^{5},10$l^{5},12$l^{5}-hexaphosphacyclododecane 2,4,6,8,10,12-hexaoxide
10124-65-9 Potassium laurate Potassium laurate 2915.9
10125-13-0 Copper(II) chloride dihydrate Dichlorocopper;dihydrate 2827.39
101-25-7 N,N'-Dinitrosopentamethylenetetramine N,N'-Dinitrosopentamethylenetetramine 2933.99
101-26-8 Pyridostigmine Bromide (1-methylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-dimethylcarbamate bromide 2933.29
10127-02-3 Acridine orange Zinc dichloride—N,N,N',N'-tetramethylacridine-3,6-diamine hydrochloride (1:1) 3204.13
1012-72-2 1,4-Di-tert-butylbenzene 1,4-Di-tert-butylbenzene 2902.9
101314-97-0 Simvastatin sodium (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimethylbutanoyloxy)-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid sodium 2917.2 6
101316-46-5 Petroleum ether for residue analysis, bp 40-60 °C 2710.12
101357-30-6 Pigment blue 29 3204.9
101357-32-8 Nigrosine 3204.12
101357-36-2 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanal, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl ester 3812.3
101-37-1 Triallyl cyanurate 2,4,6-tris(allyloxy)-1,3,5-triazine 2933.69
10138-04-2 Ferric ammonium sulfate Azanium iron(3+) disulfate 2833.3
101-38-2 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide 2925.29
1013910-41-2 Alcohols, C12-14-Secondary, Ethoxylated, Butoxylated 3402.13
101-39-3 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde 2-methyl-3-phenylacrylaldehyde 2912.19
10139-47-6 Zinc iodide Diiodozinc 2827.6
10139-54-5 Cobalt (II) decanoate 3815.9
10139-58-9 Rhodium trinitrate Rhodium trinitrate
10141-05-6 Cobaltous nitrate Cobalt(2+) dinitrate 2834.29
101-41-7 Methyl phenylacetate Methyl phenylacetate 2915.9
101-42-8 Fenuron 1,1-dimethyl-3-phenylurea 3824.9 8
101-43-9 Cyclohexyl methacrylate Cyclohexyl 2-methylprop-2-enoate 2916.14
101-50-8 4-Aminoazobenzene-3,4'-disulphonic acid 4-Aminoazobenzene-3,4'-disulphonic acid 2927
101537-17-1 Tetraheptylammonium Hydrogen Sulfate Hydrogen sulfate tetraheptylazanium 2923.9
101-57-5 p-Anilinobenzenesulphonic acid p-Anilinobenzenesulphonic acid 2921.44
101-61-1 Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane 2922.39
101-67-7 Bis(4-octylphenyl)amine ; Octylated diphenylamine Bis(4-octylphenyl)amine
1016788-34-3 Acetyl Glycyl Beta-Alanine 2922.49
101-68-8 Methylene diphenyl diisocyanate Methylene diphenyl diisocyanate 2929.1
10169-02-5 Acid red 97 Disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulfonate 3204.12
10169-12-7 Acid blue 117 3204.12
10170-69-1 Manganese Carbonyl Carbon monoxide manganese 2931.9
101711-78-8 (4S)-4-Benzyl-3-propanoyl-1,3-oxazolidin-2-one (4S)-4-Benzyl-3-propanoyl-1,3-oxazolidin-2-one 2934.99
101-72-4 4-Isopropylaminodiphenylamine 4-Isopropylaminodiphenylamine
101-77-9 Methylene dianiline 4,4'-methanediyldianiline 3
101-80-4 4,4'-Diaminodiphenylether 4,4'-Diaminodiphenylether
101-83-7 Dicyclohexylamine Dicyclohexylamine
101-84-8 Phenoxybenzene ; Fragrance of diphenyl Oxide Phenoxybenzene
101-86-0 Hexyl cinnamic aldehyde (2E)-2-Benzylideneoctanal
10191-41-0 alpha-Tocopherol 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol 2936.28
10192-30-0 Ammonium hydrogensulphite Ammonium hydrogensulphite 2932.2
101932-71-2 Calyculin A {[(2R,3R,5R,7S,8S,9R)-2-[(1S,3S,4S,5R,6R,7E,9E,11E,13Z)-14-cyano-3,5-dihydroxy-1-methoxy-4,6,8,9,13-pentamethyltetradeca-7,9,11,13-tetraen-1-yl]-7-[(2E)-3-{2-[(2S)-4-[(2S,3S,4S)-4-(dimethylamino)-2,3-dihydroxy-5-methoxypentanamido]butan-2-yl]-1,3-oxazol-4 2934.99
101-94-0 4-Methylphenyl 2-phenylacetate 4-methylphenyl 2-phenylacetate 2942
101947-16-4 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane 3207.3
10196-04-0 Ammonium sulfite Diazanium;sulfite 3102.29 4
10196-18-6 Zinc nitrate hexahydrate Zinc;dinitrate;hexahydrate 2834.29
101-96-2 N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine 2921.51
101-97-3 Ethyl phenylacetate ; Fragrance of ethyl phenylacetate Ethyl phenylacetate
10198-40-0 Cobalt-60 Cobalt-60 2844.4 5
10199-89-0 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole 4-Chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole 2934.99
10200-59-6 2-Thiazolecarboxaldehyde 2-Thiazolecarboxaldehyde 2934.1
102-01-2 Acetoacetanilide Acetoacetanilide 2924.29
102014-38-0 3-Hydroxy-2-methylbenzenesulfonic acid 3-Hydroxy-2-methylbenzenesulfonic acid 2908.99
102029-73-2 Acetyl Coenzyme A Sodium Salt S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] ethanethioate sodium 2934.99
10203-28-8 Dodecan-2-ol Dodecan-2-ol 2905.19
1020665-14-8 Neuburg siliceous earth
102-06-7 1,3-Diphenylguanidine 1,3-Diphenylguanidine
102-08-9 1,3-Diphenyl-2-thiourea 1,3-Diphenyl-2-thiourea 2930.9
102110-74-7 Azocasein 3501.9
10213-10-2 Sodium tungstate dihydrate Disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate 2841.8
10213-78-2 N,N-Diethanolstearylamine N,N-Diethanolstearylamine
10213-79-3 Sodium metasilicate pentahydrate Disodium;dioxido(oxo)silane;pentahydrate 2839.11
10215-33-5 3-Butoxypropan-1-ol 3-Butoxypropan-1-ol 2932.13
10217-52-4 Hydrazine hydrate Hydrazine;hydrate 2825.1
102184-95-2 Silicic acid, zirconiumsalt, cadmium pigment-encapsulated 3207.1
102185-33-1 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt Disodium (5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl) phosphate 2933.99
102-19-2 Isoamyl phenylacetate Isoamyl phenylacetate 2916.39
102-20-5 Phenethyl phenylacetate Phenethyl phenylacetate 2916.39
10222-01-2 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide 2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide 2926.9
102242-58-0 Hydrocarbons, C4-10, 1,3-pentadiene-rich 2710.12
102-25-0 1,3,5-Triethylbenzene 1,3,5-Triethylbenzene 2902.9
10236-47-2 Naringin (2R)-5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 2-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside 2938.9
10238-21-8 Glibenclamide 5-chloro-N-(2-(4-(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl)phenethyl)-2-methoxybenzamide 2935 6
102-51-2 4-Methoxy-o-phenylenediamine 4-Methoxy-o-phenylenediamine 2922.29
1025-15-6 Triallyl isocyanurate 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione 2933.69
102-52-3 1,1,3,3-Tetramethoxypropane 1,1,3,3-Tetramethoxypropane 2911
102-53-4 N,N,N',N'-Tetraethylmethylenediamine N,N,N',N'-Tetraethylmethylenediamine 2921.29
102-54-5 Ferrocene Cyclopenta-1,3-diene iron(2+) 2931.9
10254-57-6 Methylenebis (dibutyldithiocarbamate) Methylenebis (dibutyldithiocarbamate) 2930.2
102-56-7 2,5-Dimethoxyaniline 2,5-Dimethoxyaniline 2921.42
10257-55-3 Calcium sulfite Calcium;sulfite 2830.9
102-60-3 Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine 1,1,1,1-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 2922.19
1026511-90-9 25B-NBOMe 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine 2922.29 7
102-71-6 Triethanolamine 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
102767-28-2 Levetiracetam (2R)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamide 2933.79
102-77-2 4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)morpholine 4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)morpholine
10277-43-7 Lanthanum(III) nitrate hexahydrate
102-79-4 N-Butyldiethanolamine N-Butyldiethanolamine 2922.19
10279-57-9 White carbon black Dioxosilane;hydrate 2811.22
10279-63-7 Chromium potassium sulfate 3210
102-82-9 Tributylamine Tributylamine 2921.19
10287-53-3 Ethyl 4-dimethylaminobenzoate Ethyl 4-dimethylaminobenzoate 2916.31
10294-26-5 Silver sulfate Disilver;sulfate 2843.29
10294-33-4 Boron tribromide Tribromoborane 2812.9
10294-34-5 Boron trichloride Trichloroborane 2812.1
10294-41-4 Cerium(III) nitrate hexahydrate Cerium(3+);trinitrate;hexahydrate 2846.1
10294-42-5 Cerium(IV) sulfate tetrahtdrate Cerium(4+);disulfate;tetrahydrate 2846.1
10294-46-9 Copper(II) perchlorate hexahydrate 98% Copper;diperchlorate;hexahydrate 2829.901
10294-54-9 Caesium sulphate Dicesium;sulfate 2833.299
10305-41-6 3-(Cyclohexyloxy)propane-1,2-diol 3-(Cyclohexyloxy)propane-1,2-diol 2904.9
103055-07-8 Lufenuron N-{[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]carbamoyl}-2,6-difluorobenzamide 2924.21 8
103-05-9 Dimethylphenylethylcarbinol Dimethylphenylethylcarbinol 2906.29
103-06-0 Anilinomethanesulphonic acid Anilinomethanesulphonic acid 2921.49
10309-37-2 Bactris Gasipaes Fruit Juice 4-[(1E,3S)-3-ethenyl-3,7-dimethylocta-1,6-dienyl]phenol 2907.11
1031-15-8 Methyltriphenylphosphonium chloride Methyltriphenylphosphonium chloride 2931.9
103-11-7 2-Ethylhexyl acrylate 2-Ethylhexyl acrylate 2916.12 8
10312-55-7 2-Aminoterephthalic Acid 2-Aminoterephthalic Acid 2922.49
103170-28-1 Zircon ไม่พบข้อมูล 2839.9
10319-14-9 Disperse yellow 64 3204.11
103-23-1 Bis(2-ethylhexyl) adipate Bis(2-ethylhexyl) adipate 2917.12
10323-20-3 D-Arabinose (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal 2940
