ทำเนียบรายการสารเคมี ปี 2555

ทำเนียบรายการสารเคมี ปี 2555

10

50

100

150

200

หมายเลข TECI หมายเลข CAS ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย ชื่อ IUPAC พิกัดศุลกากร กฎหมายควบคุม ปริมาณนำเข้า(กก.) ปริมาณผลิตในประเทศ(กก.)
55-1-00001 100-00-5 1-Chloro-4-nitrobenzene 1-คลอโร-4-ไนโตรเบนซีน 1-chloro-4-nitrobenzene 2904.9 3 0.3
55-1-00002 100-01-6 4-Nitroaniline 4-ไนโตรอะนิลีน 4-nitroaniline 2921.42 2000.025
55-1-00003 100-02-7 4-Nitrophenol 4-ไนโตรฟีนอล 4-nitrophenol 2908.99 3 8 9.555
55-1-00004 100-06-1 4′-Methoxyacetophenone 4'-เมท็อกซีอะซีโทฟีโนน 4'-methoxyacetophenone 2914.5 0.25
55-1-00005 100-09-4 p-Anisic acid พี-อะนิสิก เอซิด p-anisic acid 2918.99 1
55-1-00006 100-10-7 4-(Dimethylamino)benzaldehyde 4-(ไดเมทิลอะมิโน)เบนซอลดีไฮด์ 4-dimethylaminobenzaldehyde 2922.39 18.311
55-1-00007 100-14-1 4-Nitrobenzyl chloride 4-ไนโตรเบนซิล คลอไรด์ α-chloro-4-nitrotoluene 2904.9 0.025
55-1-00008 10016-20-3 Alpha-cyclodextrin อัลฟ่า-ไซโคลเด็กซ์ทริน .alpha.-Cyclodextrin 2940 6 102
55-1-00009 100-18-5 1,4-Diisopropylbenzene 1,4-ไดไอโซโพรพิลเบนซีน 1,4-di(propan-2-yl)benzene 2902.9 0.15
55-1-00010 100-19-6 4-Nitroacetophenone 4-ไนโตรอะซีโทฟีโนน 4'-nitroacetophenone 2914.7 0.25
55-1-00011 100-21-0 Terephatalic acid เทเรพทาลิกเอซิด 1,4-benzendicarboxylic acid 2917.36 2386.83 4471000000
55-1-00012 100-22-1 n,n,n',n'-Tetramethyl-p-phenylenediamine เอ็น,เอ็น,เอ็น',เอ็น'-เตตระเมทิล-พี-ฟีนิลีนไดอามีน N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine 2921.51 3 0.325
55-1-00013 10022-31-8 Barium nitrate แบเรียม ไนเตรต barium nitrate 2834.29 2 8 100056
55-1-00014 10022-68-1 Cadmium nitrate tatrahydrate แคดเมียม ไนเตรต เตตระไฮเดรต cadmium(II) nitrate dihydrate 3 8 4
55-1-00015 10024-47-2 Isobutyl oleate ไอโซบิวทิล โอลีเอต isobutyl oleate 2916.15 80199.08
55-1-00016 10024-90-5 Acetophenone-4-methoxy-3-methyl อะซีโทฟีโนน-4-เมท็อกซิ-3-เมทิล 2914.5 8 5
55-1-00017 10024-97-2 Nitrous oxide ไนตรัสออกไซด์ Dinitrogen monoxide 2811.29 207442.202 22000
55-1-00018 10025-65-7 Platinum(II) chloride แพลทินัม(II) คลอไรด์ platinum dichloride 2843.9 0.022
55-1-00019 10025-69-1 Tin(II) chloride dihydrate ทิน(II) คลอไรด์ ไดไฮเดรต tin(II) chloride dihydrate 2827.39 661.4
55-1-00020 10025-70-4 Strontium chloride hexahydrate สตรอนเชียม คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต Strontium chloride (SrCl2), hexahydrate 2827.39 16034.812
55-1-00021 10025-73-7 Chromium trichloride โครเมียม ไตรคลอไรด์ chromium(III) chloride 8 22401.125
55-1-00022 10025-77-1 Ferric chloride hexahydrate เฟอร์ริกคลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต iron trichloride hexahydrate 2827.39 327.4
55-1-00023 10025-82-8 Indium(III) chloride อินเดียม(III) คลอไรด์ indium trichloride 2827.39 0.02
55-1-00024 10025-84-0 Lanthanum chloride heptahydrate แลนทานัม คลอไรด์ เฮปตะไฮเดรต lanthanum chloride heptahydrate 2846.9 18
55-1-00025 10025-87-3 Phosphoryl chloride ฟอสฟอริล คลอไรด์ phosphorus trichloride oxide 2812.1 2 3 8 11 18130.42
55-1-00026 10025-91-9 Antimony(III) chloride แอนติโมนี(III) คลอไรด์ antimony trichloride 2827.39 3 1.25
55-1-00027 10025-94-2 Yttrium(III) chloride hexahydrate อิตเทรียม(III) คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต Yttrium chloride (YCl3), hexahydrate 2846.9 0.05
55-1-00028 10026-04-7 Silicon tetrachloride ซิลิคอนเตตระคลอไรด์ silicon tetrachloride 2812.1 3 3
55-1-00029 10026-06-9 Tin(IV) chloride pentahydrate ทิน(IV) คลอไรด์ เพนตะไฮเดรต tin(IV) chloride pentahydrate 2827.39 2.6
55-1-00030 10026-11-6 Zirconium(IV) chloride เซอร์โคเนียม(IV) คลอไรด์ zirconium tetrachloride 2827.39 0.5
55-1-00031 10026-17-2 Cobalt(II) fluoride โคบอลต์(II) ฟลูออไรด์ cobalt difluoride 2826.19 0.025
55-1-00032 10026-22-9 Cobalt(II) nitrate hexahydrate โคบอลต์(II) ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต cobalt(II) nitrate hexahydrate 2834.29 24983.786
55-1-00033 10026-24-1 Cobalt(II) sulfate heptahydrate โคบอลต์(II) ซัลเฟต เฮปตะไฮเดรต cobalt sulfate heptahydrate 2833.29 3841.95
55-1-00034 10028-22-5 Ferric sulfate เฟอร์ริค ซัลเฟต diiron tris(sulfate) 2833.29 36729.3
55-1-00035 10028-24-7 Sodium hydrogen phosphate dihydrate โซเดียม ไฮโดรเจนฟอสเฟต ไดไฮเดรต Phosphoric acid, disodium salt, dihydrate 2835.22 44753.398
55-1-00036 1002-84-2 Pentadecanoic acid เพนทาเดกคาโนอิก เอซิด pentadecanoic acid 2915.9 0.025
55-1-00037 1002-89-7 Ammonium stearate แอมโมเนียมสเตียเรท Ammonium octadecanoate 2915.7 500000
55-1-00038 10030-58-7 Erythritol อิริทริตอล 2906.29 17028.6
55-1-00039 10030-67-8 d-(+)-Melezitose monohydrate ดี-(+)-เมเลซิโทส มอนอไฮเดรต .alpha.-D-Glucopyranoside, O-.alpha.-D-glucopyranosyl-(1→3)-.beta.-D-fructofuranosyl, monohydrate 2940 0.07
55-1-00040 1003-07-2 Isothiazolinone ไอโซไทอะโซลิโนน 2934.99 8300
55-1-00041 10030-85-0 L-Rhamnose monohydrate แอล-แรมโนส มอนอไฮเดรต L-Mannose, 6-deoxy-, monohydrate 2940 1.193
55-1-00042 10031-22-8 Lead(II) bromide เลด(II) โบรไมด์ lead dibromide 2827.59 0.3
55-1-00043 10031-30-8 Calcium phosphate monobasic monohydrate แคลเซียม ฟอสเฟต มอนอเบสิก มอนอไฮเดรต Phosphoric acid, calcium salt (2:1), monohydrate 3105.1 0.5
55-1-00044 10031-43-3 Copper(II) nitrate trihydrate คอปเปอร์(II) ไนเตรต ไตรไฮเดรต copper(II) nitrate trihydrate 2834.29 242
55-1-00045 1003-29-8 Pyrrole-2-carboxaldehyde ไพรโรล-2-คาร์บอกซาลดีไฮด์ pyrrole-2-carbaldehyde 2933.99 0.1
55-1-00046 1003300-73-9 Biphenyl-4,4'-diyl tetraphenyl bis(phosphate) ไบฟีนิล-4,4'-ไดอิล เตตระฟีนิล บิส(ฟอสเฟต) 2919.9 5
55-1-00047 10034-76-1 Calcium sulfate hemihydrate แคลเซียม ซัลเฟต เฮมิไฮเดรต Sulfuric acid, calcium salt, hydrate (2:2:1) 2833.29 11
55-1-00048 10034-81-8 Magnesium perchlorate แมกนีเซียม เพอร์คลอเรต magnesium perchlorate 2829.9 0.1
55-1-00049 10034-82-9 Sodium chromate tetrahydrate โซเดียม โครเมต เตตระไฮเดรต sodium chromate tetrahydrate 2841.5 1.17
55-1-00050 10034-85-2 Hydrogen iodide ไฮโดรเจนไอโอไดด์ hydrogen iodide 2811.19 3 7.125
55-1-00051 10034-93-2 Hydrazine sulfate ไฮดราซีน ซัลเฟต hydrazinium(2+) sulfate 2825.1 742.46
55-1-00052 10034-96-5 Manganese(II) sulfate monohydrate แมงกานีส(II) ซัลเฟต มอนอไฮเดรต manganese sulfate monohydrate 2833.29 1578274.5
55-1-00053 10034-99-8 Magnesium sulfate heptahydrate แมกนีเซียม ซัลเฟต เฮปตะไฮเดรต Sulfuric acid magnesium salt (1:1), heptahydrate 2833.21 27759495.554
55-1-00054 10035-01-5 Ytterium(III) chloride hexahydrate อิตเทอร์เบียม(III) คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต 2846.9 0.35
55-1-00055 10035-04-8 Calcium chloride dihydrate แคลเซียม คลอไรด์ ไดไฮเดรต calcium chloride dihydrate 2827.2 100439.967
55-1-00056 10035-06-0 Bismuth(III) nitrate บิสมัท(III) ไนเตรต Nitric acid, bismuth(3+) salt, pentahydrate 2834.29 61.6
55-1-00057 10035-10-6 Hydrobromic acid ไฮโดรบรอมิค เอซิด hydrogen bromide 2811.19 3 1683645.33
55-1-00058 100-39-0 Benzyl bromide เบนซิลโบรไมด์ α-bromotoluene 2903.99 2 3 0.715
55-1-00059 10039-32-4 Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate โซเดียม ไฮโดรเจนฟอสเฟต โดเดคะโฮเดรต Phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate 2835.22 2464.605
55-1-00060 10039-54-0 Hydroxylammonium sulfate ไฮดร็อกซิลแอมโมเนียม ซัลเฟต bis(hydroxylammonium) sulfate 2825.1 291511.15
55-1-00061 10039-56-2 Sodium hypophosphite monohydrate โซเดียมไฮโปฟอสไฟต์ มอนอไฮเดรต sodium phosphinate monohydrate 2835.1 106289.7
55-1-00062 100-40-3 4-Vinyl-1-cyclohexene 4-ไวนิล-1-ไซโคลเฮกซีน 4-vinylcyclohexene 2902.19 4.466
55-1-00063 100403-19-8 Ceramide 2 คาราไมด์ 2 Ceramides 2924.19 4
55-1-00064 100-41-4 Ethylbenzene เอทิลเบนซีน Ethylbenzene 2902.6 3 54148.74 200000000
55-1-00065 100-42-5 Styrene สไตรีน Phenylethene 2902.5 3 8 56415139.72 320000000
55-1-00066 10042-59-8 2-Propylheptanol 2-โพรพิลเฮปทานอล 2-propylheptan-1-ol 2905.19 2505606.8
55-1-00067 10042-76-9 Strontium nitrate สตรอนเชียม ไนเตรต strontium(2+) nitrate 2834.29 6006.52
55-1-00068 10043-01-3 Aluminium sulfate อะลูมิเนียมซัลเฟต Aluminium sulfate 2833.22 32355.0783333333 70400000
55-1-00069 10043-11-5 Boron nitride โบรอน ไนไตรด์ boron nitride 2850 4118.809
55-1-00070 10043-35-3 Boric acid บอริกเอซิด Boric acid 2810 8 4327857.97 1000
55-1-00071 10043-52-4 Calcium chloride แคลเซียมคลอไรด์ Calcium chloride 2827.2 3 30504148.421 14281000
55-1-00072 10043-66-0 Iodine-131 ไอโอดีน-131 2844.4 5 2924.92
55-1-00073 10043-67-1 Potassium aluminium sulfate โพแทสเซียม อะลูมิเนี่ยม ซัลเฟต Aluminium potassium sulfate dodecahydrate 2833.3 129650 112737000
55-1-00074 100-44-7 Benzyl chloride เบนซิล คลอไรด์ α-chlorotoluene 2903.99 2 3 8 326144
55-1-00075 10045-86-0 Iron phosphate ไอรอนฟอสเฟต Iron(III) phosphate 2835.29 200000
55-1-00076 10045-89-3 Ammonium iron(II) sulfate แอมโมเนียม ไอรอน(II) ซัลเฟต diammonium iron bis(sulfate) 2842.9 571.132
55-1-00077 10045-94-0 Mercury(II) nitrate เมอร์คิวรี(II) ไนเตรต mercury dinitrate 2852.1 8 3.25
55-1-00078 10045-97-3 Caesium-137 ซีเซียม-137 2844.4 5 489.339
55-1-00079 100-47-0 Benzonitrile เบนโซไนไตรล์ benzonitrile 2926.9 3 0.1
55-1-00080 10048-95-0 Sodium arsenate dibasic heptahydrate โซเดียม อาร์เซเนท ไดเบสิก เฮปตะไฮเดรต Arsenic acid (H3AsO4), disodium salt, heptahydrate 2842.9 1.2
55-1-00081 10049-04-4 Chlorine dioxide คลอรีนไดออกไซด์ Chlorine dioxide 2811.29 1600 12731000
55-1-00082 10049-07-7 Rhodium(III) chloride โรเดียม(III) คลอไรด์ rhodium trichloride 2843.9 5416.713
55-1-00083 10049-08-8 Ruthenium(III) chloride รูทีเนียม(III) คลอไรด์ ruthenium trichloride 2843.9 112.566
55-1-00084 100-49-2 Cyclohexylmethanol ไซโคลเฮกซิลเมทานอล cyclohexylmethanol 2906.19 0.025
55-1-00085 10049-21-5 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate โซเดียม ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต มอนอไฮเดรต Phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate 2835.22 1401.013
55-1-00086 10049-83-9 Pyrithioxine hydrochloride ไพริไทโอซีน ไฮโดรคลอไรด์ 2933.39 6 225
55-1-00087 100-51-6 Benzyl alcohol เบนซิล แอลกอฮอล์ Benzenemethanol 2906.21 3 6 1173696.859
55-1-00088 1005-23-8 Phosphonic acid ฟอสโฟนิก เอซิด 2931 0.05
55-1-00089 100-52-7 Benzaldehyde เบนซาลดีไฮด์ benzaldehyde 2912.21 3 168.732
55-1-00090 100-53-8 Benzyl mercaptan เบนซิล เมอร์เคปเทน toluene-α-thiol 2930.9 0.2
55-1-00091 10054-06-5 (r,s)-Ethambutol (อาร์,เอส)-อีทามบูทอล 2922.19 6 0.015
55-1-00092 100-54-9 3-Cyanopyridine 3-ไซยาโนไพริดีน nicotinonitrile 2933.39 35
55-1-00093 100-58-3 Phenylmagnesium bromide ฟีนิลแมกนีเซียม โบรไมด์ bromophenylmagnesium 2931 0.2
55-1-00094 10058-44-3 Iron(III) pyrophosphate ไอรอน(III) ไพโรฟอสเฟต tetrairon tris(pyrophosphate) 2835.39 10509.2
55-1-00095 100-59-4 Phenylmagnesium chloride ฟีนิลแมกนีเซียม คลอไรด์ phenylmagnesium chloride 2931.9 0.1
55-1-00096 10060-12-5 Chromium(III) chloride hexahydrate โครเมียม(III) คลอไรด์ เฮกซะไฮเดรต chromium(III) chloride hexahydrate 2827.39 3900.5
55-1-00097 100-63-0 Phenylhydrazine ฟีนิลไฮดราซีน phenylhydrazine 2928 8 0.6
55-1-00098 100641-13-2 Dysprosium(III) nitrate hydrate ดิสโพรเซียม(III) ไนเตรต ไฮเดรต 2846.9 0.025
55-1-00099 100643-71-8 Desloratadine เดสโลราทาดีน 2933.39 6 0.7
55-1-00100 100646-51-3 Quizalofop-p-ethyl ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล ethyl (2R)-2-{4-[(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate 2933.99 8 7.65
55-1-00101 100-66-3 Anisole อะนิโซล anisole 2909.3 39.048
55-1-00102 100683-54-3 Malonaldehyde tetrabutylammonium salt มาลอนแอลดีไฮด์ เตตระบิวทิลแอมโมเนียม ซอลท์ 2923.9
55-1-00103 1006-94-6 5-Methoxyindole 5-เมโทรซิอินโดล indol-5-yl methyl ether 2933.99
55-1-00104 100-70-9 2-Cyanopyrazine 2-ไซยาโนไพราซีน pyridine-2-carbonitrile 2933.39 63000
55-1-00105 100-74-3 n-Ethylmorpholine เอ็น-เอทิลมอร์โฟลีน 4-ethylmorpholine 2934.99 6321.2
55-1-00106 10075-50-0 5-Bromoindole 5-โบรโมอินโดล 5-bromo-1H-indole 2933.99 0.005
55-1-00107 10079-20-6 Vinyl sulphone (ortho anisidine base) ไวนิล ซัลโฟน (ออร์โทอะนิซิดีน เบส) 2930.9 7875
55-1-00108 10081-67-1 4,4'-Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)diphenylamine 4,4'-บิส(อัลฟ่า,อัลฟ่า-ไดเมทิลเบนซิล)ไดฟีนิลลามีน 4-(2-phenylpropan-2-yl)-N-[4-(2-phenylpropan-2-yl)phenyl]aniline 2921.49 919637.75
55-1-00109 100843-69-4 Saccharide isomerate แซคคาไรด์ ไอโซเมอเรต Pentavitin 2942 1
55-1-00110 100-86-7 Dimethyl benzyl carbinol ไดเมทิลเบนซิลคาร์บินอล 2-methyl-1-phenylpropan-2-ol 2906.29 45
55-1-00111 1008-72-6 2-Formyl-benzenesulfonic acid sodium salt  2-ฟอร์มิล-เบนซีนซัลโฟนิกเอซิด โซเดียม ซอลท์ sodium 2-formylbenzenesulfonate 2913 0.1
55-1-00112 1008-89-5 2-Phenylpyridine 2-ฟีนิลไพริดีน 2-phenylpyridine 2933.39 0.01
55-1-00113 1009-14-9 Valerophenone วาเลโรฟีโนน valerophenone 2914.39 23.44
55-1-00114 100-93-6 4'-Anilino-p-Toluenesulfonanilide 4-อะนิลิโน-พี-โทลูอีนซัลโฟนานิไลด์ 4'-anilinotoluene-4-sulfonanilide 2935 700
55-1-00115 10094-34-5 Dimethyl benzyl carbinyl butyrate ไดเมทิล เบนซิล คาร์บานิล บิทีเรต α,α-dimethylphenethyl butyrate 2915.6 34.7
55-1-00116 10094-45-8 Stearyl erucamide สเตียริล เออรูคาไมด์ (13Z)-N-octadecyldocos-13-enamide 2924.19 24000
55-1-00117 100-97-0 Hexamethylenetetramine; methenamine เฮกซะเมทิลีนเตตระมีน; มีเทนามีน 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane 2933.69 2 6 2319198.21
55-1-00118 10097-28-6 Silicon monoxide ซิลิคอน มอนอกไซด์ silicon monoxide 2811.29 154.93
55-1-00119 100986-85-4 Levofloxacin ลีโวฟลอซาซีน 2934.99 1 6 2284.138
55-1-00120 10098-91-6 Yttrium-90 อิตเตรียม-90 2844.4 5 31
55-1-00121 10098-97-2 Strontium-90 สตรอนเชียม-90 2844.4 5 0.35
55-1-00122 100-99-2 Triisobutylaluminium ไตรไอโซบิทิลอลูมิเนียม triisobutylaluminium 2931.9 2.701
55-1-00123 10099-57-7 p-Isopropylphenylethyl alcohol พี-ไอโซโพรพิลฟีนิลเอทิล แอลกอฮอล์ 2-[4-(propan-2-yl)phenyl]ethanol 2906.29 8 8
55-1-00124 10099-58-8 Lanthanum chloride แลนทานัม(III) คลอไรด์ lanthanum chloride 2846.9 28.55
55-1-00125 10099-59-9 Lanthanum nitrate แลนทานัม ไนเตรต lanthanum trinitrate 2846.9 20
55-1-00126 10099-74-8 Lead(II) nitrate เลด(II) ไนเตรต lead dinitrate 2834.29 3 3071.032
55-1-00127 10101-39-0 Calcium silicate แคลเซียม ซิลิเกต calcium(II) silicate 3980
55-1-00128 10101-41-4 Calcium sulfate dihydrate แคลเซียม ซัลเฟต ไดไฮเดรต calcium sulfate dihydrate 2833.29 50858
55-1-00129 10101-50-5 Sodium permanganate โซเดียม เปอร์แมงกาเนต sodium permanganate 2841.69 0.46
55-1-00130 10101-52-7 Zirconium silicate เซอร์โคเนียมซิลิเกต Zirconium(IV) silicate 2839.9 2005289.91 9800000
55-1-00131 10101-53-8 Chromium sulfate โครเมียมซัลเฟต Chromium(III) sulfate 2833.29 2305700
55-1-00132 10101-66-3 Pigment violet 16 พิกเมนท์ ไวโอเลต 16 ammonium manganese pyrophosphate 11.34
55-1-00133 10101-68-5 Manganese(II) sulfate tetrahydrate แมงกานีส(II) ซัลเฟต เตตระไฮเดรต manganese(II) sulfate tetrahydrate 33
55-1-00134 10101-89-0 Trisodium phosphate dodecahydrate ไตรโซเดียม ฟอสเฟต โดเดคะไฮเดรต sodium phosphate dodecahydrate 2835.29 188112
55-1-00135 10101-97-1 Nickel(II) sulfate hexahydrate นิกเกิล(II) ซัลเฟต เฮกซะไฮเดรต 2833.24 13.6
55-1-00136 101-02-0 Triphenyl phosphite ไตรฟินิล ฟอสไฟท์ triphenyl phosphite 3 105890.65
55-1-00137 10102-05-3 Palladium(II) nitrate dihydrate แพลเลเดียม(II) ไนเตรต ไดไฮเดรต palladium dinitrate 2843.9 0.017
55-1-00138 10102-17-7 Sodium thiosulfate pentahydrate โซเดียม ไทโอซัลเฟต เพนตะไฮเดรต sodium thiosulfate pentahydrate 2832.3 1121.275
55-1-00139 10102-18-8 Sodium selenite โซเดียม ซีลีไนต์ sodium selenite 2842.9 3 7463.3
55-1-00140 10102-20-2 Sodium tellurite โซเดียม เทลลูไรท์ disodium trioxotellurate 2842.9 0.01
55-1-00141 10102-24-6 Lithium silicate ลิเทียม ซิลิเกต dilithium metasilicate 2839.9 201.62
55-1-00142 10102-40-6 Sodium molybdate dihydrate โซเดียม โมลิบเดต ไดไฮเดรต sodium molybdate(VI) dihydrate 2841.7 15848.23
55-1-00143 10102-43-9 Nitric oxide ไนตริก ออกไซด์ nitrogen monoxide 2811.29 8 4.82
55-1-00144 10102-44-0 Nitrogen oxide ไนโตรเจน ออกไซด์ nitrogen dioxide 2811.29 3 8 0.3755
55-1-00145 10102-45-1 Thallium(I) nitrate แทลเลียม(I) ไนเตรต thallium nitrate 2834.29 3 0.025
55-1-00146 10102-71-3 Sodium alumnium sulfate โซเดียม อะลูมิเนียม ซัลเฟต aluminium sodium bis(sulfate) 2833.3 196500
55-1-00147 10102-90-6 Copper pyrophosphate คอปเปอร์ ไพโรฟอสเฟต Diphosphoric acid, copper salt 2835.39 11210
55-1-00148 101-05-3 Anilazine อะนิลาซีน 1,3,5-Triazin-2-amine, 4,6-dichloro-N-(2-chlorophenyl)- 2933.69 8 266332
55-1-00149 10108-64-2 Cadmium chloride แคดเมียม คลอไรด์ cadmium chloride 2827.39 3 8 0.1
55-1-00150 101-10-0 2-(3-Chlorophenoxy)-Propionic acid 2-(3-คลอโรฟีน็อกซี่)-โพรพิโอนิก เอซิด 2918.99 0.05
55-1-00151 10111-08-7 2-Imidazolecarboxaldehyde 2-อิมิดาโซลคาร์บอกซาลดีไฮด์ 2933.99 0.006
55-1-00152 10112-91-1 Mercury(I) chloride เมอร์คิวรี(I) คลอไรด์ dimercury dichloride 2852.1 3 8 0.1
55-1-00153 101-14-4 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) 4,4'-เมทิลีนบิส(2-คลอโรอะนิลีน) 4,4'-methanediylbis(2-chloroaniline) 2921.59 3 5010.067
55-1-00154 10117-38-1 Potassium sulfite โพแทสเซียม ซัลไฟต์ potassium sulfite 2832.2 43201
55-1-00155 101-20-2 3,4,4' trichlorocarbanilide 3,4,4' ไตรคลอโรคาร์บานิไลด์ Urea, N-(4-chlorophenyl)-N'-(3,4-dichlorophenyl)- 2924.21 6 49000
55-1-00156 10124-27-3 Aluminium chloride hydrate อะลูมิเนียม คลอไรด์ ไฮเดรต 2827.32 12605.025
55-1-00157 10124-37-5 Calcium nitrate แคลเซียม ไนเตรต calcium nitrate 2834.29 18595311
55-1-00158 10124-43-3 Cobalt(II) sulfate โคบอลต์(II) ซัลเฟต cobalt sulfate 2833.29 48784.514
55-1-00159 10124-48-8 Mercuric ammonium chloride เมอคิวริก แอมโมเนียม คลอไรด์ mercuric azanide chloride 2852.1 400
55-1-00160 10124-53-5 Magnesium thiosulphate แมกนีเซียม ไทโอซัลเฟต magnesium thiosulfate 2832.3 53382
55-1-00161 10124-56-8 Sodium hexametaphosphate โซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟต hexasodium 1,3,5,7,9,11-hexaoxido-2,4,6,8,10,12-hexaoxa-1lamda5,3lamda5,5lamda5,7lamda5,9lamda5,11lamda5-hexaphosphacyclododecane 1,3,5,7,9,11-hexaoxide 2835.39 2378265.122 6650000
55-1-00162 10124-65-9 Potassium laurate โพรแทสเซียม ลอเรต potassium laurate 2915.9 5
55-1-00163 10125-13-0 Copper(II) chloride dihydrate คอปเปอร์(II) คลอไรด์ ไดไฮเดรต copper dichloride hydrate 2827.39 44
55-1-00164 101-25-7 Dinitroso Pentamethylene Tetramine ไดไนโตรโซเพนทาเมทิลีนเตตระมีน 3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetrazabicyclo[3.3.1]nonane 2933.99 1559500.848 1553000
55-1-00165 101-26-8 Pyridostigmine bromide ไพริโดสติกไมด์ โบรไมด์ 2933.39 6 100
55-1-00166 101-37-1 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine 2,4,6-ทริส(อัลลิลออกซี)1,3,5-ไตรอะซีน 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine 2933.69 0.5