103239-24-3 L-Glutathione oxidized disodium salt Disodium (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxylatomethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoate 2930.9
103-24-2 Bis(2-ethylhexyl) azelate Bis(2-ethylhexyl) azelate 2917.13
10326-27-9 Barium chloride dihydrate Barium(2+);dichloride;dihydrate 2827.39
103-26-4 Methyl cinnamate Methyl (E)-3-Phenylprop-2-enoate 2932.19
10326-41-7 D-Lactic acid (2R)-2-hydroxypropanoic acid
103-29-7 1,2-Diphenylethane 2-phenylethylbenzene 2902.9
10332-33-9 Sodium perborate monohydrate Sodium; 3-oxido dioxaborirane; hydrate 2840.3
103-34-4 4,4'-Dithiodimorpholine 4-(morpholin-4-yldisulfanyl)morpholine 2934.99
1033464-89-9 Myristoyl pullulan 2931.9
103361-09-7 Flumioxazin 2-(7-fluoro-3-oxo-4-prop-2-yn-1-yl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 2934.99 8
103-36-6 Ethyl cinnamate Ethyl cinnamate 2916.39
103370-83-8 Kayamer PM 21 3824.9
103-37-7 Benzyl butyrate Benzyl Butyrate 2915.6
10339-55-6 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol 3,7-Dimethylnona-1,6-dien-3-ol 2905.29
103429-90-9 3-Methoxy-3-methylbutyl Acetate 3-Methy-3-Methoxy butyl acetate
103432-54-8 Titanium IV 2, 2 (bis 2-propenolatomethyl) butanolato, tris (dioctyl) pyrophosphato - O {[({1-[({bis[(6-methylheptyl)oxy]phosphoryl}oxy)(hydroxy)phosphoryl]-5-ethyl-2-{[({hydroxy[(6-methylheptyl)oxy]phosphoryl}oxy)[(6-methylheptyl)oxy]phosphoryl]oxy}-5-[(prop-2-en-1-yloxy)methyl]-1,3,7-trioxa-2-titanadec-9-en-2-yl}oxy)[(6-methylheptyl)oxy]ph 2905.49
1034343-98-0 Graphene Carbon
10343-58-5 Acid yellow 99 Sodium hydroxy[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-(phenylcarbamoyl)propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]chromate(1-) 3204.12
103-45-7 Phenethyl acetate Phenethyl acetate 2915.39
103476-89-7 Leupeptin Leupeptin 2925.29
103-48-0 Phenylethyl isobutyrate Phenylethyl isobutyrate 2915.6
103-49-1 Dibenzylamine Dibenzylamine 2921.49
103-50-4 Benzyl ether Benzyl ether 2909.49
103-54-8 Cinnamyl acetate Cinnamyl acetate 2915.39
103597-45-1 2,2'-Methylenebis[6-(benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol] 2,2'-Methylenebis[6-(benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol]
103598-93-2 Solvent yellow 116 3204.12
103-60-6 Phenoxyethyl isobutyrate Phenoxyethyl isobutyrate 2915.6
10361-03-2 Sodium polyphosphate Sodium metaphosphate 2835.39
10361-29-2 Ammonium carbonate Diazanium;carbonate 2836.99
10361-37-2 Barium Chloride Barium Chloride 8
10361-43-0 Bismuth hydroxide Bismuth; trihydroxide 2825.9
10361-84-9 Scandium (III) chloride Triochloroscandium 2846.9
10361-92-9 Yttrium chloride Trichloroyttrium 2846.9
103639-04-9 Ondansetron Hydrochloride Ondansetron Hydrochloride 2933.29
103-65-1 Propylbenzene Propylbenzene 2902.9 3
103671-44-9 N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-p-toluidine N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-p-toluidine 2921.43
103694-63-9 Quaternary ammonium compounds, ethyl(2-hydroxy-C14-16-alkyl)bis[3-(ethyldimethylammonio)propyl]-, ethyl sulfates (salts) (1:3) ; Quaternium-75 3402.12
103-69-5 N-Ethylaniline N-Ethylaniline 2921.42 3
103-71-9 Phenyl isocyanate Phenyl isocyanate 2929.1
103-72-0 Phenyl isothiocyanate Phenyl isothiocyanate 2930.9
103-73-1 Benzylmethylether Benzylmethylether 2909.3
1037-50-9 Sulfadimethoxine sodium Sulfadimethoxine sodium 2935
10377-48-7 Lithium sulphate Dilithium sulfate 2833.29
10377-51-2 Lithium iodide crystalline powder Lithium iodide 2827.6
10377-60-3 Magnesium nitrate Magnesium dinitrate 4
10377-66-9 Manganese dinitrate Manganese(2+) dinitrate 2834.29
10378-23-1 EDTA tetrasodium salt dihydrate etrasodium 2-[2-[bis(2-oxido-2-oxoethyl)amino]ethyl-(2-oxido-2-oxoethyl)amino] acetate dihydrate 2921.21
10378-47-9 Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate Tetraazanium; cerium(4+); tetrasulfate; dihydrate 2846.1
10380-28-6 Oxine copper Bis(quinolin-8-olato-κ2N,O)copper 2933.49 8
103812-00-6 Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate 2923.9
103-83-3 N,N-Dimethylbenzylamine N,N-Dimethylbenzylamine 3
103-84-4 Acetanilide Acetanilide 2933.99
103-85-5 Phenyl-2-thiourea Phenyl-2-thiourea 2930.9
10387-40-3 Potassium thioacetate Potassium thioacetate 2930.9
103-88-8 4-Bromoacetanilide 4-Bromoacetanilide 2924.29
103-90-2 Paracetamol 4-Acetamidophenol 2924.29 6
103-95-7 2-Methyl-3-(4-propan-2-ylphenyl)propanal 2-Methyl-3-(4-propan-2-ylphenyl)propanal 2912.29
10396-10-8 P-Tolene sulfonyl semicarbazide [(4-methylphenyl)sulfonylamino]urea 2836.3
103980-44-5 Ceftiofur hydrochloride (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(furan-2-carbonylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrochloride 2941.9
104010-37-9 Ceftiofur sodium Sodium (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(furan-2-carbonylsulfanylmethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 2941.9
104-01-8 (4-methoxyphenyl)acetic acid (4-methoxyphenyl)acetic acid 2918.99
104040-78-0 Flazasulfuron N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-sulfonamide 2935.59
104042-66-2 Ammonium polyoxyalkylene polystylyl 3402.11
10405-02-4 Trospium chloride (1R,3S,5S)-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-8λ⁵-azaspiro[bicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidin]-8-ylium chloride 2934.99
104098-48-8 Imazapic 2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-5-methylnicotinic acid 2933.39 8
104137-27-1 Disperse Blue 354 ; C.I. 48480 3204.11
104-15-4 Toluene-4-sulphonic acid Toluene-4-sulphonic acid 3
10416-59-8 Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate 3824.6
10418-03-8 Stanozolol Stanozolol 2937.9
104-19-8 N,N,4-Trimethyl-1-piperazinethanamin N,N,4-Trimethyl-1-piperazinethanamin 2933.59
104206-82-8 Mesotrione 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione 2930.9
10421-48-4 Ferric nitrate Iron(+3); trinitrate 2834.29
10422-66-9 Bis(3-hydroxy-p-tolylammonium) sulphate Bis(3-hydroxy-p-tolylammonium) sulphate 2918.19
104-23-4 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid 4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid 2927
10424-65-4 Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate 2923.9
104-29-0 Chlorphenesin 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol 6
104295-55-8 6-Amino-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide 6-amino-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide
104322-63-6 (1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine (1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine 2934.99
1043376-75-2 Polyoxyethylene Styrenated Phenyl Ether 3402.13
104344-23-2 Bisoprolol Hemifumarate Bisoprolol Hemifumarate 2922.5 6
104376-79-6 Ceftriaxone Sodium Sodium (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(2-methyl-5,6-dioxo-1H-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 2941.9 6
1043868-97-8 N-(2-Methoxybenzyl)-2-(2,5-dimethoxy-4-iodophenyl)ethanamine hydrochloride 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine hydrochloride 2922.29
10438-94-5 3-Octoxypropane-1,2-diol 3-Octoxypropane-1,2-diol 2905.39
104404-17-3 Ceramide N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]octadecanamide 3504
104-40-5 4-Nonylphenol 4-Nonylphenol 2907.13
10442-39-4 Iminomethanide tetrabutylazanium Iminomethanide tetrabutylazanium 2923.9
104-46-1 Anethol Anethol
10450-60-9 Periodic acid Pentahydroxy(oxo)-λ7-iodane 2811.19
104-50-7 Gamma-Octalactone ; Fragrance of gamma-Octalactone Gamma-Octanolactone
10453-86-8 Resmethrin Resmethrin 2932.19
104-54-1 Cinnamic alcohol (E)-3-phenylprop-2-en-1-ol 2906.29
104-55-2 Cinnamaldehyde Cinnamaldehyde 2916.39
104-58-1 Acid blue 90 3204.11
104594-70-9 Phenethyl Caffeate Phenethyl Caffeate 2918.29
104-61-0 Nonan-4-olide Nonan-4-olide 2942
10461-98-0 Rose Nitrile Rose Nitrile 2926.9
104632-25-9 Pramipexoldihydrochlorid Pramipexoldihydrochlorid 2934.2
104634-06-2 Dipentaerythritol (EO)13 hexaacrylate 2916.12
104-67-6 Gamma-undecalactone Gamma undecalactone 2912.29
1047-16-1 Pigment violet 19 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 3206.19
104-75-6 Ethylhexylamine Ethylhexylamine 2921.19
104-76-7 Ethylhexanol Ethylhexanol
10476-85-4 Stannic chloride Strontium dichloride 2827.39
104-78-9 Diethylaminopropyl amine Diethylaminopropyl amine 2921.29 3
104810-48-2 A mixture of: a-3-(3-(2Hbenzotriazol- 2-yl)-5-tert-butyl- 4-hydroxyphenyl)propionyl-whydroxypoly( oxyethylene);a-3- (3-(2H-benzotriazo
104821-25-2 Dihydroethidium 5-Ethyl-6-phenyl-6H-phenanthridine-3,8-diamine 2933.99
10486-00-7 Sodium perborate tetrahydrate Sodium; 3-oxido dioxaborirane; tetrahydrate 2840.3
104-86-9 4-Chlorobenzylamine 4-Chlorobenzylamine 2921.49
104-87-0 P-Tolualdehyde 4-Methylbenzaldehyde 2912.29