55-1-00167 10138-04-2 Ammonium iron(III) sulfate แอมโมเนียม ไอรอน(III) ซัลเฟต ammonium iron bis(sulfate) 2833.3 212
55-1-00168 101-38-2 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide 2,6-ไดคลอโรควิโนน-4-คลอโรไอไมด์ 2,6-dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-dienone 2925.29 0.052
55-1-00169 10139-47-6 Zinc iodide ซิงค์ ไอโอไดด์ zinc iodide 2827.6 7.65
55-1-00170 10141-05-6 Cobalt(II) nitrate โคบอลต์(II) ไนเตรด cobalt dinitrate 2834.29 5805.02
55-1-00171 101-41-7 Methyl phenylacetate เมทิล ฟีนิลอะซิเตต methyl phenylacetate 2916.39 45.5
55-1-00172 10143-31-4 n,n-Dipropyl succinamic acid-ethyl เอ็น,เอ็น-ไดโพรพิลซัคซินามิกเอซิด-เอทิล ethyl 4-(dipropylamino)-4-oxobutanoate 2917.19 8 26070
55-1-00173 101-43-9 Cyclohexyl methacrylate ไซโคลเฮกซิล เมทาคริเลต cyclohexyl methacrylate 2916.14 68597
55-1-00174 101-48-4 2,2-Dimethoxyethylbenzene 2,2-ไดเมท็อกซีเอทิลเบนซีน 1,1-dimethoxy-2-phenylethane 2911 12.7
55-1-00175 101-50-8 4-Aminoazobenzene-3,4'-disulfonic acid 4-อะมิโนเอโซ่เบนซีน-3,4'-ไดซัลโฟนิก เอซิด 4-aminoazobenzene-3,4'-disulfonic acid 2927 55891
55-1-00176 101-54-2 n-Phenyl-1,4-Phenylenediamine เอ็น-ฟินิล-1,4-ฟินิลไดเอมีน N-phenyl-p-phenylenediamine 2921.51 0.1
55-1-00177 101-57-5 Diphenylamine-4-sulfonic acid ไดฟีนิลามีน-4-ซัลโฟนิก เอซิด N-phenylsulfanilic acid 2921.44 0.01
55-1-00178 10163-15-2 Sodium monofluorophosphate โซเดียม มอนอฟลูออโรฟอสเฟต disodium fluorophosphate 2826.9 374403
55-1-00179 101-67-7 Octylated diphenylamine อ็อกทิลเลต ไดฟีนิลลามีน bis(4-octylphenyl)amine 2921.49 8356268.76
55-1-00180 101-68-8 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate 4,4'-เมทิลีนบิส(ฟินิล ไอโซไซยาเนต) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 2929.1 3 8 6328613
55-1-00181 101-68-8 Diphenylmethane-4,4'-Diisocyanate ไดฟีนิลมีเทน-4-4'-ไดไอโซไซยาเนต 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl] benzene 2929.1 8 5075913.4
55-1-00182 10169-02-5 Acid red 97 เอซิดเรด 97 disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulfonate 3204.12 400
55-1-00183 101-72-4 n-Isopropyl-n'-Phenyl-p-Phenylenediamine เอ็น-ไอโซโพรพิล-เอ็น'-พี-ฟีนิลีนไดอะมีน N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine 2921.51 624744.95
55-1-00184 101-77-9 4,4’-Diaminodiphenylmethane 4,4'-ไดอะมิโนไดฟีนิลมีเทน 4,4'-methanediyldianiline 2921.59 3 1220
55-1-00185 101-80-4 4,4-Diaminodiphenyl ether 4,4'-ไดอะมิโนไดฟีนิล อีเทอร์ 4,4'-oxydianiline 2922.29 15
55-1-00186 101-81-5 Diphenylmethane ไดฟินิลมีเธน diphenylmethane 2902.9 1.025
55-1-00187 101-83-7 Dicyclohexylamine ไดไซโคลเฮกซิลามีน dicyclohexylamine 2921.3 3 72920
55-1-00188 101-84-8 Diphenyl ether ไดฟีนิล อีเทอร์ diphenyl ether 2909.3 1402
55-1-00189 101-86-0 Alpha-hexyl cinnamaldehyde อัลฟ่า-เฮกซิล ซินนามาลดีไฮด์ α-hexylcinnamaldehyde 2912.29 9085
55-1-00190 10191-41-0 dl-Alpha tocopherol ดีแอล-อัลฟ่า โทโคฟิรอล 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol 2936.28 3684.479
55-1-00191 10192-30-0 Ammonium bisulfite แอมโมเนียม ไบซัลไฟต์ ammonium hydrogensulfite 2832.2 63840
55-1-00192 101932-71-2 Calyculin a คาไลคูลิน เอ L-Ribonamide, N-[(3S)-3-[4-[(1E)-3-[(2R,3R,5R,7S,8S,9R)-2-[(1S,3S,4S,5R,6R,7E,9E,11E,13Z)-14-cyano-3,5-dihydroxy-1-methoxy-4,6,8,9,13-pentamethyl-7,9,11,13-tetradecatetraenyl]-9-hydroxy-4,4,8-trimethyl-3-(phosphonooxy)-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]-1-prope 2934.99 0.098
55-1-00193 10196-18-6 Zinc nitrate hexahydrate ซิงค์ ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต zinc nitrate hexahydrate 2834.29 48.25
55-1-00194 101-96-2 n,n'-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine เอ็น,เอ็น'-ได-เซก-บิวทิล-1, 4-ฟีนิลีนไดอามีน N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine 2921.59 6186.282
55-1-00195 101-97-3 Ethyl phenyacetate เอทิล ฟีนิลอะซิเตต ethyl phenylacetate 2916.39 675
55-1-00196 10198-40-0 Cobalt-60 โคบอลต์-60 2844.4 5 22514
55-1-00197 102-01-2 Acetoacetanilide อะซิโตอะซิตานิไลด์ acetoacetanilide 2924.29 43625
55-1-00198 102029-44-7 (r)-4-Benzyl-2-oxazolidinone (อาร์)-4-ออกซาโซลิดิโนน 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4R)- 2934.99 0.04
55-1-00199 10203-28-8 2-Dodecanol 2-โดเดคานอล dodecan-2-ol 2905.19 0.01
55-1-00200 102-04-5 1,3-Diphenylacetone 1,3-ไดฟีนิลอะซิโตน 1,3-diphenylacetone 2914.39 0.225
55-1-00201 102-06-7 1,2-Diphenylguanidine 1,2-ไดฟีนิลกัวนิดีน 1,3-diphenylguanidine 2925.29 1144820.965
55-1-00202 10213-10-2 Sodium tungstate dihydrate โซเดียม ทังสเตน ไดไฮเดรต sodium wolframate dihydrate 2841.8 6.205
55-1-00203 102-13-6 Isobutyl phenylacetate อิโซบิวทิล เฟนีลาซิเตท isobutyl phenylacetate 2916.39 200
55-1-00204 10213-79-3 Sodium metasilicate pentahydrate โซเดียม เมตะซิลิเกต เพนตะไฮเดรต Silicic acid (H2SiO3), disodium salt, pentahydrate 2839.11 2592123
55-1-00205 10217-52-4 Hydrazine hydrate ไฮดราซีน ไฮเดรต Hydrazine, hydrate 2825.1 156085.63
55-1-00206 102185-33-1 5-Bromo-4-chloro-3-Indolyl phosphate disodium salt 5-โบรโม-4-คลอโร-3-อินโดลิล ฟอสเฟต ไดโซเดียม ซอลท์ 2933.99 0.337
55-1-00207 102-19-2 Isoamyl phenylacetate ไอโซเอมิล ฟีนิลอะซิเตต Benzeneacetic acid, 3-methylbutyl ester 2942 200
55-1-00208 102-20-5 Phenethyl phenylacetate ฟีเนทีล ฟีนิลอะซีเตต phenethyl phenylacetate 2916.39 200
55-1-00209 10222-01-2 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide (dbnpa)  2,2-ไดโบรโม-2-ไซยาโนอะซิตาไมด์ 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide 2926.9 11600
55-1-00210 102-28-3 3′-Aminoacetanilide 3'-อะมิโนอะซิตานิไลด์ 3'-aminoacetanilide 2924.29 1125
55-1-00211 10236-47-2 Naringin นารินกิน 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside 2938.9 25.025
55-1-00212 10238-21-8 Glibenclamide ไกลเบนคลาไมด์ Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy- 2935 6 4450.887
55-1-00213 1025-15-6 Triallyl isocyanurate ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต 1,3,5-triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 2933.69 221318.924
55-1-00214 102518-79-6 Huperzine a ฮูเปอร์ซีน เอ selagine 2939.99 0.272
55-1-00215 102-52-3 Malonaldehyde bis-(dimethyl acetal) มาลอนแอลดีไฮด์บิส-(ไดเมทิล อะซีทัล) 1,1,3,3-tetramethoxypropane 2911 0.865
55-1-00216 102-54-5 Ferrocene เฟอร์โรซีน ferrocene 2931.9 0.45
55-1-00217 102-54-7 Dipentamethylenethiuram tetrasulfide ไดเพนตะเมทิลีนทิยูแรม-เตตระซัลไฟด์ 2934.99 1700
55-1-00218 102-56-7 2,5-Dimethoxyaniline 2,5-ไดเมท็อกซีอะนีลิน 2,5-dimethoxyaniline 2922.29 2975.25
55-1-00219 10257-54-2 Copper sulfate monohydrate คอปเปอร์ซัลเฟตมอนอไฮเดรต Copper sulfate hydrate 2833.25 1200000
55-1-00220 1026-92-2 Diallyl terephthalate ไดแอริว เทเรพทาเลต diallyl terephthalate 2933.99 0.032
55-1-00221 102-71-6 Triethanolamine ไตรเอทีโนลามีน Tris(2-hydroxyethyl)amine 2922.13 8 11 1927213.884 11560000
55-1-00222 10272-07-8 3,5-Dimethoxyaniline 3,5-ไดเมท็อกซีอะนีลิน 2922.29 0.025
55-1-00223 102-76-1 1,3-Diacetyloxypropan-2-yl acetate 1,3-ไดอะซิทิลออกซีโพรเพน-2-อิล-อะซิเตต 1,2,3-Propanetriol, triacetate 2915.39 6 848398.467857143
55-1-00224 102767-28-2 Levetiracetam เลวีทิราซีแทม 2933.79 6 20
55-1-00225 102-77-2 2-(Morpholinothio)benzothiazole 2-(มอร์โฟลิโนไทโอ)เบนโซไทอะโซล 2-(morpholinothio)benzothiazole 2934.2 382561.2
55-1-00226 10277-43-7 Lanthanum(III) nitrate hexahydrate แลนทานัม(III) ไนเตรท เฮกซะไฮเดรต lanthanum nitrate hexahydrate 2846.9 3.1
55-1-00227 102-79-4 n-Butyldiethanolamine เอ็น-บิวทิลไดเอทาโนลามีน 2,2'-butyliminodiethanol 2922.19 102
55-1-00228 102-82-9 Tributylamine ไตรบิวทิลามีน tributylamine 2921.19 78882.9
55-1-00229 102-85-2 Tributylphosphite ไตรบิวทิล ฟอสไฟท์ tributyl phosphite 2920.9 0.25
55-1-00230 10287-53-3 Ethyl 4-dimethylaminobenzoate เอทิล 4-ไดเมทิลอะมิโนเบนโซเอต ethyl 4-dimethylaminobenzoate 2922.49 2296.12
55-1-00231 10290-01-4 2-Phenylethyl-Alpha-Hydroxy isobutyrate 2-พีนิลเอทิล-อัลฟ่า-ไฮดร็อกซิไอโซบิวทิเรต 2915.6 8 255
55-1-00232 10294-26-5 Silver sulfate ซิลเวอร์ ซัลเฟต silver sulfate 2843.29 116.92
55-1-00233 10294-29-8 Gold(I) chloride โกลด์(I) คลอไรด์ gold monochloride 2843.3
55-1-00234 10294-34-5 Boron trichloride โบรอนไตรคลอไรด์ boron trichloride 2812.1 3 8 10
55-1-00235 10294-41-4 Cerium(III) nitrate hexahydrate ซีเรียม(III) ไนเตรต เฮกซะไฮเดรต cerium trinitrate hexahydrate 2846.1 1262.9
55-1-00236 10294-42-5 Cerium(IV) sulfate tetrahydrate ซีเรียม(IV) ซัลเฟต เตตระไฮเดรต 2846.1 0.95
55-1-00237 10294-54-9 Cesium sulfate ซีเซียม ซัลเฟต caesium sulfate 2833.29 0.025
55-1-00238 10294-66-3 Potassium thiosulfate โพแทสเซียม ไทโอซัลเฟต potassium thiosulfate 2832.3 35784.1
55-1-00239 103055-07-8 Lufenuron ลูเฟนยูรอน N-{[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]carbamoyl}-2,6-difluorobenzamide 2924.21 6 8 55262
55-1-00240 103-06-0 Methanesulfonic acid aniline มีเทนซัลโฟนิก เอซิด อะนิลีน 2921.19 15100
55-1-00241 103060-53-3 Daptomycin เดปโตมัยซิน Daptomycin 2941.9 6 0.157
55-1-00242 103-11-7 2-Ethylhexyl acrylate 2-เอทิลเฮกซิลอะไครเลต 2‐Ethylhexyl acrylate 2916.12 3 8 7117055.428 810000
55-1-00243 10312-55-7 2-Aminoterephthalic acid 2-อะมิโนเทเรพทาลิก เอซิด 2922.49 0.05
55-1-00244 103213-20-3 Diisopropyl dimer dilinoleate ไดไอโซโพรพิล ไดเมอร์ ไดดลิโนลีนเอต fatty acids, C18-unsatd, dimers, hydrogenated, diisopropyl esters 2916.15 1335
55-1-00245 103-23-1 Di-2-ethylhexyle adipate ได-2-เอทิลเฮกซิลอะดิเพต Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate 2917.12 229269.5 3000000
55-1-00246 10323-20-3 d-(-)-Arabinose ดี-(-)-อะราบิโนส D-arabinose 2940 0.1
55-1-00247 103-24-2 Bis(2-ethylhexyl) azelate  บิส(2-เอทิลเฮกซิล) อะซีเลต bis(2-ethylhexyl) nonanedioate 2917.13 6 22740
55-1-00248 103-25-3 Methyl 3-phenylpropionate เมทิล 3-ฟีนิลโพรพิโนเอต methyl 3-phenylpropionate 2916.39 5.5
55-1-00249 10326-27-9 Barium chloride dihydrate แบเรียม คลอไรด์ ไดไฮเดรต barium chloride dihydrate 2827.39 440993.5
55-1-00250 103-26-4 Methyl cinnamate เมทิล ซินนาเมต methyl cinnamate 2916.39 29.68
55-1-00251 103-30-0 Trans-stilbene ทรานส์-สติลเบน trans-stilbene 2902.9 0.025
55-1-00252 10332-33-9 Sodium perborate monohydrate โซเดียม เพอร์โบเรต มอนอไฮเดรต Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate 2840.3 111600.1
55-1-00253 103-34-4 4,4'-Dithiodimorpholine 4,4'-ไดไทโอไดมอร์โฟลีน di(morpholin-4-yl) disulfide 2934.99 994334.51
55-1-00254 103-36-6 Ethyl cinnamate เอทิลซินนาเมต ethyl cinnamate 2916.39 430
55-1-00255 10339-55-6 Ethyl linalool เอทิล ลินาลออล 3,7-dimethylnona-1,6-dien-3-ol 2905.29 40
55-1-00256 103404-54-2 Hippuryl-His-Leu acetate salt ฮิปเปอริล-ฮิส-ลิว-อะซิเตต ซอลท์ 2933.29 0.5
55-1-00257 103406-74-2 Neopentyl diallyloxy tris-(dodecylbenzenesulfonyl)-titanate นีโอเพนทิล ไดอัลลิลออกซี ทริส-(โดเดคซิลเบนซีนซัลโฟนิล)-ไททาเนต 2931 36.288
55-1-00258 10342-83-3 4'-Bromopropiophenone 4'-โบรโมโพรไพโอฟีโนน p-bromopropiophenone 2914.7 0.025
55-1-00259 103429-90-9 3-Methyl-3-methoxybutyl acetate 3-เมทิล-3-เมท็อกซีบิวทิล อะซิเตต 2915.39 340
55-1-00260 10343-58-5 Acid yellow 99 เอซิดเยลโล 99 sodium hydroxy[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-(phenylcarbamoyl)propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]chromate(1-) 3204.12 10120
55-1-00261 103-45-7 Phenylethyl acetate ฟีนิลเอทิลอะซิเตต phenethyl acetate 2915.39 78
55-1-00262 103476-89-7 Leupeptin hemisulfate ลูเปบทิน เฮมิซัลเฟต L-Leucinamide, N-acetyl-L-leucyl-N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-formylbutyl]-, sulfate (2:1) 2941.9 6 0.278
55-1-00263 103-48-0 Phenethyl isobutrate ฟีเนทิล ไอโซบิวเทรต phenethyl isobutyrate 2915.6 10
55-1-00264 103-50-4 Benzyl ether เบนซิล อีเทอร์ dibenzyl ether 2909.3 34021.14
55-1-00265 10351-19-6 (4-Pyridylthio)acetic acid (4-ไพริดิลไทโอ)อะซิติก เอซิด (4-pyridylthio)acetic acid 2933.39 0.025
55-1-00266 103-54-8 Cinnamyl acetate ซินนามิลอะซิเตต cinnamyl acetate 2915.39 10
55-1-00267 103577-45-3 Lansoprazole ลานโซพลาโซล 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]- 2933.39 6 9750.25
55-1-00268 103597-45-1 2,2’-Methylene bis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-6- (2h-benzotriazoll-2-yl)phenol] 2,2'-,เมทิลีน บิส[4-(1,1,3,3,-เตตระเมทิลบิวทิล)-6-(2เอช-เบนโซไตรอาโซล-2-อิล)ฟีนอล] 2,2'-methanediylbis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol] 2933.99 6 36201.5
55-1-00269 103598-93-2 Solvent yellow 116 โซลเวนท์ เยลโลว 116 3204.19 25
55-1-00270 103-60-6 Phenoxyethyl isobutyrate ฟีน็อกซีเอทิล ไอโซบิวทิเรต 2-phenoxyethyl isobutyrate 2915.6 20
55-1-00271 10361-37-2 Barium chloride แบเรียม คลอไรด์ barium chloride 2827.39 8 179000.672
55-1-00272 10361-43-0 Bismuth hydroxide บิสมัธ ไฮดร็อกไซด์ bismuth trihydroxide 2825.9 10002
55-1-00273 10361-65-6 Ammonium phosphate แอมโมเนียม ฟอสเฟต triammonium orthophosphate 2835.29 20000
55-1-00274 10361-76-9 Potassium peroxysulfate โพแทสเซียม เพอร์ออกซิซัลเฟต Potassium peroxysulfate 2833.4 55255
55-1-00275 10361-92-9 Yttrium(III) oxide อิตเทรียม(III) ออกไซด์ yttrium chloride hexahydrate 2846.9 5.145
55-1-00276 10361-94-1 Zinc borate (3:2) ซิงค์ บอเรต (3:2) orthoboric acid, zinc salt 2840.2 76377
55-1-00277 103628-48-4 Sumatriptan succinate สุมาทริปแทน ซัคซิเนต 2934.99 6 7002
55-1-00278 103-63-9 (2-Bromoethyl)benzene (2-โบรโมเอทิล)เบนซีน 1-bromo-2-phenylethane 2903.99 0.005
55-1-00279 103639-04-9 Ondansetron hydrochloride ออนเดนเซทรอน ไฮโดรคลอไรด์ 2934.99 6 170
55-1-00280 103-65-1 Propylbenzene โพรพิลเบนซีน propylbenzene 2902.9 3 0.867
55-1-00281 10365-98-7 3-Methoxyphenylboronic acid 3-เมท็อกซีฟีนิลบอรอนิก เอซิด 2931.9 0.01
55-1-00282 103-69-5 n-Ethyl aniline เอ็น-เอทิล อะนิลีน N-ethylaniline 2921.42 3 72000.25
55-1-00283 103-71-9 Phenyl isocyanate ฟีนิล ไอโซไซยาเนต phenyl isocyanate 2929.1 1.275
55-1-00284 103-72-0 Phenyl isothiocyanate ฟีนิล ไอโซไทโอไซยาเนต phenyl isothiocyanate 2930.9 0.825
55-1-00285 1037-50-9 Sulfadimethoxine sodium ซัลฟาไดเมโทซีน โซเดียม Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, monosodium salt 2935 1 6 800
55-1-00286 103-76-4 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 1-(2-ไฮดร็อกซีเอทิล)ไพเพอราซีน 2-piperazin-1-ylethanol 2933.59 6 0.1
55-1-00287 10377-48-7 Lithium sulfate ลิเทียม ซัลเฟต lithium sulfate 2833.29 6 0.5
55-1-00288 10377-51-2 Lithium iodide ลิเทียม ไอโอไดด์ lithium iodide 2827.6 0.02
55-1-00289 10377-60-3 Magnesium nitrate แมกนีเซียม ไนเตรต magnesium nitrate 2834.29 391202
55-1-00290 10377-66-9 Manganese nitrate แมงกานีส ไนเตรต manganese dinitrate 2834.29 6417
55-1-00291 10378-23-1 Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate เอทิลีนไดอะมีนเตตระอะซิติก เอซิด เตตระโซเดียม ซอลท์ ไดไฮเดรต Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt, dihydrate 2922.49 69.6
55-1-00292 10378-47-9 Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate แอมโมเนียม ซีเรียม(IV) ซัลเฟต ไดไฮเดรต Sulfuric acid, ammonium cerium(4+) salt (4:4:1), dihydrate 2846.1 6.6
55-1-00293 103812-00-6 Tetramethylammonium hydrogen sulfate เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮโดรเจน ซัลเฟต Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, sulfate (1:1), monohydrate 2923.9 1.375
55-1-00294 103-82-2 Phenylacetic acid ฟินิลอะซิติก เอซิด phenylacetic acid 2916.34 7 5.13
55-1-00295 103-83-3 n,n-Benzyldimethylamine เอ็น,เอ็น-เบนซิลไดเมทิลามีน benzyldimethylamine 2921.49 3 5940.5
55-1-00296 103-84-4 Acetanilide อะซิตตานิไลด์ acetanilide 2924.29 405.855
55-1-00297 10387-40-3 Potassium thioacetate โพแทสเซียม ไทโออะซิเตต potassium thioacetate 2930.9 0.075
55-1-00298 1038-95-5 Tri(p-Tolyl)phosphine ไตร(พี-โทลิล)ฟอสฟีน tris(4-methylphenyl)phosphine 2931.9 0.005
55-1-00299 103-90-2 Paracetamol พาราเซตามอล Acetamide, N-(4-hydroxyphenyl)- 2924.29 6 3403975.35
55-1-00300 103-93-5 p-Cresyl isobutyrate พี-ครีซิล ไอโซบิวทิเรต p-tolyl isobutyrate 2915.6 1
55-1-00301 103-95-7 Cyclamen aldehyde ไซคลาเมน แอลดีไฮด์ 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde 2912.29 230
55-1-00302 104010-37-9 Ceftiofur sodium เซฟติโอเฟอร์ โซเดียม 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- 2941.9 6 80.8
55-1-00303 104-01-8 4-Methoxyphenylacetic acid 4-เมท็อกซิฟีนิลอะซีติก เอซิด 4-methoxyphenylacetic acid 2918.99 0.1
55-1-00304 10405-02-4 Trospium chloride โทรสเพียม คลอไรด์ 2939.99 6 16
55-1-00305 1041-00-5 Fluorescent brightener 135 ฟลูออเรสเซนท์ ไบรท์เทนเนอร์ 135 2,2'-vinylenebis[5-methylbenzoxazole] 3204.2 240
55-1-00306 104142-93-0 Norfloxacin hydrochloride นอร์ฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ 3004.2 1 6 3000
55-1-00307 104145-95-1 Cefditoren เซฟดิโตเรน 2941.9 6 4.5
55-1-00308 104-15-4 p-Toluenesulfonic acid พี-โทลูอีนซัลโฟนิกเอซิด toluene-4-sulfonic acid 2904.1 3 330982.9
55-1-00309 10416-59-8 n,o-Bis(Trimethylsilyl)acetamide เอ็น,โอ-บิส(ไตรเมทิลไซลิล)อะเซตาไมด์ trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate 2931.9 0.705
55-1-00310 10418-03-8 Stanozolol สตาโนโซลอน stanozolol 2937.29 6 12
55-1-00311 104-21-2 Anisyl acetate อะนิซิล อะซิเตต p-methoxybenzyl acetate 2915.39 40
55-1-00312 10421-48-4 Iron(Ill) nitrate ไอรอน(III) ไนเตรต iron trinitrate 2834.29 124690
55-1-00313 104-23-4 4'-Aminoazobenzene-4-sulphonic acid 4'-อะมิโนเอโซเบนซีน-4-ซัลโฟนิก เอซิด 4'-aminoazobenzene-4-sulfonic acid 2927 34361.855
55-1-00314 10424-09-6 Potassium sodium carbonate โพแทสเซียม โซเดียม คาร์บอเนต 2836.99 1
55-1-00315 10424-65-4 Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate เตตระเมทิลแอมโมเนียม ไฮดร็อกไซด์ เพนตะไฮเดรต tetramethylammonium hydroxide pentahydrate 2923.9 0.325
55-1-00316 104295-55-8 2-Naphthylamine-6-sulfomethylamide 2-แนฟทิลามีน-6-ซัลโฟเมทิลาไมด์ 6-amino-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide 2935 16450
55-1-00317 104344-23-2 Bisoprolol fumarate ไบโซโพลอล ฟูมาเรต 2922.5 6 27.724
55-1-00318 104376-79-6 Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate เซฟไตรอาโซน ไดโซเดียม ซอล์ท เฮมิเฮปตะไฮเดรต 2941.9 6 1002.168
55-1-00319 104-38-1 Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether ไฮโดรควิโนน บิส(2-ไฮดร็อกซีเอทิล)อีเทอร์ 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol 2909.49 0.1
55-1-00320 104-45-0 p-Propyl anisole p-โพรพิลอานิซอล 1-methoxy-4-propylbenzene 2909.3 115.2
55-1-00321 104-46-1 Anethole อะนีโทล anethole 2909.3 34173.96
55-1-00322 104-47-2 4-Methoxyphenylacetonitrile 4-เมท็อกซีฟีนิลอะซิโตรไนไทร์ล 4-methoxyphenylacetonitrile 2926.9 0.025
55-1-00323 104487-30-1 2-(2h-Benzotriazol-2-yl-)-6-Dodecyl-4-Methylphenol(UV-571) 2-(2เอช-เบนโซ่ไตอาโซ-2-อิล-)-6-โดเดคซิล-4-เมทิลฟีนอล(ยูวี-571) 2926.9 35396.3266666667