104-88-1 4-Chlorobenzaldehyde 4-Chlorobenzaldehyde 2913
10489-46-0 Rhodium sulphate Dirhodium trisulphate 3824.9
104903-79-9 beta-Secretase substrate IV, fluorogenic (4S)-4-[(1R,2S)-2-hydroxy-1,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-3-(hydroxymethyl)-4-methylcyclopent-2-en-1-one 2927
104-93-8 Methyl p-tolyl ether Methyl p-tolyl ether 2909.3
104-94-9 P-Anisidine P-Anisidine 2922.29 3
105-05-5 1,4-Diethylbenzol 1,4-Diethylbenzol 2902.9
105076-77-5 Disperse blue 367 3204.11
105-07-7 4-Cyanobenzaldehyde 4-Cyanobenzaldehyde 2926.9
10508-09-5 Di-tert-pentyl peroxide Di-tert-pentyl peroxide 2909.6
105-08-8 1,4-Cyclohexanedimethanol 1,4-Cyclohexanedimethanol 2906.19
105-11-3 p-Benzoquinone dioxime p-Benzoquinone dioxime
1051375-19-9 Dolutegravir sodium Sodium (4R,12aS)-9-[(2,4-difluorophenyl)methylcarbamoyl]-4-methyl-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahydro-2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazin-7-olate 2942
105157-03-7 Solvent red 83:1 3204.19
105-16-8 Diethylaminoethylmethacrylate Diethylaminoethylmethacrylate 2916.19
1051924-91-4 Dipentaerythrityl hexaisononanoate 2915.9
105-21-5 Gamma-Heptanolactone Gamma-Heptanolactone 2932.99
105219-56-5 4-[3-[4[(2-Chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a]diazepin-2-yl]-1-oxopropyl]morpholine 4-[3-[4[(2-Chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a]diazepin-2-yl]-1-oxopropyl]morpholine 2934.99
105-30-6 2-Methylpentan-1-ol 2-Methylpentan-1-ol 2905.19
10534-59-5 Tetrabutylammonium Acetate Tetrabutylazanium acetate 2923.9
10534-89-1 Hexaamminecobalt(III) chloride Azane; cobalt(3+); trichloride 2842.9
105-37-3 Ethyl Propionate ; Fragrance of ethyl propionate Ethyl propionate
105-43-1 3-Methylpentanoic acid 3-Methylpentanoic acid 2915.9
10543-57-4 Tetraacetylethylenediamine N-acetyl-N-[2-(diacetylamino)ethyl]acetamide 2921.29
105-45-3 Methyl Acetoacetate Methyl Acetoacetate 2918.3
105-46-4 Sec-butyl Acetate Sec-butyl Acetate
105-53-3 Diethyl propanedioate Diethyl propanedioate 2917.19
105-54-4 Ethyl butanoate ; Fragrance of ethyl butyrate Ethyl butanoate
105-55-5 1,3-Diethyl-2-thiourea Diethyl thiourea
10555-76-7 Sodium metaborate tetrahydrate Sodium; oxido(oxo)borane; tetrahydrate 2840.2
105-56-6 Ethyl Cyanoacetate Ethyl 2-cyanoacetate 2926.9
105-57-7 Acetal 1,1-Diethoxyethane 2911 3
105-58-8 Ethyl Carbonate Diethyl carbonate 2917.19
105-59-9 Methyl diethanolamine 2-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]ethanol 2922.19
105-60-2 Caprolactam azepan-2-one 2933.79
10563-29-8 Dimethyldipropylenetriamine N'-[3-(dimethylamino)propyl]propane-1,3-diamine 2921.29
105635-66-3 Reactive red 106 3204.16
10563-70-9 Melitracen Hydrochloride 3-(10,10-dimethylanthracen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride 2921.49
105-64-6 Diisopropyl Peroxydicarbonate Propan-2-yl propan-2-yloxycarbonyloxy carbonate
105-67-9 2,4-dimethylphenol 2,4-dimethylphenol 2907.19
105-68-0 Isoamyl Propionate ; Fragrance of isoamyl propionate 3-methylbutyl propanoate
105-74-8 Lauroyl Peroxide Dodecanoyl dodecaneperoxoate 2915.9 3
105-75-9 Dibutyl Fumarate Dibutyl (E)-but-2-enedioate 2917.19
105-76-0 Dibutyl maleate Dibutyl (Z)-but-2-enedioate 2917.19
105-83-9 N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine N'-(3-aminopropyl)-N'-methylpropane-1,3-diamine 2921.29
10584-98-2 Dibutyltinbis(2-ethylhexyl mercaptoacetate) 2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecan-1-oate 3812.3
105-86-2 Geranyl Formate [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] formate 2915.39
105-87-3 Geranyl Acetate [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] acetate 2915.39
10588-01-9 Sodium dichromate Disodium; oxido-(oxido(dioxo) chromio)oxy-dioxochromium 2841.3 3
10591-84-1 N,N'-Dimethyldiphenylthiuram disulphide N,N'-dimethyldiphenylthiuram disulfide
10591-85-2 Tetrabenzylthiuram Disulfide Dibenzylcarbamothioylsulfanyl N,N-dibenzylcarbamodithioate
10592-13-9 Doxycycline Hydrochloride (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride 2941.3 6
105-95-3 Ethylene Brassylate 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione 2917.19
105953-73-9 Basic blue 159 3204.13
10595-72-9 Ditridecyl Thiodipropionate Tridecyl 3-(3-oxo-3-tridecoxypropyl)sulfanylpropanoate
10597-89-4 N-Acetylmuramic acid (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-acetamido-4,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-3-yl]oxypropanoic acid 2932.99
10599-69-6 2-Methyl-5-propionylfuran 1-(5-methylfuran-2-yl)propan-1-one 2932.19
105-99-7 Dibutyl Adipate Dibutyl hexanedioate
10599-70-9 3-Acetyl-2,5-dimethylfuran 1-(2,5-dimethylfuran-3-yl)ethanone 2932.19
106-02-5 Pentadecalactone Oxacyclohexadecan-2-one 2932.2
10605-02-4 Palmatine Chloride 2,3,9,10-tetramethoxy-5,6-dihydroisoquinolino[2,1-b]isoquinolin-7-ium;chloride 2939.99
10605-21-7 Carbendazim ; methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 2933.39 8
106-09-2 N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]dodecanamide N-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}dodecanamide 3402.9
106096-93-9 Basic fibroblast growth factor 3504
106-11-6 PEG-2 Stearate 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl octadecanoate
106-14-9 12-Hydroxystearic acid 12-hydroxyoctadecanoic acid
106-21-8 3,7-Dimethyloctan-1-ol 3,7-dimethyloctan-1-ol 2905.22
106-22-9 Citronellol 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol 2905.29
106-23-0 Citronellal 3,7-dimethyloct-6-enal 2912.19
1062368-62-0 BMP Inhibitor IV, LDN-193189 4-[6-(4-piperazin-1-ylphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline;hydrochloride 2933.59
106-24-1 Geraniol (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol 2905.29
106-25-2 Nerol (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol 2905.22
106264-79-3 Dimethyl thio-toluene diamine 3,5-dimethylthio-2,4-toluenediamine 3,5-dimethylthio-2,6-toluenediamine-(mixture)
106266-06-2 Risperidone 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 2942
106-27-4 Isoamyl butyrate 3-methylbutyl butanoate 2915.6
106276-79-3 Pigment yellow 109 3204.17
106-28-5 Farnesol (2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol 2905.22
106-30-9 Ethyl Heptanoate Ethyl Heptanoate 2915.9
106-32-1 Ethyl Octanoate ; Fragrance of ethyl caprylate Ethyl octanoate
106-33-2 Ethyl Laurate Ethyl dodecanoate 2909.5
106-34-3 Quinhydrone Benzene-1,4-diol cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione 2942
106359-91-5 Reactive yellow 174 3204.16
106-36-5 Propyl Propionate Propyl Propionate 2915.5 3
106-37-6 P-Dibromobenzene 1,4-dibromobenzene 2903.99
106387-52-4 Reactive yellow 164 3204.16
106392-12-5 Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, block 3402.13
106-40-1 P-Bromoaniline 4-bromoaniline 2921.42
106-42-3 P-Xylene 1,4-xylene 2902.43 3
106-44-5 Para-cresol 4-methylphenol 2907.12 8
1064-48-8 Acid black 1 Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 3204.12
106463-17-6 Tamsulosin Hydrochloride 5-[(2R)-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride 2935
106463-33-6 Sodium Molybdate 3402.9
106-46-7 Paradichlorobenzene 1,4-dichlorobenzene 2903.91
106-47-8 4-Chloroaniline 4-Chloroaniline 2921.42
106-48-9 Parachlorophenol Parachlorophenol 2908.19 8
106-49-0 4-Methylbenzenamine 4-methylaniline 2921.43 3
106-50-3 P-Phenylenediamine Benzene-1,4-diamine 2921.51 3
106-51-4 Quinone Cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione 2914.69 3
106-54-7 P-Chlorothiophenol 4-Chlorobenzenethiol 2930.9
106-58-1 1,4-Dimethylpiperazine 1,4-Dimethylpiperazine 2933.59
106627-54-7 N-Hydroxysulfosuccinimide sodium salt Sodium 1-hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonate 2925.19
1066-30-4 Chromium(III) acetate Chromium(3+) triacetate 2915.29
1066-33-7 Ammonium bicarbonate Azanium;hydrogen carbonate 2836.99
106-63-8 Isobutyl Acrylate ; Fragrance of isobutyl acrylate 2-methylpropyl prop-2-enoate 3
1066-40-6 Trimethylsilanol Hydroxy(trimethyl)silane 2931.9
106-65-0 Dimethyl Succinate Dimethyl butanedioate 2917.19
1066-54-2 Trimethylsilylacetylene Ethynyl(trimethyl)silane 2931.9
106-68-3 Fragrance of 3-octanone Octan-3-one 3302.9
106685-40-9 Adapalene 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalene-2-carboxylic acid 2918.99
106-70-7 Methyl caproate Methyl hexanoate 2915.9
106-72-9 Melonal 2,6-Dimethylhept-5-enal 2912.19
1067-33-0 Dibutyltin diacetate Dibutyltin diacetate 2931.9
1067-47-6 3-Cyanopropyltriethoxysilane 4-triethoxysilylbutanenitrile 2931.9
106-75-2 Oxydiethylene Bis(Chloroformate) 2-(2-carbonochloridoyloxyethoxy)ethyl carbonochloridate 2915.9 3
1067-53-4 Methoxyethoxyvinylsilane 3824.1
106797-53-9 2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone 2-hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-methylpropan-1-one 2914.5