55-1-00324 104-49-4 1,4-Phenylene diisocyanate 1,4-ฟินิลีน ไดไอโซไซยาเนต p-phenylene diisocyanate 2929.1 0.025
55-1-00325 10450-60-9 Periodic acid เพอริออดิก เอซิด orthoperiodic acid 2811.19 4.975
55-1-00326 104-50-7 g-Octalactone จี-ออกตะแลคโตน octan-4-olide 2932.2 15
55-1-00327 104-51-8 Butylbenzene บิวทิลเบนซีน butylbenzene 2902.9 0.35
55-1-00328 10453-86-8 Resmethrin เรสเมทริน resmethrin 2932.19 893
55-1-00329 104-54-1 Cinnamyl alcohol ซินนามิลแอลกอฮอล์ 3-phenylprop-2-en-1-ol 2906.29 50.35
55-1-00330 104-55-2 Cinnamic aldehyde ซินนามิก แอลดีไฮด์ cinnamaldehyde 2912.29 250
55-1-00331 104552-10-5 Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],a,a'-phosphinicobis[w-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]- พอลี[ออกซี(เมทิล-1,2-อีเทนไดอิล)],เอ,เอ'-ฟอสฟินิโคบิส[ดับเบิลยู-[(2-เมทิล-1-โอโซ่-2-โพรเพน-1-อิล)ออกซี]- 2912.29 55
55-1-00332 104-61-0 Gamma nonalactone แกมม่า โนนาแลคโตน nonan-4-olide 2932.2 85
55-1-00333 10461-98-0 Peonile พีโอไนล์ 2926.9 135
55-1-00334 104-66-5 1,2-Diphenoxyethane 1,2-ไดฟีน็อกซีอีเทน 1,2-diphenoxyethane 2909.3 8400
55-1-00335 104-67-6 Gamma undecalactone แกมม่า อันเดคคาแลคโทน undecan-4-olide 2932.2 1721.6
55-1-00336 1047-16-1 Pigment violet 19 พิกเมนท์ ไวโอเลต 19 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione 3204.17 3060.6
55-1-00337 104-74-5 1-Dodecylpyridinium chloride 1-โดเดคซิลไพริดิเนียม คลอไรด์ 1-dodecylpyridinium chloride 2933.39 0.127
55-1-00338 104-75-6 2-Ethylhexylamine 2-เอทิลเฮกซีลามีน 2-ethylhexylamine 2921.19 6561.1
55-1-00339 104-76-7 2-Ethyl hexanol 2-เอทิลเฮกซานอล 2-Ethylhexan-1-ol 2905.16 15571622 1000
55-1-00340 10476-85-4 Strontium chloride สตรอนเซียม คลอไรด์ strontium chloride 2827.39 36875
55-1-00341 104-78-9 3-Diethylaminopropylamine 3-ไดเอทิลอะมิโนโพรพิลามีน 3-aminopropyldiethylamine 2921.29 3 19305
55-1-00342 104809-18-9 7-Methylguanosine 5'-triphosphate sodium salt 7-เมทิลกัวโนซีน 5'-ไตรฟอสเฟต โซเดียม ซอลท์ 2934.99 0.005
55-1-00343 104810-47-1 [3-[3-(2h-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-w-[3-[3-(2hbenzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) [3-[3-(2เอช-เบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็อกซี่ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรพิล]-ดับเบิ้ลยู[3-[3-(2เอชเบนโซไตรอะซอล-2-อิล)-5-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-ไฮดร็อกวี่ฟีนิล]-1-อ็อกโซโพรโพรโพซี่]พอลี(อ็อกซี่-1,2-อีเทนไดอิล) Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]- 2933.99 1353569.25533333
55-1-00344 104810-48-2 Beta-[3-(2-H-Benzotriazole-2-yl)-4-hydroxy-5-tert.butylphenyl]-propionic acidpoly(ethylene glycol) 300-ester เบต้า-[3-(2-เอช-เบนโซไตรอาโซล-2-อิล)-4-ไฮดรอกซี-5-เทอร์ส.บิวทิลฟีนิล]-โพรพิโอนิก เอซิดพอลี(เอทิลีน ไกลคอล) 300-เอสเทอร์ 3812.3 575578.005333333
55-1-00345 10482-56-1 (S)-(-)-a-Terpineol (เอส)-(-)-เอ-เทอร์พรีนอล (8S)-p-menth-1-en-8-ol 2906.19 0.25
55-1-00346 10486-00-7 Sodium perborate tetrahydrate โซเดียม เพอร์โบเรต เตตระไฮเดรต sodium perborate tetrahydrate 2840.3 99.331
55-1-00347 104-87-0 4-Methylbenzaldehyde 4-เมทิลเบนซัลดีไฮด์ p-tolualdehyde 2912.29 0.655
55-1-00348 104-88-1 4-Chlorobenzaldehyde 4-คลอโรเบนซัลดีไฮด์ 4-chlorobenzaldehyde 2913 1.5
55-1-00349 104-92-7 4-Bromoanisole 4-โบรโมแอนิโซล 4-bromoanisole 2909.3 0.05
55-1-00350 104-93-8 4-Methylanisole 4-เมทิลอะนิโซล 4-methylanisole 2909.3 5
55-1-00351 104987-11-3 Tacrolimus ทาโครไลมัส 2934.99 6 0.15
55-1-00352 10500-57-9 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 5,6,7,8-เตตระไฮโดรควิโนลีน 5,6,7,8-tetrahydroquinoline 2933.49 1
55-1-00353 105-05-5 1,4-Diethylbenzene 1,4-ไดเอทิลเบนซีน 1,4-diethylbenzene 2902.9 437970.035
55-1-00354 10508-09-5 Di-tert-Amyl peroxide ได-เทอร์ท-เอมิล เปอร์ออกไซด์ bis(2-methylbutan-2-yl) peroxide 2909.6 33153
55-1-00355 105-08-8 1,4-Cyclohexanedimethanol 1,4-ไซโคลเฮกเซนไดเมทานอล cyclohex-1,4-ylenedimethanol 2906.19 18240
55-1-00356 105-11-3 1,4-Benzoquinone dioxime 1,4-เบนโซควิโนน ไดโอซีม p-benzoquinone dioxime 2928 2640
55-1-00357 105-13-5 4-Methoxybenzyl alcohol 4-เมท็อกซีเบนซิล ออลกอฮอล์ 4-methoxybenzyl alcohol 2909.49 8 25.1
55-1-00358 105-21-5 Gamma heptalactone แกมม่า เฮปทาแลคโตน heptan-4-olide 2932.2 27
55-1-00359 105-34-0 Methyl cyanoacetate เมทิล ไซยาโนอะซิเตต methyl cyanoacetate 2926.9 3200
55-1-00360 10534-59-5 Tetrabutylammonium acetate เตตระบิวทิลแอมโมเนียม อะซิเตต tetrabutylammonium acetate 2923.9 0.06
55-1-00361 105-37-3 Ethyl propionate เอทิล โพรพิโอเนต ethyl propionate 2915.5 3 26
55-1-00362 105-38-4 Vinyl propionate ไวนิล โพรพิโอเนต vinyl propionate 2915.5 25
55-1-00363 105-39-5 Ethyl chloroacetate เอทิล คลอโรอะซิเตต ethyl chloroacetate 2915.4 2 3 1.14
55-1-00364 105-41-9 1,3-Dimethylamylamine 1,3-ไดเมทิลอามิลอามีน 4-methylhexane-2-amine 2921.19 2569.2
55-1-00365 10543-57-4 Tetraacetylethylenediamine เตตระอะซิตทิลเอทิลีนไดเอมีน N,N'-ethylenebis(N-acetylacetamide) 2925.19 76472
55-1-00366 105-45-3 Methyl acetoacetate เมทิล อะซิโตอะซิเตต methyl acetoacetate 2918.3 0.1
55-1-00367 105-46-4 Sec-butyl acetate เซค-บิวทิล อะซิเตต sec-butyl acetate 2915.39 8 10 1547810
55-1-00368 105-53-3 Diethyl malonate ไดเอทิล มาโลเนต diethyl malonate 2917.19 842.189
55-1-00369 105-54-4 Ethyl butyrate เอทิล บิวเทียเรต ethyl butyrate 2915.6 103954.25
55-1-00370 105-55-5 n,n′-Diethylthiourea เอ็น,เอ็น'-ไดเอทิล ไทโอยูเรีย 1,3-diethyl-2-thiourea 2930.9 1511
55-1-00371 10555-76-7 Sodium metaborate tetrahydrate โซเดียม เมตะโบเรต เตตระไฮเดรต Boric acid (HBO2), sodium salt, tetrahydrate 2840.19 250
55-1-00372 105-56-6 Ethyl cyanoacetate เอทิล ไซยาโนอะซิเตต ethyl cyanoacetate 2926.9 60000
55-1-00373 105-57-7 Acetaldehyde diethyl acetal อะซีทัลดีไฮด์ ไดเอทิล อะซีทัล 1,1-diethoxyethane 2911 3 180.36
55-1-00374 105-58-8 Diethyl carbonate ไดเอทิล คาร์บอเนต diethyl carbonate 2920.9 4.073
55-1-00375 105-59-9 n-Methyldiethanolamine เอ็น-เมทิลไดเอทานอลอะมีน 2,2'-methyliminodiethanol 2922.19 3 8 11 41942.72
55-1-00376 105-60-2 Epsilon-caprolactam เอปซิลอน-คาโพรเลคแทม ε-caprolactam 2933.71 106138013.2
55-1-00377 105-64-6 Diisopropyl peroxydicarbonate ไดไอโซโพรพิล เพอร์ออกซีไดคาร์บอเนต bisisopropyl peroxydicarbonate 2920.9 947.531
55-1-00378 105-67-9 2,4-Dimethylphenol 2,4-ไดเมทิลฟีนอล 2,4-xylenol 2907.19 0.325
55-1-00379 105-74-8 Dilauroyl peroxide ไดเลอร์ริว เพอร์ออกไซด์ dilauroyl peroxide 2915.9 3 21200
55-1-00380 105-75-9 Dibutyl fumarate ไดบิวทิล ฟูมาเรต dibutyl fumarate 2917.19 115000
55-1-00381 105-76-0 Dibutyl maleate ไดบิวทิล มาลีเอต Dibutyl (Z)-but-2-enedioate 2917.19 144280 141000
55-1-00382 105-83-9 3,3'-Diamino-n-methyldipropylamine 3,3'-ไดอะมิโน-เอ็น-เมทิลไดโพรพิลามีน N,N-bis(3-aminopropyl)methylamine 2921.29 875.1
55-1-00383 105-85-1 Citronellyl formate ซิโตรเนลลิล ฟอร์เมต citronellyl formate 2915.13 15
55-1-00384 105-87-3 Geranyl acetate เจอรานิล อะซิเตต geranyl acetate 2915.39 315
55-1-00385 10588-01-9 Sodium dichromate โซเดียม ไดโครเมต sodium dichromate 2841.3 3 2036000
55-1-00386 10591-85-2 Tetrabenzylthiuramdisulfide เตตระเบนซิลไทยอูแรมไดซัลไฟด์ dibenzylcarbamothioylsulfanyl N,N-dibenzylcarbamodithioate 2930.3 1532
55-1-00387 10592-13-9 Doxycycline hydrochloride ด๊อกซีไซคลิน ไฮโดรคลอไรด์ 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6α,12aα)]- 2941.3 6 6900
55-1-00388 105-95-3 Ethylene brassylate เอทิลีน บราสซิเลต 1,4-dioxacycloheptadecane-5,17-dione 2917.19 2900.45
55-1-00389 10595-72-9 Thioether ไทโออีเทอร์ di(tridecyl) 3,3'-thiodipropionate 2930.9 5
55-1-00390 10595-80-9 2-Sulfoethyl methacrylate 2-ซัลโฟเอทิล เมทาคริเลต sulphoethyl methacrylate 2930.9 174.6
55-1-00391 105-99-7 Dibutyl adipate ไดบิวทิล อะดิเพต dibutyl adipate 2917.12 31437.26
55-1-00392 106017-08-7 Rufloxacin hydrochloride รูฟลอกซาซิน ไฮโดรคลอไรด์ 2942 1 6 19.9
55-1-00393 106-02-5 Cyclopentadecanolide ไซโคลเพนตะเดคาโนไลด์ pentadecan-15-olide 2932.2 1
55-1-00394 10605-21-7 Carbendazim คาร์เบนดาซิม Methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate 2933.99 8 881991
55-1-00395 106-14-9 12-Hydroxy stearic acid 12-ไฮดร็อกซี สเตียริก เอซิด 12-hydroxyoctadecanoic acid 2918.19 128015
55-1-00396 106-21-8 3,7-Dimethyloctan-1-ol 3,7-ไดเมทิลออกแทน-1-ออล 3,7-dimethyloctan-1-ol 2905.19 12.7
55-1-00397 106-22-9 Beta-citronellol เบตา-ซิโตรเนลลอล 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol 2905.22 1740.8383
55-1-00398 106-23-0 3,7-Dimethyloct-6-en-1-al 3,7-ไดเมทิลออก-6-เอน-1-อัล citronellal 2912.19 28
55-1-00399 106-24-1 Geraniol เจอราไนออล (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol 2905.22 2540.05
55-1-00400 106-25-2 Nerol นีรอล (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol 2905.22 20
55-1-00401 106266-06-2 Risperidone ไรเพอริโดน 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- 2934.99 6 65
55-1-00402 106-27-4 Isoamyl butyrate ไอโซเอมิล บิวทีเรต isopentyl butyrate 2915.6 6 300
55-1-00403 106-30-9 Ethyl heptanoate เอทิล เฮปทาโนเอต ethyl heptanoate 2915.9 420.1
55-1-00404 106-31-0 Butyric anhydride บิวทิริก แอนไฮไดรด์ butyric anhydride 2915.9 1.25
55-1-00405 106-32-1 Ethyl caprylate เอทิล คาพรีเลต ethyl octanoate 2915.9 185.2
55-1-00406 106-33-2 Ethyl laurate เอทิล ลอเรต ethyl laurate 2915.9 175