106803-25-2 Barrel therm 200 2710.19
1068-55-9 Isopropylmagnesium chloride Magnesium propane chloride 2931.9
1068-57-1 Acetylhydrazine Acetohydrazide 2928
106-88-7 Butylene oxide ; 1,2-Epoxybutane 2-Ethyloxirane
106-89-8 Epichlorohydrin 2-(chloromethyl)oxirane 2910.3
106-91-2 Glycidyl Methacrylate Oxiran-2-ylmethyl 2-methylprop-2-enoate 3
106917-31-1 1-acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-(1-acetyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-3-dodecylpyrrolidine-2,5-dione 3812.3
106-92-3 Allyl Glycidyl Ether 2-(prop-2-enoxymethyl)oxirane 2910.9 3
106-94-5 Propyl Bromide 1-Bromopropane 2903.39 3
106-95-6 Allyl Bromide 3-bromoprop-1-ene 2903.39
106956-32-5 Oncostatin M 3504
1069-66-5 Valproate Sodium Sodium 2-propylpentanoate 2915.9
106-96-7 Propargyl Bromide 3-Bromoprop-1-yne 2903.39
106-97-8 Butane 3
106-98-9 1-Butene But-1-ene 2901.23 3
106-99-0 1,3-Butadiene Buta-1,3-diene
106990-43-6 N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine 3812.3
1070-00-4 Trioctylaluminum Trioctylalumane 2931.1
1070-10-6 Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide 2-ethylhexan-1-olate titanium(4+) 3824.9
1070-11-7 Ethambutol dihydrochloride (2S)-2-[2-[[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]amino]ethylamino]butan-1-ol dihydrochloride
107-05-1 Allyl chloride ; 3-chloro-1-propene 3-chloropropene 2903.29
107-06-2 Ethylene dichloride 1,2-dichloroethane
107-07-3 Ethylene Chlorohydrin 2-chloroethanol 2905.59
107091-89-4 Thiazole Orange 4-methylbenzenesulfonate (2Z)-3-methyl-2-[(1-methylquinolin-1-ium-4-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole 2934.2
107-11-9 Allylamine Prop-2-en-1-amine 2921.19 3
107-12-0 Propionitrile Propanenitrile 2926.9 8
1071-23-4 Phosphorylcolamine 2-aminoethyl dihydrogen phosphate 2922.19
107-13-1 Acrylonitrile Prop-2-enenitrile 2926.1
107-15-3 Ethylenediamine Ethane-1,2-diamine 2921.21
1071-83-6 Glyphosate ; N-(phosphonomethyl)glycine 2931.39 8
1071-93-8 Adipic dihydrazide Hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide
107-19-7 Propargyl Alcohol Prop-2-yn-1-ol 2905.29 3
107-21-1 Ethylene glycol 3
107-22-2 Oxaldehyde Oxaldehyde 2912.19 3
1072-35-1 Lead stearate Lead(2+);octadecanoate
1072-63-5 N-Vinylimidazole 1-ethenylimidazole 2933.29
1072-71-5 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione 1,3,4-Thiadiazolidine-2,5-dithione 2934.2
1072-83-9 2-Acetylpyrrole 1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone 2933.99
1072-97-5 2-Amino-5-bromopyridine 5-bromopyridin-2-amine 2933.39
107-35-7 Taurine 2-aminoethanesulfonic acid 2921.19
107-39-1 Diisobutylene 2,4,4-trimethylpent-1-ene 2901.29 3
107-41-5 Hexylene Glycol 2-methylpentane-2,4-diol 2909.49 3
1074-36-8 4-Mercaptobenzoic acid 4-sulfanylbenzoic acid 2930.9
107-43-7 Betaine 2-(trimethylazaniumyl)acetate
107-45-9 Tert-octylamine 2,4,4-trimethylpentan-2-amine 2921.19
107-46-0 Hexamethyldisiloxane Trimethyl(trimethylsilyloxy)silane 2931.9
1074-82-4 Potassium phthalimide Potassium isoindol-2-ide-1,3-dione 2925.19
107534-96-3 Tebuconazole 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol 2933.99 8
107-54-0 3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol 3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol
107628-04-6 Trideceth-2 carboxamide MEA 3402.13
1076-38-6 4-Hydroxycoumarin 4-hydroxycoumarin 3212.9
107-64-2 Distearyldimonium Chloride Dimethyl(dioctadecyl)azanium chloride
107-66-4 Dibutyl Phosphate Dibutyl hydrogen phosphate 2919.9
1076-97-7 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid Cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid 2917.2
1077-28-7 Thioctic Acid 5-(dithiolan-3-yl)pentanoic acid 2934.99
107-75-5 Hydroxycitronellal 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal 2912.49
107761-42-2 Human beta-amyloid peptide (1-42) 6
1078153-58-8 1,2,4,5-Tetrakis(4-carboxyphenyl)benzene 4-[2,4,5-tris(4-carboxyphenyl)phenyl]benzoic acid 2917.39
107-83-5 2-Methylpentane 2-Methylpentane
107-87-9 Methyl Propyl Ketone Pentan-2-one
107-88-0 1,3-Butanediol Butane-1,3-diol 2905.39
107898-54-4 Supersantol 3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 2906.19
107-92-6 Butyric acid ; Fragrance of n-butyric acid Butyric acid 3
107-93-7 Crotonic Acid (E)-but-2-enoic acid 2916.19
107-95-9 beta-Alanine 3-aminopropanoic acid 2922.29
107-96-0 3-Mercaptopropionic acid 3-sulfanylpropanoic acid 2930.9
1079-66-9 Chlorodiphenylphosphine Chloro(diphenyl)phosphane 2931.9
107-97-1 Sarcosine 2-(methylamino)acetic acid 2922.49
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 1-methoxypropan-2-ol 2909.49 3
108-01-0 Deanol 2-(dimethylamino)ethanol 2922.19
108-03-2 1-Nitropropane 1-Nitropropane 3
108050-54-0 Tilmicosin (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(3R,4S,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-7-[2-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperidin-1-yl]ethyl]-16-ethyl-4-hydroxy-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]-5,9,13-tr 2941.9
108-05-4 Vinyl Acetate Ethenyl acetate 2915.32
108-10-1 Methyl Isobutyl Ketone 4-methylpentan-2-one 2914.5
108-11-2 4-Methyl-2-pentanol 4-methylpentan-2-ol 2905.19 3
108-18-9 Diisopropylamine N-propan-2-ylpropan-2-amine 2921.19 3
108-19-0 Imidodicarbonic Diamide Carbamoylurea 2924.19
108-20-3 Isopropyl Ether 2-propan-2-yloxypropane 2909.2 3
108-21-4 Isopropyl Acetate Propan-2-yl acetate 2915.39 3
108-22-5 Isopropenyl acetate Prop-1-en-2-yl acetate 2915.39
108-24-7 Acetyl acetate Acetyl acetate 2915.24
108250-40-4 Dioctyldodeceth-5 lauroyl glutamate 3402.13
108-26-9 3-Methyl-2-pyrazolin-5-one 3-methyl-1,4-dihydropyrazol-5-one 2933.19
1082-88-8 Trimethoxyamphetamine ; TMA (±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine 2922.29 7
108-30-5 Succinic Anhydride Oxolane-2,5-dione 2917.19 3
108-31-6 Maleic Anhydride Furan-2,5-dione 2917.14
108321-42-2 Geneticin Disulfate (2S,3S,4S,5S)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(1-hydroxyethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid 2941.9
108-32-7 Propylene Carbonate 4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
108341-18-0 Norepinephrine bitartrate monohydrate 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)benzene-1,2-diol 2,3-dihydroxybutanedioic acid hydrate 2937.9
1083-48-3 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 4-[(4-nitrophenyl)methyl]pyridine 2933.39
108-38-3 m-Xylene 1,3-xylene 2902.42 3
108-39-4 Metacresol 3-methylphenol 2907.12 8
108-44-1 M-Toluidine 3-methylaniline 2921.43 3
108-45-2 M-Phenylenediamine Benzene-1,3-diamine 2921.51 3
108-46-3 Resorcinol 1,3-dihydroxybenzene 3
108464-53-5 Poly(acrylamide-co-diallyldimethylammonium chloride) 3402.19
108-48-5 2,6-Lutidine 2,6-dimethylpyridine 2933.39
108-55-4 Glutaric Anhydride Oxane-2,6-dione 2917.19
108-59-8 Dimethyl malonate Dimethyl propanedioate 2917.19
108-64-5 Ethyl Isovalerate ; Fragrance of ethyl isovalerate Ethyl isovalerate
108-65-6 1-Methoxy-2-propyl acetate 1-methoxypropan-2-yl acetate
108-67-8 Mesitylene 1,3,5-trimethylbenzene 2902.9
108688-10-4 LiChroprep RP-18 3824.9
108-69-0 3,5-Xylidine 3,5-dimethylaniline 2921.49
108-73-6 Phloroglucinol Benzene-1,3,5-triol 2907.29
108-75-8 2,4,6-Trimethylpyridine 2,4,6-Trimethylpyridine 2933.39
108-77-0 Cyanuric Acid Chloride 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine 2933.69 3
108777-93-1 Polyglyceryl-3 Caprylate 2915.9
108-78-1 Melamine 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 2933.61
108-80-5 Cyanuric acid 1,3,5-triazinane-2,4,6-trione 2933.69
1088-11-5 Nordazepam 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one 2933.91 9
108811-61-6 4-(2-Furyl)-3-buten-2-one (3Z)-4-(furan-2-yl)but-3-en-2-one 2932.19
108-82-7 2,6-Dimethyl-4-heptanol 2,6-dimethylheptan-4-ol 2914.19
108-83-8 Diisobutyl Ketone 2,6-dimethylheptan-4-one 2914.19 3
108-86-1 Bromobenzene Bromobenzene 2903.99 3
108-87-2 Methylcyclohexane Methylcyclohexane 3
108-88-3 Toluene Toluene
108-90-7 Chlorobenzene Chlorobenzene 2903.99
108-91-8 Cyclohexylamine Cyclohexylamine 2921.3
108929-04-0 Epinastine Hydrochloride 3-Amino-9,13b-dihydro-1H-dibenz(c,f)imidazo(1,5-a)azepine monohydrochloride 2933.99
108-93-0 Cyclohexanol Cyclohexanol 2906.12 3
108-94-1 Cyclohexanone Cyclohexanone 2914.22 3
108-95-2 Phenol Phenol
108-98-5 Thiophenol Benzenethiol 2930.9 8
109-01-3 N-Methylpiperazine 1-methylpiperazine 2933.59
109-02-4 4-Methylmorpholine 4-Methylmorpholine 2934.99
109037-78-7 Titanium, Bu phosphate Et alc. iso-Pr alc. Complexes
109-04-6 2-Bromopyridine 2-Bromopyridine 2933.39
109-06-8 alpha-Picoline 2-methylpyridine 2933.39 3
109-08-0 2-Methylpyrazine 2-Methylpyrazine 2933.99
109-09-1 2-Chloropyridine 2-Chloropyridine 2933.39
109-12-6 Pyrimidin-2-amine Pyrimidin-2-amine 2933.59
109-16-0 Triethylene Glycoldimethacrylate 2-[2-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate 2916.14
109-19-3 Butyl Isovalerate Butyl 3-methylbutanoate 2915.6
109-21-7 Butyl butyrate Butyl butanoate 2915.6 3
109–23–9 N,N'-Methylenebis(stearamide) N-[(octadecanoylamino)methyl]octadecanamide 2924.19
1094026-85-3 2-Iodo-4,5-dimethylbenzaldehyde 2-Iodo-4,5-dimethylbenzaldehyde 2913
109414-04-2 Pigment brown 29 Chromium iron oxide 3204.17
109-43-3 Dibutyl Sebacate Dibutyl decanedioate 2917.13
109-46-6 1,3-Dibutylthiourea 1,3-Dibutylthiourea 2930.3
109-52-4 Valeric acid Pentanoic acid 2915.6 3
109-55-7 3-Dimethylaminopropylamine N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine 3
109-57-9 Allylthiourea Prop-2-enylthiourea 2930.9
1095-90-5 Methadone hydrochloride 6-(dimethylamino)-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride 2933.91
109-60-4 Propyl Acetate Propyl Acetate 2915.39 3
109-63-7 Boron trifluoride ethyl ether Ethoxyethane trifluoroborane 2942
109-64-8 Trimethylene Bromide 1,3-dibromopropane 2903.39
109-65-9 Butyl Bromide 1-bromobutane 2903.39
109-66-0 Pentane Pentane 2901.1 3
109-67-1 1-Pentene Pent-1-ene 2901.29
109-68-2 2-Pentene Pent-2-ene 2901.29
109-69-3 Butyl Chloride 1-chlorobutane 2903.19 3
109-70-6 1-Bromo-3-chloropropane 1-Bromo-3-chloropropane 2903.99
109-72-8 n-Butyllithium Butyllithium 3815.9
109-73-9 Butylamine Butan-1-amine 2912.19 3
109-76-2 1,3-Propanediamine Propane-1,3-diamine 2921.29
109-77-3 Malononitrile Propanedinitrile 2926.9
109-80-8 1,3-Propane dithiol Propane-1,3-dithiol 2930.9
109-81-9 2-Aminoethylmethylamine N'-methylethane-1,2-diamine 2921.29
109-83-1 2-(Methylamino)ethanol 2-(Methylamino)ethanol 2922.19 3
109-86-4 Ethylene glycol monomethyl ether 2-methoxyethanol 2909.44
109-87-5 Methylal Dimethoxymethane
109-89-7 Diethylamine N-ethylethanamine 2921.19
109-94-4 Ethyl formate Ethyl formate 2915.13
1099-45-2 (Carbethoxymethylene)triphenylphosphorane Ethoxycarbonylmethylen-triphenylphosphorane 2931.9
109-97-7 Pyrrole 1H-pyrrole 2933.99
109-99-9 Tetrahydrofuran Oxolane 2932.11 3
110-00-9 Furan Furan 2932.19
110-02-1 Thiophene Thiophene 2934.99
11003-38-6 Capreomycin 2922.19
110-05-4 Tert-butylperoxide 2-tert-butylperoxy-2-methylpropane 3
11006-34-1 Chlorophyllin sodium copper salt ; Fragrance of chlorophyllin, trisodium salt Trisodium (2S-trans)-[18-carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-)
110069-04-0 Alkyl polysaccharide 3402.13
1100-88-5 Triphenyl(phenylmethyl)phosphonium chloride Benzyltriphenylphosphonium chloride 3812.1
110-11-1 Polyoxypropylene-polyoxyethylene glycerol ether 3402.13
110-12-3 Isopentyl Methyl Ketone 5-methylhexan-2-one 2914.19 3
110-13-4 Acetonylacetone Hexane-2,5-dione 2914.19
110-14-5 Succinamide Butanediamide 2924.19
110-15-6 Succinic Acid Butanedioic acid
110-16-7 Maleic acid (Z)-but-2-enedioic acid 2917.19
110-17-8 Fumaric Acid (E)-but-2-enedioic acid 3
110-18-9 Tetramethylethylenediamine N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine 2921.29
110-19-0 Isobutyl Acetate 2-methylpropyl acetate 2915.39 3
11024-24-1 Digitonin (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,5R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxane-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³, 2938.9
110-25-8 Oleylsarcosine N-oleoylsarcosine 3402.9
110-26-9 Bisacrylamide N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide 2924.19
110-27-0 Isopropyl myristate Propan-2-yl tetradecanoate
11028-00-5 Bacoside A (5R,8R,9S,10S,13R,14R,17S)-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-10-(hydroxymethyl)-17-[(2S)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,8,14-tetramethyl-1,2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,17-dode 2938.9
11028-72-1 Conchiolin 3504
11029-12-2 Grape anthocyanes 2-phenylchromenylium 3203
110-30-5 Ethylene-bis-stearamide  N,N'-1,2-Ethanediyldioctadecanamide
110-31-6 Ethylene Dioleamide (Z)-N-[2-[[(Z)-octadec-9-enoyl]amino]ethyl]octadec-9-enamide 2924.19
1103-38-4 Pigment red 49:1 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) 3204.9
1103-39-5 Pigment red 49:2 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl) azo]-, calcium salt (2:1) 3204.17
110369-45-4 PEG-25 glyceryl isostearate 3402.19
110-38-3 Ethyl Decanoate Ethyl Decanoate 2916.12
110-41-8 2-Methylundecanal 2-Methylundecanal 2912.19
11042-64-1 gamma-Oryzanol gamma-Oryzanol 2936.29
110-42-9 Methyl Caprate Methyl decanoate 2915.9
110429-35-1 Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine;hydrate;dihydrochloride 2934.99
110-43-0 2-Heptanone ; Fragrance of 2-heptanone Heptan-2-one 3
110-44-1 Sorbic Acid (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid 2916.19
110488-70-5 Dimethomorph 3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-(morpholin-4-yl)prop-2-en-1-one 2934.99 8
110-52-1 1,4-Dibromobutane 1,4-Dibromobutane 2903.39
110-53-2 1-Bromopentane 1-Bromopentane 2903.39
110-54-3 Hexane Hexane 3
110553-27-0 4,6-Bis(octylthiomethyl)-o-cresol 2-methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol
110-58-7 Pentylamine Pentan-1-amine 2921.19
110-60-1 Putrescine Butane-1,4-diamine 2921.29
110615-47-9 D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides 3402.13
110-63-4 1,4-Butanediol Butane-1,4-diol 8
110-65-6 2-Butyne-1,4-diol But-2-yne-1,4-diol 2905.39 3
110-70-3 N,N'-Dimethylethylenediamine N,N'-dimethylethane-1,2-diamine 2921.29
11070-44-3 Methyltetrahydrophthalic anhydride Methyltetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione 2917.2
110-71-4 1,2-Dimethoxyethane 1,2-Dimethoxyethane 2909.19 3
1107-26-2 8’-apo-ß-Carotenal 3204.19
110735-25-6 Direct blue 151 3204.14
110-73-6 2-Ethylaminoethanol 2-(ethylamino)ethanol 2922.19
110-80-5 Ethylene Glycol Monoethyl Ether 2-Ethoxyethanol
110-82-7 Cyclohexane Cyclohexane 2902.11 3
110-85-0 Piperazine Piperazine 2933.59
110-86-1 Pyridine Pyridine 2933.31 3
110-87-2 3,4-Dihydro-2H-pyran 3,4-Dihydro-2H-pyran 2932.99
110-88-3 1,3,5-Trioxane 1,3,5-Trioxane 2912.5 3
110-89-4 Piperidine Piperidine
1109-11-1 Food orange 7 ; (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E)-2,6,11,15-Tetramethyl-17-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)heptadeca-2,4,6,8,10,12,14,16-octaenoic acid ethyl ester Ethyl 8'-apo-β-caroten-8'-oate 3204.19
1109-15-5 Tris(Pentafluorophenyl)Borane Tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)borane 2931.9
110-91-8 Morpholine Morpholine 3
1109-28-0 Maltotriose (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol 2940
110-93-0 Methyl Heptenone ; Fragrance of 6-methyl-5-hepten-2-one 6-methylhept-5-en-2-one
110-94-1 Glutaric Acid Pentanedioic acid 2917.19
110-96-3 Diisobutylamine 2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine 2921.19
110-97-4 Diisopropanolamine 1-(2-hydroxypropylamino)propan-2-ol 2922.19 3
11097-59-9 Magnesium aluminum hydroxide carbonate hydrate Dialuminum hexamagnesium carbonate hexadecahydroxide
11097-68-0 Aluminum sesquichlorohydrate 3824.9
11097-74-8 Acid violet 54 3204.12
11099-03-9 Solvent black 5
11099-06-2 Silicic acid, ethyl ester 3824.9
11099-07-3 Octadecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol
110-99-6 Diglycolic acid 2-(carboxymethoxy)acetic acid 2918.99
111-01-3 Squalane ; Fragrance of dodecahydrosqualene 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane
111-02-4 Squalene (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene 2901.1
111-03-5 Glyceryl monooleate 2,3-dihydroxypropyl (9Z)-octadec-9-enoate
11103-57-4 Retinol (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol 2936.21
11103-72-3 Ruthenium red 3204.9
11103-86-9 Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-) 3206.2
11104-59-9 Chromate Dioxido(dioxo)chromium 2841.5
11104-88-4 Phosphomolybdic acid Molybdenum;oxygen(2-);phosphorus(3-);hydroxide 2811.19
11105-10-5 Polyether sulfate triton qs-15 3402.9
1110686-34-4 Isooctadecanoic acid, 1,1'-(1,3-propanediyl) ester 2915.7
111072-31-2 2,3- Bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide sodium salt Sodium 4-methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrobenzenesulfonate 2933.99
111109-77-4 Dipropylene glycol dimethyl ether
11113-61-4 Molecular sieve 3A 3824.9
111-13-7 2-Octanone Octan-2-one 2914.19
111-14-8 Heptanoic Acid Heptanoic Acid 2916.39
11114-92-4 Cobalt chromium alloy Chromium cobalt 2610
111-15-9 2-Ethoxyethyl acetate 2-Ethoxyethyl acetate 2915.39
11115-97-2 Iron molybdenum oxide 3815.9
1111-67-7 Cuprous thiocyanate Copper(1+); thiocyanate 2842.902
11116-97-5 Calcium lactate gluconate Calcium 2-hydroxypropanoate (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
111174-62-0 Hydroxypropyltrimonium hydrolyzed collagen 3504
111-18-2 Tetramethylhexamethylenediamine N,N,N',N'-tetramethylhexane-1,6-diamine 2921.29