55-1-00407 106-38-7 4-Bromotoluene 4-โบรโมโทลูอีน 4-bromotoluene 2903.99 0.239
55-1-00408 106-42-3 Para xylene พาราไซลีน 1,4-dimethylbenzene 2902.43 3 160251176.97 410229000
55-1-00409 106436-39-9 Tridecyl neopentanoate ไตรเดคซิล นีโอเพนทาโนเอต Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, tridecyl ester, branched 2915.5 0.125
55-1-00410 106-44-5 4-Methly phenol 4-เมทิล ฟีนอล p-cresol 2907.12 8 3005
55-1-00411 1064-48-8 Acid black 1 เอซิดแบล็ค 1 sodium 4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 3204.12 132
55-1-00412 106-45-6 4-Methylthiophenol 4-เมทิลไทโอฟีนอล toluene-4-thiol 2930.9 0.1
55-1-00413 106463-17-6 Tamsulosin hydrochloride แทมซูโลซิน ไฮโดรคลอไรด์ 2935 6 1.2
55-1-00414 106-46-7 Para-dichlorobenzene พารา-ไดคลอโรเบนซีน 1,4-dichlorobenzene 2903.91 3 8 678803
55-1-00415 106-48-9 4-Chlorophenol 4-คลอโรฟีนอล 4-chlorophenol 2908.19 3.371
55-1-00416 106-49-0 p-Toluidine พี-โทลูอิดีน p-toluidine 2921.43 3 1.3
55-1-00417 106-50-3 Para-phenylenediamine พารา-ฟินิลีนไดอะมีน p-phenylenediamine 2921.51 3 39483.345
55-1-00418 106-51-4 1,4-Benzoquinone 1,4-เบนโซควิโนน p-benzoquinone 2914.69 3 2870.3
55-1-00419 106-60-5 5-Aminolevulinic acid hydrochloride 5-อะมิโนเลวูลินิก เอซิด ไฮโดรคลอไรด์ 5-amino-4-oxovaleric acid 2922.5 0.994
55-1-00420 1066-33-7 Ammonium hydrogen carbonate แอมโมเนียม ไฮโดรเจน คาร์บอเนต ammonium hydrogencarbonate 2836.99 2405409.75
55-1-00421 1066-35-9 Chlorodimethylsilane คลอโรไดเมทิลไซเลน chlorodimethylsilane 2931.9 0.1
55-1-00422 106-63-8 Isobutyl acrylate ไอโซบิวทิล อะคริเลต isobutyl acrylate 2916.12 3 177313
55-1-00423 106-65-0 Dimethyl succinate ไดเมทิล ซัคซิเนต dimethyl succinate 2917.19 1
55-1-00424 1066-54-2 Trimethylsilylacetylene ไตรเมทิลไซลิลอะเซทิลีน trimethylsilylacetylene 29319 0.125
55-1-00425 106685-40-9 Adapalene อะดาพาลีน 2918.99 6 1.134
55-1-00426 106-70-7 Methyl hexanoate เมทิล เฮกซะโนเอต methyl hexanoate 2915.9 0.01
55-1-00427 1067-33-0 Acetic acid,1,1'-(dibutylstannylene) ester อะซิติก เอซิด,1,1'-(ไดบิวทิลสแตนิลีน) เอสเทอร์ dibutyltin diacetate 2931.9 40.1
55-1-00428 1067-53-4 Vinyltris(2-methoxyethoxy)silane ไวนิลทริส(2-เมท็อกซี่เอททร็อกซี่)ไซเลน tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane 2931.9 87072.82
55-1-00429 106797-53-9 2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone 2-ไฮดร็อกซี-4'-(2-ไฮดร็อกซีเอท็อกซี)-2-เมทิลโพรพิโอฟีโนน 1-Propanone, 2-hydroxy-1-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-2-methyl- 2914.4 0.1
55-1-00430 106-84-3 Octyl epoxy stearate อ็อกทิล อีพ็อกซี่ สเตียเรต octyl 9,10-epoxystearate 2918.99 34681.02
55-1-00431 1068-55-9 Isopropylmagnesium chloride ไอโซโพรพิลแมกนีเซียม คลอไรด์ chloro(1-methylethyl)magnesium 2931.9 0.1
55-1-00432 106-89-8 Epichlorohydrin อีพิคลอโรไฮดริน Chloromethyloxirane 2910.3 3 8 5624911.298
55-1-00433 106-91-2 Glycidyl methacrylate ไกลซิดิล เมทาคริเลต 2,3-epoxypropyl methacrylate 2916.14 3 106007.91
55-1-00434 106917-31-1 1-Acetyl-4-(dodecyldioxopyrrolidinyl) tetramethylpiperidine 1-อะซิทิล-4-(โดเดคซิลไดออกโซไพรโรลิดินิล)เตตระเมทิลไพเพอริดีน Piperidine, 1-acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethyl- 2933.39 3200
55-1-00435 106-92-3 Allyl glycidyl ether อัลลิล ไกลซิดิล อีเทอร์ allyl 2,3-epoxypropyl ether 2910.9 3 1523.83
55-1-00436 106-94-5 1-Bromopropane 1-โบรโมโพรเพน 1-bromopropane 2903.39 3 167004.1
55-1-00437 106-95-6 Allyl bromide อัลลิล โบรไมด์ 3-bromopropene 2903.39 0.35
55-1-00438 1069-66-5 Sodium valproate โซเดียม วาโพรเอต sodium 2-propylpentanoate 2915.9 6 1360.83
55-1-00439 106-96-7 Propargyl bromide โพรพาร์กิล โบรไมด์ 3-bromopropyne 2903.39 0.069
55-1-00440 106-97-8 Butane บิวเทน Butane 2901.1 3 857911775.37 34000000
55-1-00441 106-98-9 Butene-1 บิวทีน-1 But-1-ene 2901.23 3 44539521 38500000
55-1-00442 106-99-0 Butadiene บิวทาไดอีน Buta-1,3-diene 2901.24 3 8 27274023 122000000
55-1-00443 106990-43-6 n,n',n'',n'''-Tetrakis(4,6-bis(butyl-(n-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine เอ็น,เอ็น',เอ็น",เอ็น'''-เตตระคิส(4,6-บิส(บิวทิล-(เอ็น-เมทิล-2,2,6,6-เตตระเมทิลเปปเปอริดิน-4-อิล)อะมิโน)ไตรซิน-2-อิล)-4,7-ไดอะซาเดคเคน-1,10-ไดเอมีน 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, N,N'''-1,2-ethanediylbis[N-[3-[[4,6-bis[butyl(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]propyl]-N',N''-dibutyl-N',N''-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)- 2933.99 748231.98
55-1-00444 1070-00-4 Tri-n-octylaluminum ไตร-เอ็น-ออกทิลอะลูมิเนียม trioctylaluminium 2931.9 11200.5
55-1-00445 107-03-9 Propyl mercaptan โพรพิล เมอร์แคปแทน propane-1-thiol 2930.9 8 4
55-1-00446 107-06-2 1,2-Dichloroethane 1,2-ไดคลอโรอีเทน 1,2-dichloroethane 2903.15 3 8 13 378682388.234
55-1-00447 107-10-8 Propylamine โพรพิลามีน propylamine 2921.19 5
55-1-00448 107-13-1 Acrylonitrile อะคริโลไนไตรล์ 2-propenenitrile 2926.1 3 8 73460091.287 400000000
55-1-00449 1071-37-0 2-Ethyl-2-thiopseudoureahydrobromide 2-เอทิล-2-ไทโอซูโดยูเรีย ไฮโดรโบรไมด์ S-ethylthiouronium bromide 2930.9 0.034
55-1-00450 107-15-3 Ethylenediamine เอทิลีนไดอะมีน ethylenediamine 2921.21 3 8 147925.317
55-1-00451 1071-76-7 Zirconium(IV) butoxide เซอร์โคเนียม(IV) บูทอกไซด์ zirconium(4+) tetrabutan-1-olate 2905.19 1000
55-1-00452 1071-83-6 Glyphosate ไกลโฟเสท glyphosate 2931.9 8 16.5
55-1-00453 107-18-6 Allyl alcohol อัลลิลแอลกอฮอล์ allyl alcohol 2905.29 3 8 1.785
55-1-00454 1071-93-8 Adipic acid dihydrazide อะดิพิค เอซิด ไดไฮดราไซด์ adipohydrazide 2928 270726.62
55-1-00455 107-19-7 Propargyl alcohol โพรพาร์กิล แอลกอฮอล์ prop-2-yn-1-ol 2905.29 3 517.98
55-1-00456 107-21-1 Monoethylene glycol มอนอเอทิลีนไกลคอล Ethane-1,2-diol 2905.31 3 162737719.963333 254600000
55-1-00457 107-22-2 Glyoxal ไกลออซาล glyoxal 2912.19 3 262038.237
55-1-00458 1072-35-1 Lead stearate เลดสเตียเรต Lead octadecanoate 1246580.21 1852.2
55-1-00459 107-25-5 Methyl vinyl ether เมทิล ไวนิล อีเทอร์ methyl vinyl ether 2909.19 3 4000
55-1-00460 1072-71-5 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole 2,5-ไดเมอร์แคปโต-1,3,4-ไทอะไดอะโซล 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol 2934.99 0.025
55-1-00461 1072-83-9 2-Acetylpyrrole 2-อะซิทิลไพรโรล 1-(1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one 2933.9 15.3
55-1-00462 1072-97-5 2-Amino-5-bromopyridine 2-อะมิโน-5-โบรโมไพริดีน 5-bromo-2-pyridylamine 2933.39 0.025
55-1-00463 107-29-9 Acetaldoxime อะเซตาลโดซีม acetaldehyde oxime 2928 0.05
55-1-00464 107-31-3 Methyl formate เมทิล ฟอร์เมต methyl formate 2915.13 3 10.848
55-1-00465 107-35-7 Taurine ทอรีน taurine 2921.19 6 3122691.535
55-1-00466 107-41-5 2-Methyl-2,4-pentanediol 2-เมทิล-2,4-เพนเทนไดออล 2-methylpentane-2,4-diol 2905.39 3 318293.922
55-1-00467 107-43-7 Betain เบทาอิน betaine 2921.19 5376121.42
55-1-00468 107-46-0 Hexamethyldisiloxane เฮกซะเมทิลไดไซลอเซน hexamethyldisiloxane 2931.9 0.6
55-1-00469 1074-82-4 Phthalimide, potassium derivative พทาลิไมด์, โพแทสเซียม เดริเวทีพ N-potassium phthalimide 2925.19 0.1
55-1-00470 107-51-7 Dimethylpolysiloxane ไดเทมทิลพอลีไซลอกเซน octamethyltrisiloxane 2931.9 2.73
55-1-00471 107534-96-3 Tebuconazole ทูโบโคนาโซล 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, .alpha.-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-.alpha.-(1,1-dimethylethyl)- 2933.99 8 0.2
55-1-00472 1075-49-6 4-Vinylbenzoic acid 4-ไวนิลเบนโซอิก เอซิด p-vinylbenzoic acid 2916.39
55-1-00473 1076199-80-8 Cetirizine n-oxide เซติริซีน เอ็น-ออกไซด์ 2933.59 6 1.5
55-1-00474 107-64-2 1-Octadecanaminium,n,n-dimethyl-n-octadecyl-, chloride  1-ออกตะเดคานามิเนียม,เอ็น,เอ็น-ไดเมทิล-เอ็น-ออกตะเดคซิล-, คลอไรด์ dimethyldioctadecylammonium chloride 2923.9 3330600
55-1-00475 1076-43-3 Benzene-d6 เบนซีน-ดี6 Benzene-d6 2845.9 0.018
55-1-00476 1077-28-7 Alpha lipoic acid แอลฟา ไลโปอิก เอซิด 5-(1,2-dithiolan-3-yl)valeric acid 2934.99 7641.45
55-1-00477 107-74-4 Hydroxycitronellol ไฮดร็อกซีซิโตรนิลลอล 3,7-dimethyloctane-1,7-diol 2905.39 25
55-1-00478 107-75-5 Hydroxycitronellal ไฮดร็อกซีซิโตรนิลลาล 7-hydroxycitronellal 2912.49 600
55-1-00479 107-83-5 Isohexane ไอโซเฮกเซน 2-methylpentane 2901.1 59675.125
55-1-00480 107-86-8 3-Methyl-2-butenal 3-เมทิล-2-บิเทนาล 3-methylbut-2-enal 2912.19 0.305
55-1-00481 107-87-9 2-Pentanone 2-เพทาโนน pentan-2-one 2914.19 3.718
55-1-00482 107-88-0 Butylene glycol บิวทิลีนไกลคอล Butane-1,3-diol 2905.39 343816.871 800000
55-1-00483 107-92-6 Butanoic acid บิทาโนอิก เอซิด butyric acid 2915.6 3 1774.395
55-1-00484 107-95-9 b-Alanine เบต้า-อะลานีน β-alanine 2922.49 1.25
55-1-00485 107-96-0 3-Mercaptopropionic acid 3-เมอร์แคปโตโพรพิโอนิก เอซิด 3-mercaptopropionic acid 2930.9 64092.383
55-1-00486 107-98-2 1-Methoxy-2-Propanol 1-เมท็อกซี-2-โพรพานอล 1-methoxypropan-2-ol 2909.49 3 3142760.051
55-1-00487 108-01-0 2-Dimethylaminoethanol 2-ไดเมทิลอะมิโนเอทานอล 2-dimethylaminoethanol 2922.19 3 191548.76
55-1-00488 108050-54-0 Tilmicosin ทิลมิโคซิน Tylosin, 4A-O-de(2,6-dideoxy-3-C-methyl-.alpha.-L-ribo-hexopyranosyl)-20-deoxo-20-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperidinyl]- 2941.9 6 0.1
55-1-00489 108-05-4 Vinyl acetate monomer ไวนิลอะซีเตตมอนอเมอร์ Ethenyl acetate 2915.32 3 8 47591848.818 1850000
55-1-00490 108-08-7 2,4-Dimethylpentane 2,4-ไดเมทิลเพนเทน 2,4-dimethylpentane 2901.1 0.005