111-19-3 Sebacoyl chloride Decanedioyl dichloride 2917.19
11120-25-5 Ammonium paratungstate ไม่พบข้อมูล 2841.8
111-20-6 Sebacic Acid Decanedioic acid 2917.13
11121-48-5 Rose bengal 3212.9
1112-39-6 Dimethoxydimethylsilane Dimethoxy(dimethyl)silane 2931.9
111-26-2 Hexylamine Hexan-1-amine 2921.19
1112-67-0 Tetrabutylammonium Chloride Tetrabutylazanium chloride 2923.9
111-27-3 1-Hexanol Hexan-1-ol 2905.19 3
11128-98-6 Ammonium borate Triazanium;borate 2836.99
111-29-5 1,5-Pentanediol Pentane-1,5-diol 2905.39
1113-02-6 Omethoate ; O,O-dimethyl S-methylcarbamoylmethyl phosphorothioate 2930.9
111-30-8 Glutaraldehyde Pentanedial 8
111-33-1 N,N'-Dimethylpropane-1,3-diamine N,N'-Dimethylpropane-1,3-diamine 2939.99
11138-11-7 Barium ferrite Oxobarium; oxo(oxoferriooxy)iron 2841.9
11138-49-1 Sodium aluminate Sodium oxido-oxo-alumane 2841.9
11138-60-6 Decanoic acid, ester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol octanoate 2,2-bis[(octanoyloxy)methyl]butyl decanoate 2917.19
11138-66-2 Xanthan gum 6-[6-[6-(acetyloxymethyl)-2-[3-[3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-phosphanyloxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(phosphanylmethyl)oxan-4-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-7,8-dihydroxy-2-methyl-4,4a,6,7,8,8a
11139-88-1 1-Glyceryl caprate 2905.49
111-40-0 Diethylenetriamine N'-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine
11140-80-0 Acid red 143 3204.12
111-41-1 Aminoethylethanolamine 2-(2-aminoethylamino)ethanol 2922.19
11141-17-6 Azadirachtin dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-(acetyloxy)-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-na 2932.99 8
11141-21-2 Praseodymium Neodymium Oxide Oxo(oxoneodymiooxy) neodymium; oxo(oxopraseodymiooxy) praseodymium 2805.3
111-42-2 Diethanolamine 2,2'-iminodiethanol 3812.3 3
111439-76-0 Isobutylisopropyldimethoxysilane Dimethoxy-(2-methylpropyl)-propan-2-ylsilane 2931.9
11145-27-0 Aluminium silicon Aluminum; silicon 2804.69
111-45-5 Ethylene Glycol Allyl Ether 2-prop-2-enoxyethanol 2909.49
111-46-6 2,2'-oxydiethanol ; Diethylene Glycol 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
111470-99-6 Amlodipine Besylate Benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate 2942
111479-05-1 Propaquizafop 2-[(isopropylideneamino)oxy]ethyl (2R)-2-{4-[(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate 2933.99 8
111-50-2 Adipoyl chloride Hexanedioyl dichloride 2917.19
1115-20-4 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl hydroxypivalate (3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl) 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 2918.99
111-55-7 Ethylene Glycol Diacetate 2-acetyloxyethyl acetate 2915.39
1115-70-4 Metformin Hydrochloride 3-(diaminomethylidene)-1,1-dimethylguanidine hydrochloride 2925.29
111-60-4 Glycol Stearate ; Ethylene glycol monostearate 2-hydroxyethyl octadecanoate
111-61-5 Ethyl stearate Ethyl octadecanoate 2915.7
111-62-6 Ethyl Oleate Ethyl (Z)-octadec-9-enoate 2916.15
111-65-9 Octane ; Fragrance of octane Octane 3
111-66-0 1-Octene Oct-1-ene 2901.29
1116-73-0 Trihexylaluminium Trihexylalumane 2931.9
1116-76-3 Trioctylamine N,N-dioctyloctan-1-amine 2921.19
111-68-2 Heptylamine Heptan-1-amine 2921.19
111-69-3 Adiponitrile Hexanedinitrile 2926.9 8
111-70-6 Heptyl alcohol Heptan-1-ol 2905.19
111-71-7 Heptanal Heptanal 2912.19
111-75-1 2-Butylaminoethanol 2-(butylamino)ethanol 2922.19
111-76-2 2-Butoxyethanol 2-Butoxyethanol
111771-12-1 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 2916.39
111-77-3 Diethylene Glycol Monomethyl Ether 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 2909.49
111774-28-8 Polyquaternium-4 Cellulose, 2-hydroxyethyl ether, polymer with N,N-dimethyl-N-2-propenyl-2-propen-1-aminium chloride, graft 3824.9
111-78-4 1,5-Cyclooctadiene Cycloocta-1,5-diene 2902.19
1117-86-8 Caprylyl Glycol 1,2-Octanediol 3824.9
1117-86-8  Octane-1,2-diol Octane-1,2-diol 2905.39
111-79-5 Methyl non-2-enoate Methyl non-2-enoate 2916.19
111-80-8 Methyl 2-nonynoate Methyl 2-nonynoate 2916.19
111-82-0 Methyl laurate Methyl dodecanoate 2915.9
111-84-2 Nonane Nonane 2901.1
1118-46-3 Butyltin trichloride Butyl(trichloro)stannane 2931.9
111-86-4 Octylamine Octan-1-amine 2921.19
1118-71-4 Dipivaloylmethane 2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione 2914.19
111-87-5 Octyl alcohol Octan-1-ol
111-88-6 1-Octanethiol Octane-1-thiol 2930.9
111-90-0  2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 2909.44
111905-53-4 Alcohols, C13-15-branched and linear, butoxylated ethoxylated 3402.13
111-92-2 Dibutylamine N-butylbutan-1-amine 2921.19 3
1119-34-2 Arginine Hydrochloride (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid;hydrochloride 2925.29
111937-03-2 Isononanoic acid, C16-18 alkyl ester 2915.9
1119-62-6 3,3'-Dithiodipropionic acid 3-(2-carboxyethyldisulfanyl)propanoic acid 2930.9
111-96-6 Diethylene Glycol Dimethylether 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane 2909.44 8
1119-72-8 cis,cis-Muconic acid (2Z,4Z)-hexa-2,4-dienedioic acid 2917.19
111974-72-2 Quetiapine Fumarate 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-ylpiperazin-1-yl)ethoxy]ethanol;(E)-but-2-enedioic acid 2934.99
1119-86-4 1,2-Decanediol Decane-1,2-diol 2905.39
1119-87-5 1,2-Dodecanediol Dodecane-1,2-diol 2905.39
111988-49-9 Thiacloprid 3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide 2934.1 8
111991-09-4 Nicosulfuron 2-({[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]amino}sulfonyl)-N,N-dimethylnicotinamide 2935.9 8
1119-94-4 Laurtrimonium Bromide Dodecyl(trimethyl)azanium bromide 2923.9
1119-97-7 Tetradonium bromide Trimethyl(tetradecyl)azanium bromide 2923.9
112-00-5 Dodecyl trimethyl ammonium chloride ; Laurtrimonium Chloride Dodecyl(trimethyl)azanium chloride
1120-06-5 Decan-2-ol Decan-2-ol 2905.19
1120-21-4 Undecane Undecane
1120-25-8 Methyl Palmitoleate Methyl (Z)-hexadec-9-enoate 2916.19
112-02-7 Cetrimonium Chloride Hexadecyl(trimethyl)azanium chloride
1120-28-1 Methyl Icosanoate Methyl icosanoate 2915.9
1120-36-1 Tetradecene Tetradec-1-ene 2901.29
112-03-8 Trimethyl Octadecyl Ammonium Chloride Trimethyl(octadecyl)azanium chloride
1120-48-5 Dioctylamine N-octyloctan-1-amine 2921.19
112-04-9 Octadecyl Trichlorosilane Trichloro(octadecyl)silane 2931.9
112-05-0 Nonanoic acid ; Pelargonic acid Nonanoic acid
112-07-2 2-Butoxyethyl acetate 2-Butoxyethyl acetate 3
112077-84-6 Hydrazine carbonate Carbonic acid;hydrazine 2825.1
112-10-7 Isopropyl stearate Propan-2-yl octadecanoate
112-11-8 Isopropyl Oleate Propan-2-yl (Z)-octadec-9-enoate 2916.15
1121-22-8 1,2-Diaminocyclohexane (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diamine 2921.3
112-12-9 2-Undecanone Undecan-2-one 2914.19
112-13-0 Decanoyl chloride Decanoyl chloride 2915.9
112-14-1 Octyl Acetate Octyl Acetate 2942
112-15-2 Carbitol acetate 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate 2915.39
1121-60-4 Picolinaldehyde Pyridine-2-carbaldehyde 2933.39
112-16-3 Lauroyl chloride Dodecanoyl chloride 2915.9
112-18-5 Dimethyl Lauramine N,N-dimethyldodecan-1-amine
1121-86-4 1-Fluoro-3-iodobenzene 1-Fluoro-3-iodobenzene 2903.99
112-24-3 Trientine ; Triethylenetetramine N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine
112-25-4 2-(Hexyloxy)ethanol 2-Hexoxyethanol 2909.44
1122-58-3 4-Dimethylaminopyridine N,N-dimethylpyridin-4-amine
1122-62-9 2-Acetylpyridine 1-pyridin-2-ylethanone 2933.99
112-27-6 Triethylene glycol 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol
112281-77-3 Tetraconazole 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)propyl]-1H-1,2,4-triazol 2933.99 8
112-29-8 1-Bromodecane 1-Bromodecane 2903.39
112-30-1 Decyl alcohol Decan-1-ol 2905.19
112-31-2 Decanal Decanal 2912.19
112324-16-0 1-Propanaminium, N-ethyl-3-[[(9Z,12R)-12-hydroxy-1-oxo-9-octadecen-1-yl]amino]-N,N-dimethyl-, ethyl sulfate (1:1) 3402.11
112340-30-4 Monononadecanoin Glyceryl monononadecanoate 2915.9
112-34-5 Butyl carbitol 2-(2-butoxyethoxy)ethanol diethylene glycol monobutyl ether
112-35-6 Methoxytriglycol 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethanol 2909.49
112-38-9 Undecenoic acid 3823.19
112-39-0 Methyl Palmitate Methyl hexadecanoate 2915.7
112-40-3 Dodecane Dodecane 2901.1
1124-11-4 Ligustrazine 2,3,5,6-tetramethylpyrazine 2933.99
112-41-4 Dodecene Dodec-1-ene 2901.29
112-42-5 Undecyl Alcohol Undecan-1-ol 2905.19
112-45-8 10-Undecenal Undec-10-enal 2912.49
112-47-0 1,10-Decanediol Decane-1,10-diol 2905.39
1125-21-9 4-Oxoisophorone 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione 2914.29
112529-15-4 Pioglitazone Hydrochloride 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione;hydrochloride 2934.99 6
112-53-8 Lauryl alcohol ; Fragrance of 1-Dodecanol Dodecan-1-ol
112-54-9 Dodecanal Dodecanal 2912.49
112-55-0 Dodecyl mercaptan
112-57-2 Tetraethylenepentamine 3,6,9-triazaundecamethylenediamine 3
1125-88-8 Benzaldehyde Dimethyl Acetal Dimethoxymethylbenzene 2911
112-59-4 Diethylene glycol monohexyl ether 2-(2-hexoxyethoxy)ethanol 2909.44
112-60-7 Tetraethylene Glycol 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol 2909.49
112-61-8 Methyl Stearate Methyl octadecanoate 2915.7
112-62-9 Methyl Oleate Methyl (Z)-octadec-9-enoate 2916.15
112-63-0 Methyl Linoleate Methyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate 2916.15
1126-61-0 4-Allylpyrocatechol 4-prop-2-enylbenzene-1,2-diol 2907.29
112-66-3 Lauryl acetate Dodecyl acetate 2915.39
112-70-9 Tridecyl alcohol Tridecan-1-ol
112-72-1 Myristyl alcohol ; Tetradecanol Tetradecan-1-ol
112725-59-4 Butyl-methoxydibenzoylmethane 2-butyl-2-methoxy-1,3-diphenylpropane-1,3-dione 2914.5
112-73-2 Bis(2-butoxyethyl) ether 1-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]butane 2909.19
112732-17-9 Enrofloxacin HCl 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride 2933.59
1127442-82-3 IWR-1 4-(1,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl)-N-8-quinolinyl-Benzamide 2933.49
112-75-4 Dimethyl myristamine N,N-dimethyltetradecan-1-amine 2921.19
112764-76-8 Pigment yellow 184 3204.17
112-76-5 Stearoyl Chloride Octadecanoyl chloride 2915.9
112-77-6 Oleoyl chloride (Z)-octadec-9-enoyl chloride 2916.19
112-80-1 Oleic acid
112-84-5 Erucamide (Z)-docos-13-enamide 2924.19
112-85-6 Behenic acid Docosanoic acid
112-86-7 Erucic acid (Z)-docos-13-enoic acid
112-88-9 Octadecene Octadec-1-ene 2901.29
112-90-3 Oleylamine (9Z)-octadec-9-en-1-amine 2921.19
112-92-5 Stearyl alcohol Octadecan-1-ol
112926-00-8 Silicon dioxide ; Amorphous synthetic silica gel
112945-52-5 Silica fumed Silicon dioxide
112-95-8 Eicosane Icosane 2901.1
113114-19-5 Perfluoropolytrimethyleneoxide 2710.99
1131-18-6 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole 2933.19
113-15-5 Ergotamine (ergotaman-3',6',18'-trione, 12'-hydroxy-2'-methyl-5'- (phenylmethyl)-,(5α)) 2939.62 7
1131-62-0 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone 1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanone 2914.5
113170-55-1 Magnesium L-ascorbic acid-2-phosphate Magnesium [(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-5-oxo-2H-furan-4-yl] phosphate 2936.27
113-24-6 Sodium Pyruvate
1132-61-2 4-Morpholinepropanesulfonic acid 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonic acid 2934.99
113-42-8 Methylergometrine 2939.61 7
113431-54-2 Triisostearyl citrate Tris(16-methylheptadecyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate 2918.15
1134-47-0 Baclofen 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid 2922.49 6
113-45-1 Methylphenidate methyl α-phenyl-2-piperidine acetate 9
113-48-4 N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornene-2,3-dicarboximide 2925.19
113-52-0 Imipramine Hydrochloride 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride 2933.99
1135-24-6 Ferulic Acid (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid 2918.19
1135279-38-7 Sodium 2-(2-nonylphenoxy)ethyl sulfate 3402.11
1135-40-6 3-(Cyclohexylamino)propanesulfonic acid 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid 2921.3
113559-13-0 N-(4-{1-[2-(6-methylpyridin-2-yl)ethyl]piperidine-4-carbonyl}phenyl)methanesulfonamide dihydrochloride N-(4-{1-[2-(6-methylpyridin-2-yl)ethyl]piperidine-4-carbonyl}phenyl)methanesulfonamide dihydrochloride 2917.19
113653-03-5 Reactive red 218 3204.16
113669-97-9 Polyester 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol;furo[3,4-f][2]benzofuran-1,3,5,7-tetrone;hexanedioic acid;hexane-1,6-diol 3403.91
113740-61-7 Cetirizine Acetic Acid 2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]acetic acid 2933.59 6
113894-92-1 Hydroxypropyl starch phosphate
113-92-8 Chlorpheniramine maleate (Z)-but-2-enedioic acid 3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine 2933.39
113-98-4 Penicillin G Potassium Potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 2941.1
114013-41-1 Solvent red 151 3204.11
114040-31-2 Magnesium Ascorbyl Phosphate Trimagnesium;(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one;diphosphate
11-40-5 Wolfberry extract 3301.9
114-07-8 Erythromycin (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecane-2,10-dione 2941.5 6
1141-38-4 Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid 2917.39
114168-16-0 Yttria stabilized zirconia 3815.9
1142-20-7 N-Carbobenzyloxy-L-alanine (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid 2924.29
1143-38-0 Anthralin 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one 2914.5
114460-21-8 Calcium acetate hydrate Calcium acetate hydrate 2915.29
1148-79-4 Terpyridine Terpyridine 2933.39
1149-16-2 Glyoxal-bis(2-hydroxyanil) 6-[(E)-2-(2-hydroxyanilino)ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-one 2925.29
114956-81-9 Laminin D-tyrosyl-L-isoleucyl-glycyl-L-seryl-L-arginine 3504
115-07-1 Propylene 3
115099-55-3 Reactive yellow 178 3204.16
115-10-6 Dimethyl Ether Methoxymethane 2909.19 3
115-11-7 Isobutylene 2-methylprop-1-ene 2804.3
115-19-5 2-Methyl-3-butyn-2-OL 2-methylbut-3-yn-2-ol 2905.29
115-20-8 Trichloroethanol 2,2,2-trichloroethanol 2905.59
115-25-3 Octafluorocyclobutane 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluorocyclobutane 2903.99 8
115-27-5 Chlorendic Anhydride 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride 2917.2 3
115-28-6 Chlorendic Acid 1,2,3,4,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxylic acid 2917.2
115-37-7 Thebaine (4R,7aR,12bS)-7,9-dimethoxy-3-methyl-2,4,7a,13-tetrahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline 2939.11 7
115-39-9 Bromophenol Blue 3,3-bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
115-40-2 Bromocresol purple 4,4'-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiole-3,3-diyl)- bis(2-bromo-6-methylphenol) 2934.99
115-41-3 Pyrocatechol Violet 3,3-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione 2907.29
115470-91-2 Hexanedioic acid, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, octadecanoate 3824.9
115550-35-1 Marbofloxacin 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyridol(3,2,1-ij)(4,2,1)benzoxadiazin-6 carboxylic acid 2933.99
115-69-5 Aminomethyl Propanediol 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol 2922.19
115-70-8 2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 2-amino-2-ethylpropane-1,3-diol 2922.19
115-71-9 5-(2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.02,6]hept-3-yl)-2-methylpent-2-en-1-ol, stereoisomer 5-(2,3-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-tricyclo[2.2.1.0^{2,6}]heptan-3-yl)-2-methylpent-2-en-1-ol 2905.29
115-77-5 Pentaerythritol 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 2905.42
115-83-3 Pentaerythrityl tetrastearate [3-Octadecanoyloxy-2,2-bis(octadecanoyloxymethyl)propyl] octadecanoate
115-84-4 2-Ethyl-2-butyl-1,3-propanediol 2-Butyl-2-ethylpropane-1,3-diol 2905.39
115852-48-7 Fenoxanil N-(1-cyano-1,2-dimethylpropyl)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanamide 2926.9
115-86-6 Triphenyl phosphate Triphenyl phosphate
115-95-7 Linalyl Acetate 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate 2915.39
116-09-6 Acetol 1-hydroxypropan-2-one 2914.4
116-11-0 2-Methoxypropene 2-methoxyprop-1-ene 2909.19
116-26-7 Safranal 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde
116279-08-4 3-Cyclopentyl-1-propyne Prop-2-ynylcyclopentane 2902.19
116-31-4 Retinal (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenal 2936.21
1163-19-5 Decabromodiphenyl Oxide 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5,6-pentabromophenoxy)benzene 2909.3 14
1163-36-6 Clemizole Hydrochloride 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazole hydrochloride 2933.99 6
116453-73-7 1,4,8,11,15,18,22,25-Octa-n-butoxyphthalocyanine 2934.99
116-53-0 2-Methylbutanoic acid 2-Methylbutanoic acid 2915.6
1165-91-9 Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate Bis(2,4,6-trichlorophenyl) oxalate 2917.11
116-63-2 1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid 2922.21
1166-46-7 D-Tetramethrin (1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindol-2-yl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate 2925.19
116680-33-2 2-Methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-imidazole 2-methyl-1-(2-methylpropyl)imidazole 2933.29
116-75-6 Solvent blue 104 1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone 3204.9
116-81-4 Bromamine Acid 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid 2922.39
116844-55-4 Basic yellow 87 3204.13
116-95-0 Acid blue 1 3212.9
117216-75-8 Annexin V 3507.9