55-1-00491 108-10-1 Methy Isobutyl ketone เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน 4-Methyl-2-pentanone 2914.13 3 8 10 4814828.1 800000
55-1-00492 108-11-2 4-Methyl-2-pentanol 4-เมทิล-2-เพนทานอล 4-methylpentan-2-ol 2905.19 3 2
55-1-00493 108-18-9 Diisopropylamine ไดไอโซโพรพิลามีน diisopropylamine 2921.19 3 55.64
55-1-00494 108-19-0 Biuret ไบเออเรท biuret 2924.19 0.1
55-1-00495 108-20-3 Diisopropyl ether ไดไอโซโพรพิลอีเทอร์ diisopropyl ether 2909.19 3 789.902
55-1-00496 108-21-4 Isopropyl acetate ไอโซโพพิล อะซีเทต isopropyl acetate 2915.39 3 5882
55-1-00497 108-24-7 Acetic anhydride อะซิติก แอนไฮไดรด์ acetic anhydride 2915.24 3 7 4323090
55-1-00498 108-26-9 3-Methyl-5-pyrazolone 3-เมทิล-5-ไพราโซโลน 2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one 2933.19 450
55-1-00499 108-29-2 Gamma-valerolactone แกมม่า-วาเลอโรเลคโทน γ-valerolactone 2932.2 11
55-1-00500 108-30-5 2,5-Diketotetrahydrofuran 2,5-ไดคีโตเตตระไฮโดรฟูแรน succinic anhydride 2917.19 3 43.5
55-1-00501 108-31-6 Maleic anhydride มาเลอิก แอนไฮไดรด์ maleic anhydride 2917.14 5663965.2
55-1-00502 108321-42-2 G 418 sulfate จี 418 ซัลเฟต 2941.9 6 0.185
55-1-00503 108-32-7 Propylene carbonate โพรพิลีน คาร์บอเนต propylene carbonate 2920.9 85784
55-1-00504 108347-84-8 Malonyl coenzyme a lithium salt มาโลนิล โคเอนไซม์ เอ ลิเทียม ซอลท์ 2934.99 0.025
55-1-00505 1083-48-3 4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 4-(4-ไนโตรเบนซิล)ไพริดีน 4-(4-nitrobenzyl)pyridine 2933.39 0.565
55-1-00506 108374-32-9 Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate เตตระเอมีนแพลทินัม(II) ครอไรด์ ไฮเดรต 2843.3 0.5
55-1-00507 108-38-3 Metaxylene เมตาไซลีน m-xylene 2902.42 3 9.816
55-1-00508 108-39-4 Meta-cresol เมตา-ครีซอล m-cresol 2907.12 8 1018.9
55-1-00509 108-44-1 m-Toluidine เอ็ม-โทลูอิดีน m-toluidine 2921.43 3 2000
55-1-00510 108-45-2 1,3-Phenylenediamine 1,3-ฟินิลีนไดอะมีน m-phenylenediamine 2921.51 3 74100.625
55-1-00511 108454-76-8 Terephthaloyl chloride เทเลพทาริลคลอไรด์ 2917.39 250.5
55-1-00512 108-46-3 Resorcinol รีซอร์ซินอล resorcinol 2907.21 3 6 438050.05
55-1-00513 108503-47-5 Zinc acetylacetonate hydrate ซิงค์ อะเซติลอะซิโตเนต ไฮเดรต 2914.19 0.1
55-1-00514 108-50-9 2,6-Dimethylpyrazine 2,6-ไดเมทิลไพราซีน 2,6-dimethylpyrazine 2933.99 5.5
55-1-00515 1085-98-9 Dichlofluanid ไดคลอฟลูนอิด dichlofluanid 2930.9 3 4000
55-1-00516 108-62-3 Metaldehyde เมทาลดีไฮด์ 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane 2912.5 8 30000
55-1-00517 108-64-5 Ethyl isovalerate เอทิล ไอโซวาลิเรท ethyl isovalerate 2915.6 16877
55-1-00518 108-65-6 1-Methoxy-2-propanol acetate 1-เมท็อกซี-2-โพรพานอล อะซิเตต 2-methoxy-1-methylethyl acetate 2915.39 5287709.61
55-1-00519 108-67-8 Mesitylene เมซิทิลีน mesitylene 2902.9 346.934
55-1-00520 108-68-9 3,5-Dimethylphenol 3,5-ไดเมทิลฟีนอล 3,5-xylenol 2907.19 8 5.54
55-1-00521 108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzene 1,3,5-ไตรคลอโรเบนซีน 1,3,5-trichlorobenzene 2903.99 16.3266666666667
55-1-00522 108-73-6 Phloroglucinol โฟลโรกลูซินอล phloroglucinol 2907.29 0.425
55-1-00523 108-75-8 2,4,6-Trimethylpyridine 2,4,6-ไตรเมทิลไพรริดีน 2,4,6-trimethylpyridine 2933.39 0.2
55-1-00524 108-77-0 Cyanuric chloride ไซยานูริก คลอไรด์ 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine 2933.69 3 588352.005
55-1-00525 108777-93-1 Polyglyceryl-3 caprylate พอลีกลีเซอริล-3 คาพิเลท 2915.9 326
55-1-00526 108-78-1 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine 1,3,5-ไตรซีน-2,4,6-ไตรเอมีน melamine 2933.61 26902076.165
55-1-00527 108-80-5 Cyanuric acid ไซยานิวริก เอซิด cyanuric acid 2933.69 2820.25
55-1-00528 108-82-7 Diisobutyl carbinol ไดไอโซบิลทิล คาร์บินอล 2,6-dimethylheptan-4-ol 2905.19 19613
55-1-00529 10882-76-0 Mome โมเม 3911.9 50
55-1-00530 108-83-8 2,6-Dimethyl-4-heptanone 2,6-ไดเมทิล-4-เฮปตาโนน 2,6-dimethylheptan-4-one 2914.19 3 442303.721
55-1-00531 108-85-0 Bromocyclohexane โบรโมไซโคลเฮกเซน bromocyclohexane 2903.89 0.255
55-1-00532 108-86-1 Bromobenzene โบรโมเบนซีน bromobenzene 2903.99 3 13.853
55-1-00533 108-87-2 Methylcyclohexane เมทิลไซโคลเฮกเซน methylcyclohexane 2902.19 3 115956.74
55-1-00534 108-88-3 Toluene โทลูอีน Methylbenzene 3 8 10 2656920.358 22241000
55-1-00535 108-89-4 4-Methylpyridine 4-เมทิลไพริดีน 4-methylpyridine 2933.39 3 2
55-1-00536 108-90-7 Chlorobenzene ไซโครเบนซีน chlorobenzene 2903.91 3 8 179805.7
55-1-00537 108-91-8 Cyclohexylamine ไซโคลเฮกซิลามีน cyclohexylamine 2921.3 3 8 155455
55-1-00538 108-93-0 Cyclohexanol ไซโคลเฮกซะนอล cyclohexanol 2906.12 3 3.315
55-1-00539 108-94-1 Cyclohexanone ไซโครเฮกซาโนน cyclohexanone 2914.22 3 25409522.934
55-1-00540 108-95-2 Phenol ฟีนอล Phenol 2907.11 3 8 189412618.818 200720000
55-1-00541 109-02-4 n-Methyl morpholine เอ็น-เมทิล มอร์โฟลีน 4-methylmorpholine 2934.99 2.4
55-1-00542 109037-78-7 Titanium, bu phosphateet alc. iso-pr alc. complexes ไทเทเนียม, บู ฟอสเฟตเอท เอแอลซี. ไอโซ-พีอาร์ เอแอลซี. คอมเพล็กซ์ 2942 1.8
55-1-00543 109-08-0 2-Methylpyrazine 2-เมทิลไพราซีน 2-methylpyrazine 2933.99 9
55-1-00544 1091-41-0 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2h-1-benzopyran-6-ol 3,4-ไดไฮโดร-2,5,7,8-เตตระเมทิล-2-(4,8,12-ไตรเมทิลไตรเดคซิล)-2เอช-1-เบนโซไพแรน-6-ออล 2936.28 2
55-1-00545 109-16-0 Triethylene glycol dimethacrylate ไตรเอทิลีน ไกลคอล ไดเมทิลคริเลต 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate 2916.14 1400
55-1-00546 109-19-3 Butyl isovalerate บิวทิล ไอโซวาเลอเรต butyl isovalerate 2915.6 0.7
55-1-00547 109-21-7 Butyl butyrate บิวทิล บิวทิเรต butyl butyrate 2915.6 3 5
55-1-00548 109-43-3 Dibutyl sebacate ไดบิวทิล ซีบาเคต dibutyl sebacate 2917.13 10000
55-1-00549 109-46-6 n,n′-Dibutylthiourea ไดบิวทิล ไทโอยูเรีย 1,3-dibutyl-2-thiourea 2930.9 7200
55-1-00550 109511-58-2 2,3-Bis[amino[(2-aminophenyl)thio]methylene]-butanedinitrile 2,3-บิส[อะมิโน[(2-อะมิโนฟีนิล)ไทโอ]เมทิลีน]-บิเทนไดไนไตรล์ 2926.9 0.089
55-1-00551 109-52-4 Pentanoic acid เพนทาโนอิด เอซิด valeric acid 2915.6 3 9.96
55-1-00552 109-55-7 Dimethylaminopropylamine ไดเมทิลลามิโนโพรพิลามีน 3-aminopropyldimethylamine 2921.29 3 2259213.6
55-1-00553 109-57-9 1-Allyl-2-Thiourea 1-อัลลิล-2-ไทโอยูเรีย Thiourea, 2-propenyl- 2930.9 0.15
55-1-00554 109581-93-3 Tacrolimus monohydrate ทาโคลิมัส มอนอไฮเดรต 2941.9 6 30
55-1-00555 109-60-4 n-Propyl acetate เอ็น-โพรพิล อะซิเตต propyl acetate 2915.39 3 1370501.351
55-1-00556 109-63-7 Boron trifluoride diethyl ether โบรอนไตรฟลูโอไรด์ไดทิวเอทเทอร์ diethyl ether—boron trifluoride 2942 10400.112
55-1-00557 109-64-8 1,3-Dibromopropane 1,3-ไดโบรโมโพรเพน 1,3-dibromopropane 2903.39 0.1
55-1-00558 109-65-9 1-Bromobutane 1-โบรโมบิวเทน 1-bromobutane 2903.39 8.7
55-1-00559 109-66-0 Pentane เพนเทน Pentane 2901.1 3 229263.785 85340000
55-1-00560 109-67-1 1-Pentene 1-เพนทีน pent-1-ene 2901.29 0.016
55-1-00561 109-69-3 1-Chlorobutane 1-คลอโรบิวเทน 1-chlorobutane 2903.19 3 17315.53
55-1-00562 109-70-6 1-Bromo-3-Chloropropane 1-โบรโม-3-คลอโรโพรเพน 1-bromo-3-chloropropane 2903.79 0.25
55-1-00563 109-72-8 n-Butyllithium เอ็น-บิวทิลลิเทียม butyllithium 2931.9 9
55-1-00564 109-73-9 Butylamine บิวทิลามีน butylamine 2921.19 3 20.036
55-1-00565 109-74-0 n-Butyronitrile เอ็น-บิวทิโรไนไตรล์ butyronitrile 2926.9 3 0.395
55-1-00566 109-77-3 Malononitrile มาโลโนไนไตรล์ malononitrile 2926.9 0.3
55-1-00567 109-79-5 1-Butanethiol 1-บิวเทนไทออล butane-1-thiol 2930.9 3 8 1.1
55-1-00568 109-83-1 2-(Methylamino)ethanol 2-(เมทิลอะมิโน)เอทานอล 2-methylaminoethanol 2922.19 3 62524
55-1-00569 109-85-3 2-Methoxyethylamine 2-เมท็อกซีเอทิลามีน 2-methoxyethylamine 2922.19 0.043
55-1-00570 109-86-4 2-Methoxyethanol 2-เมท็อกซีเอทานอล 2-methoxyethanol 2909.44 3 8 10 9275.39
55-1-00571 109-87-5 Dimethoxymethane ไดเมท็อกซีมีเทน dimethoxymethane 2911 1
55-1-00572 109-89-7 Diethylamine ไดเอทิลามีน diethylamine 2921.19 70880.5
55-1-00573 1098-97-1 Pyrithioxine ไพริไทออกซีน 2933.39 6 452.746
55-1-00574 109-92-2 Ethyl vinyl ether เอทิล ไวนิล อีเทอร์ ethyl vinyl ether 2909.19 0.5
55-1-00575 109-94-4 Ethyl formate เอทิลฟอร์เมต ethyl formate 2915.13 3 7.421
55-1-00576 109-97-7 Pyrrole ไพรโรล pyrrole 2933.99 1532.075
55-1-00577 109-99-9 Tetrahydrafuran เตตระไฮโดรฟูแรน tetrahydrofuran 2932.11 3 758379.714
55-1-00578 110-00-9 Furan ฟูแรน furan 2932.19 14 0.235
55-1-00579 110-01-0 Tetrahydrothiophene เตตระไฮโดรไทโอปีน tetrahydrothiophene 2934.99 0.01
55-1-00580 110-02-1 Thiophene ไทโอฟีน thiophene 2934.99 0.215
55-1-00581 110-05-4 Di-tert-butyl peroxide ได-เทอร์ท-บิวทิล เพอร์ออกไซด์ di-tert-butyl peroxide 2909.6 3 100361.25
55-1-00582 11006-34-1 Sodium copper chlorophyllin โซเดียม คอปเปอร์ คลอโรฟิลลิน copper;trisodium;3-[20-(carboxylatomethyl)-18-(dioxidomethylidene)-8-ethenyl-13-ethyl-3,7,12,17-tetramethyl-2,3-dihydroporphyrin-22-id-2-yl]propanoate 3203 10949
55-1-00583 110-06-5 Di-tert-butyl disulfide ได-เทอร์ท-บิวทิล ไดซัลไฟด์ di-tert-butyl disulfide 2930.9 96.334
55-1-00584 11006-76-1 Virginiamycin เวอร์จิเนียมัยซิน Virginiamycin 2941.9 6 950
55-1-00585 110-12-3 5-Methyl-2-hexanone 5-เมทิล-2-เฮกซานอล 5-methylhexan-2-one 2914.19 3 25132.9
55-1-00586 110-13-4 2,5-Hexanedione 2,5-เฮกเซนไดออล hexane-2,5-dione 2914.19 1.1
55-1-00587 110-15-6 Succinic acid ซัคซินิก เอซิด succinic acid 2917.19 124594.382