1173021-09-4 Clenproperol 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)ethanol 2845.9
117-34-0 Diphenylacetic Acid 2,2-diphenylacetic acid 2916.39
117-39-5 Quercetin 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one 2938.9
117467-28-4 Cefditoren Pivoxil 2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(Z)-2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 2941.9 6
1175612-76-6 1,6-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] hexanedioate 1,6-dibenzyl hexanedioate 1-benzyl 6-[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] hexanedioate 2917.12
117592-45-7 Lactium L-tyrosyl-L-leucyl-glycyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-alpha-glutamyl-L-glutaminyl-L-leucyl-L-leucyl-L-arginine 3504
117-59-9 5-Hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid 5-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid 2908.99
117-61-3 Benzidine-2,2'-disulfonic acid 5-amino-2-(4-amino-2-sulfophenyl)benzenesulfonic acid
117-62-4 2-Amino-1,5-naphthalenedisulfonic acid 2-aminonaphthalene-1,5-disulfonic acid 2921.45
1176-74-5 Tetrabromophenolphthalein ethyl ester Ethyl 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]benzoate 2918.99
117772-70-0 Azithromycin Hydrate (2R,3S,4S,5R,8R,10R,11R,12S,13R,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-o 2941.5 6
1177-87-3 Dexamethasone Acetate [2-(9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl] acetate 2937.22 6
117-80-6 Dichlone 2,3-dichloronaphthalene-1,4-dione 2914.7 3
117-81-7 Bis(2-ethylhexyl) phthalate ; Dioctyl phthalate 8
117-92-0 Quinaldine Red 4-[(E)-2-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylaniline;iodide 2901.29
117933-89-8 5-Butan-2-yl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 5-butan-2-yl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 2911
117976-90-6 Rabeprazole Sodium Sodium 2-[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide 2942 6
118-00-3 Guanosine 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one 2934.99
118-03-6 7-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulfonic acid 7-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulfonic acid 2921.45
1180-95-6 Taurodeoxycholic Acid, Sodium Salt Sodium 2-[4-(3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoylamino]ethanesulfonate 2924.29
118-10-5 Cinchonine (S)-[(2R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol 2933.99
118291-90-0 2-Chloro-4-nitrophenyl a-D-maltotrioside (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-(2-chloro-4-nitrophenoxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol 2940
118-32-1 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid 7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid 2921.21
118-34-3 Eleutheroside B (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[4-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-2,6-dimethoxyphenoxy]oxane-3,4,5-triol 2938.9
1184-16-3 NADP Sodium Salt Sodium [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate 2934.99
118421-50-4 Glutathione monoethyl ester 2-amino-5-[[1-[(2-ethoxy-2-oxoethyl)amino]-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid 2930.9
118443-89-3 Cefquinome Sulfate (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-3-(5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate sulfuric acid 2942
1184-58-3 Dimethylaluminum chloride Chloro(dimethyl)alumane 2931.9
1184-64-1 Cupric carbonate Copper;carbonate
118-47-8 Pyrazolone T 5-Oxo-1-(4-sulfophenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid 2933.19
118-48-9 Isatoic Anhydride 1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 2934.99
1185-53-1 Tromethamine Hydrochloride 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride
1185-55-3 Methyltrimethoxysilane Trimethoxy(methyl)silane 2931.9
1185-57-5 Ferric ammonium citrate Azane 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid iron
118-55-8 Phenyl Salicylate Phenyl 2-hydroxybenzoate 2918.23
118-56-9 Homosalate (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate 2918.23
118578-11-3 Reactive red 231 3204.16
118-58-1 Benzyl Salicylate Benzyl 2-hydroxybenzoate 2918.23
118-60-5 Octisalate 2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoate 2918.23
118-61-6 Ethyl Salicylate ; Fragrance of ethyl salicylate Ethyl 2-hydroxybenzoate
1186-30-7 γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate triammonium salt 2919.9
1186-52-3 Acetic acid-d4 Deuterio 2,2,2-trideuterioacetate 2845.9
118-71-8 Maltol 3-Hydroxy-2-methyl-4H-Pyran-4-one
118-72-9 2,6-Dimethylthiophenol 2,6-dimethylbenzenethiol 2930.9
118-90-1 O-Toluic acid 2-methylbenzoic acid 2916.39
1189-08-8 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate 3-(2-methylprop-2-enoyloxy)butyl 2-methylprop-2-enoate 2916.14
118-91-2 2-Chlorobenzoic acid 2-Chlorobenzoic acid 2916.39
118-92-3 Anthranilic acid 2-aminobenzoic acid 2922.43 7
1189-71-5 Chlorosulfonyl isocyanate N-(oxomethylidene)sulfamoyl chloride 2853
1189726-22-4 Mephedrone Hydrochloride 2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 2933.91
1189805-46-6 Mephedrone (RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan- 1-one 2939.99 7
118997-30-1 Peptide YY human 3504
1190099-88-7 Capryloyl glycerin ; sebacic acid copolymer 2917.19
1190307-88-0 Sofosbuvir Propan-2-yl (2S)-2-[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyloxolan-2-yl]methoxy-phenoxyphosphoryl]amino]propanoate 2942 6
119-06-2 1,2-Benzenedicarboxylic acid, ditridecyl ester Di(tridecyl) phthalate 2710.99
1190-63-2 Cetyl stearate Hexadecyl octadecanoate 2915.7
1191-15-7 Diisobutylaluminium hydride Diisobutylaluminium hydride 2931.9
1191-16-8 Prenyl Acetate 3-methylbut-2-enyl acetate 2942
119-13-1 delta-Tocopherol 2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol 2936.28
1191-50-0 Sodium tetradecyl sulphate Sodium n-tetradecyl sulfate 3402.11
119168-77-3 Tebufenpyrad N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide 2933.19 8
119171-18-5 1-Methyl-3-propylimidazolium iodide 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium iodide 2933.29
119-17-5 1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone 3-(3-methyl-5-oxo-4H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonic acid 2933.19
1191-99-7 2,3-Dihydrofuran 2,3-Dihydrofuran 2932.19
119205-39-9 Sodium 2-phenyl-1H-indole-5-sulfonate Sodium 2-phenyl-1H-indole-5-sulfonate 2933.99
1192-62-7 2-Acetylfuran 1-(furan-2-yl)ethanone 2932.13
119-26-6 2,4-Dinitrophenylhydrazine (2,4-dinitrophenyl)hydrazine 2928
119-28-8 8-Amino-2-naphthalenesulfonic acid 8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid 2921.45
1193-02-8 P-Aminothiophenol 4-aminobenzenethiol 2930.9
119313-12-1 2-benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)butan-1-one 2-benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)butan-1-one 2934.99
119344-86-4 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 2934.99
119345-01-6 Phosphorous trichloride, reaction products with 1,1'-biphenyl and 2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenol
119345-04-9 Sodium dodecyl diphenyl oxide disulfonate ; Alkyldiphenyloxide Disulfonate ; Benzene 1-1-oxybis tetrapropylene 3402.11
119-34-6 4-Amino-2-nitrophenol 4-Amino-2-nitrophenol 2922.29
119-36-8 Methyl Salicylate Methyl 2-hydroxybenzoate 2918.23
119401-96-6 Iridium(IV) chloride Tetrachloroiridium;hydrate 2843.9
1194-02-1 4-Fluorobenzonitrile 4-Fluorobenzonitrile 2926.9
119-40-4 7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid 7-Anilino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid 2922.29
119446-68-3 Difenoconazole 1-[[2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazole 2934.99 8
119462-56-5 1,3-Bis(citraconimidomethyl)benzene 3-methyl-1-({3-[(3-methyl-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl]phenyl}methyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione 2925.19
119-47-1 Methylene DI-T-butylcresol 2-tert-butyl-6-[(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol
119478-55-6 Danofloxacin Mesylate 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-[(1S,4S)-5-methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;methanesulfonic acid 2933.59
119478-56-7 Meropenem (4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid;trihydrate 2912.49 6
119509-49-8 Acid brown 425 3204.12
119509-50-1 Acid brown 432 3204.12
119515-38-7 Icaridin Butan-2-yl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 2933.39
119-53-9 Benzoin 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone 2914.5
1196157-73-9 Mixture of the 2,2,4- and 2,4,4-trimethyl-hexamethylene diisocyanate 1,6-diisocyanato-2,2,4-trimethylhexane 1,6-diisocyanato-2,4,4-trimethylhexane 2929.1
1196157-85-3 Nitrate Ionophore VI 9-hexadecyl-1,7,11,17-tetraoxa-2,6,12,16-tetrazacycloicosane 2934.99
119-61-9