55-1-00588 11016-15-2 Phycocyanin ฟิโคไซยานิน phycocyanins, C- 3204.9 52
55-1-00589 110-16-7 Maleic acid มาเลอิก เอซิด maleic acid 2917.19 3360.809
55-1-00590 110-17-8 Fumaric acid ฟูมาริก เอซิด (2E)-but-2-enedioic acid 2917.19 3 937901.63
55-1-00591 110-18-9 n,n,n',n'-Tetramethylethylenediamine เอ็น,เอ็น,เอ็น',เอ็น'-เตตระเมทิลีนเอทิลีนไดอามีน N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine 2921.29 4.876
55-1-00592 110-19-0 Isobutyl acetate ไอโซบิวทิล อะซิเตต isobutyl acetate 2915.39 3 972367.3
55-1-00593 110-26-9 Methylene diacrylamide เมทิลีน ไดอะคริลาไมด์ N,N'-methylenediacrylamide 2924.19 85523.925
55-1-00594 110-27-0 Isopropyl myristate ไอโซโพรพิล ไมริสเตต isopropyl myristate 2915.9 431640.562
55-1-00595 11029-12-2 Grape anthocyanes 2-ฟีนิลโครมีนิลเลียม 2-phenylchromenylium 2938.9 500
55-1-00596 110-30-5 n,n'-Bisstearoylethylenediamine เอ็น,เอ็น'-บิสสเตียรอยเอทิลีนไดเอมีน N,N'-ethylenedi(stearamide) 2924.19 12000.5
55-1-00597 1103-38-4 Pigment red 49:1 พิกเมนท์ เรด 49:1 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, barium salt (2:1) 3204.17 27549.822
55-1-00598 1103-39-5 Pigment red 49:2 พิกเมนท์ เรด 49:2 1-Naphthalenesulfonic acid, 2-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl) azo]-, calcium salt (2:1) 3204.17 27500
55-1-00599 110-41-8 Aldehyde C-12 MNA แอลดีไฮด์ ซี-12 เอ็มเอ็นเอ 2-methylundecanal 2912.19 22
55-1-00600 11042-64-1 Gamma oryzanol แกมม่า โอริซานอล .gamma.-Oryzanol 2936.29 350.3
55-1-00601 110-42-9 Methyl caprate เมทิลคาเพท methyl decanoate 2915.9 0.12
55-1-00602 110429-35-1 Paroxetine hydrochloride hemihydrate พารอกซีทีน ไฮโดรคลอไรด์ เฮมิไฮเดรต 2941.9 6 501
55-1-00603 110-43-0 Methyl n-amyl ketone เมทิล เอ็น-เอมิล คีโตน heptan-2-one 2916.19 3 12256.449
55-1-00604 110-44-1 Sorbic acid ซอร์บิก เอซิด (E,E)-hexa-2,4-dienoic acid 2916.19 13319.128
55-1-00605 1104637-03-7 5-Formyl-2-Furanylboronic acid 5-ฟอร์มิล-2-ฟูแรนิลโบโรนิก เอซิด 2932.99 1.406
55-1-00606 110-52-1 1,4-Dibromobutan 1,4-ไดโบรโมบูแทน 1,4-dibromobutane 2903.39 0.2
55-1-00607 110-53-2 1-Bromopentane 1-โบรโมเพนเทน 1-bromopentane 2903.39 0.25
55-1-00608 110-54-3 Hexane เฮกเซน Hexane 2901.1 3 244226.269 85589000
55-1-00609 110553-27-0 2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol 2,4-บิส(ออกทิลไทโอเมทิล)-6-เมทิลฟีนอล 2-methyl-4,6-bis(octylsulfanylmethyl)phenol 2930.9 5618336.04
55-1-00610 110-60-1 1,4-Diaminobutane 1,4-ไดอะมิโนบูแทน tetramethylenediamine 2921.29 0.608
55-1-00611 110-61-2 Succinonitrile ซัคซิโนไนไตรล์ succinonitrile 2926.9 0.5
55-1-00612 11061-68-0 Insulin อินซูลิน 2937.12 6 25.016
55-1-00613 110-62-3 Pentanal เพนทานอล valeraldehyde 2912.19 0.5
55-1-00614 110-63-4 1,4-Butanediol 1,4-บิวเทนไดออล butane-1,4-diol 2905.39 8 1108238.04
55-1-00615 110-65-6 Butynediol บิวเทนไดออล but-2-yne-1,4-diol 2905.39 3 9971
55-1-00616 110-70-3 n,n'-Dimethylethylenediamine เอ็น,เอ็น'-ไดเมทิลเอทิลีนไดอะมีน N,N'-dimethylethylenediamine 2921.29 1.661
55-1-00617 11070-44-3 Tetrahydrophthalic anhydride เมทิลเตตระไฮโดรพทาลิก แอนไฮดราย methyl(tetrahydro)-2-benzofuran-1,3-dione 2917.2 25669.43
55-1-00618 110-71-4 1,2-Dimethoxyethane 1,2-ไดเมท็อกซีอีเทน 1,2-dimethoxyethane 2909.19 3 29.43
55-1-00619 110714-15-1 Antimony potassium tartrate แอนติโมนี โพแทสเซียม ทาร์เทรต 2918.13 170
55-1-00620 1107-26-2 Apocarotenal อะโปคาโรทีนอล 8'-apo-β-caroten-8'-al 3204.19 1492.2
55-1-00621 11078-21-0 Filipin complex from streptomyces filipinensis ฟิลิพิน คอมเพลกซ์ ฟรอม สเตรปโตมัยซิเนส ฟิลิพิเนนซิส 2941.9 6 0.025
55-1-00622 110-80-5 2-Ethoxyethanol 2-เอท็อกซีเอทานอล 2-ethoxyethanol 2909.44 3 8 10 880503.225
55-1-00623 110-81-6 Ethyl disulfide เอทิล ไดซัลไฟด์ diethyl disulfide 2930.9 0.025
55-1-00624 110-82-7 Cyclohexane ไซโคลเฮกเซน Cyclohexane 2902.11 3 24171093.746 70000000
55-1-00625 110-83-8 Cyclohexene ไซโคลเฮกซีน cyclohexene 2902.19 7.5
55-1-00626 110-85-0 Piperazine ไพเพอราซีน piperazine 2933.59 3 6 125.775
55-1-00627 110-86-1 Pyridine ไพไรดีน pyridine 2933.31 3 1722.606
55-1-00628 110-87-2 3,4-Dihydro-2h-pyran 3,4-ไดไฮโดร-2เอช-ไพแรน 3,4-dihydro-2H-pyran 2932.99 0.1
55-1-00629 110-88-3 Trioxane ไตรออกเซน 1,3,5-trioxane 2912.5 3 2400
55-1-00630 110-89-4 Piperidine ไพเพอริดีน piperidine 2933.32 3 8 90.7
55-1-00631 1109-11-1 Carophyll yellow คาโรฟิล เยลโลว ethyl 8'-apo-β-caroten-8'-oate 3204.17 6460
55-1-00632 1109-15-5 Tris(pentafluorophenyl)borane ทริส(เพนตะฟลูออโรฟีนิล)บอเรน 2931.9 0.032
55-1-00633 110-91-8 Morpholine มอร์โฟลีน morpholine 2934.99 3 177928.747
55-1-00634 1109-28-0 Maltotriose มอลโทไตรออส O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1-4)-O-α-D-glucopyranose 2940 0.006
55-1-00635 110-93-0 Methyl heptenone เมทิล เฮปเทโนน 6-methylhept-5-en-2-one 2914.19 1.2
55-1-00636 110-94-1 Glutaric acid กลูตาริก เอซิด glutaric acid 2917.19 4.25
55-1-00637 11094-60-3 Decaglyceryl decaoleate  เดคะกลีเซอริล เดคาโอลิเอต decaoleic acid, decaester with decaglycerol 3402.13 1
55-1-00638 110-97-4 Diisopropanolamine ไดไอโซโพรพาโนลามีน 1,1'-iminodipropan-2-ol 2922.19 3 170818.306
55-1-00639 11097-59-9 Hydrotalcite ไฮโดรทาล์คไซท์ [carbonato(2-)]hexadecahydroxybis(aluminium)hexamagnesium 2842.9 6 8847652.53
55-1-00640 11097-68-0 Aluminum sesquichlorohydrate อะลูมิเนียม ซีซควิคลอโรไฮเดรต 2827.32 25150
55-1-00641 11097-74-8 Acid violet 54 เอซิดไวโอเลต 54 C.I. Acid Violet 54 3204.12 200
55-1-00642 11099-07-3 Monostearin มอนอสเตียริน octadecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol 2915.7 0.2
55-1-00643 111-01-3 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane 2,6,10,15,19,23-เฮกซะเมทิลเตตระโคเซน 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosane 2901.1 2302.13733333333
55-1-00644 111-03-5 Glyceryl monooleate กลีเซอริล มอนอโอลิเอต 2,3-dihydroxypropyl (9Z)-octadec-9-enoate 2916.15 760
55-1-00645 11103-57-4 Vitamin A วิตามิน เอ 2936.21 6 91668.701
55-1-00646 111072-31-2 Xtt sodium salt เอ็กซ์ทีที โซเดียมซอลท์ 2942 0.1
55-1-00647 111-13-7 Methyl hexyl ketone เมทิล เฮกซิล คีโตน octan-2-one 2914.19 0.2
55-1-00648 111-14-8 Heptanoic acid เฮปทาโนอิก เอซิด heptanoic acid 2915.9 0.5
55-1-00649 111-15-9 2-Ethoxyethyl acetate 2-เอท็อกซีเอทิล อะซิเตต 2-ethoxyethyl acetate 2915.39 3 8 10 2412640.922
55-1-00650 111-16-0 Pimelic acid ไพเมลิก เอซิด pimelic acid 2917.19 0.15
55-1-00651 1111-67-7 Cuprous thiocyanate คิวพรอสไทโอไซยาเนต copper thiocyanate 2842.9 2275
55-1-00652 11116-97-5 Calcium lactate gluconate แคลเซียม แลคเตต กลูโคเนต calcium gluconate lactate 2918.16 47600
55-1-00653 1111-70-0 Ammonium carbamate แอมโมเนียม คาร์บาเมต 2924.19 2
55-1-00654 111-18-2 1,6-Bis(dimethylamino)hexane 1,6-บิส(ไดเมทิลอะโน)เฮกเซน N,N,N',N'-tetramethylhexamethylenediamine 2921.29 16177.1
55-1-00655 111-19-3 Sebacoyl chloride ซีบาโคอิล คลอไรด์ sebacoyl dichloride 2917.19 1
55-1-00656 11120-25-5 Ammonium paratungstate แอมโมเนียม พาราทังสเตต diammonium wolframate 2841.8 0.025
55-1-00657 111-20-6 Sebacic acid เซบาซิก เอซิด sebacic acid 2917.13 315620.3
55-1-00658 11121-48-5 Rose bengal โรส เบงกอล 3204.12 0.025
55-1-00659 111-24-0 1,5-Dibromopentane 1,5-ไดโบรโมเพนเทน 1,5-dibromopentane 2903.39 0.2
55-1-00660 111-26-2 Hexylamine เฮกซิลามีน hexylamine 2921.19 0.285
55-1-00661 111-27-3 1-Hexanol 1-เฮกซานอล hexan-1-ol 2905.19 3 10.581
55-1-00662 111-29-5 1,5-Pentanediol 1,5-เพนเทรไดออล pentane-1,5-diol 2905.39 1179.9
55-1-00663 111-30-8 Glutaraldehyde กลูตาร์แอลดีไฮด์ pentane-1,5-dial 2912.19 6 8 1104407.388
55-1-00664 111-33-1 n,n'-Dimethyl-1,3-propanediamine เอ็น,เอ็น-1,3-โพรเพนไดอามีน 2921.29 0.005
55-1-00665 1113-38-8 Ammonium oxalate แอมโมเนียม ออกซาเลต diammonium oxalate 2917.11 329
55-1-00666 11138-49-1 Sodium aluminate โซเดียม อะลูมิเนต Aluminum sodium oxide 2841.9 1082.5
55-1-00667 11138-60-6 Trihydroxymethylpropyl trioleate ไตรไฮดร็อกซีเมทิลโพรพิล ไตรโอลีเอต decanoic acid, ester with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol octanoate 2916.15 199.239
55-1-00668 111-40-0 Diethylenetriamine ไดเอทิลีนไตรอะมีน 2,2'-iminodi(ethylamine) 2921.29 3 8 63762.835
55-1-00669 111-41-1 2-(2-Aminoethylamino)ethanol 2-(2-อะมิโนเอทิลอะมิโน)เอทานอล 2-(2-aminoethylamino)ethanol 2922.19 163
55-1-00670 111-42-2 Diethanolamine ไดเอทาโนลามีน 2,2'-Iminodiethanol 2922.12 3 957626.723 50550000
55-1-00671 111439-76-0 Isobutylisopropyldimethoxysilane ไอโซบิวทิลไอโซโพรพิลไดเมท็อกซีไซเลน Silane, dimethoxy(1-methylethyl)(2-methylpropyl)- 2931 9860
55-1-00672 111-46-6 Diethylene glycol ไดเอทิลีนไกลคอล 2-(2-Hydroxyethoxy)ethan-1-ol 2909.41 131770.68 20886000
55-1-00673 111470-99-6 Amlodipine besilate แอมโลดิปีน เบไซเลต 2933.39 6 11604.16
55-1-00674 111-48-8 2,2′-Thiodiethanol 2,,2'-ไทโอไดเอทานอล thiodiglycol 2930.9 3 6 8 11 0.1
55-1-00675 111-50-2 Adipoly chloride อะดิโพลิ คลอไรด์ adipoyl dichloride 2917.19 1.13
55-1-00676 1115-20-4 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate 3-ไฮดร็อกซี-2,2-ไดเมทิลโพรพิล 3-ไฮดร็อกซี-2,2-ไดเมทิลโพรพิโอเนต 3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate 2918.19 6800
55-1-00677 1115-70-4 Metformin hydrochloride เมทฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ metformin hydrochloride 2925.29 6 959080
55-1-00678 111-60-4 Ethylene glycol monostearate เอทิลีนไกลคอลมอนอสเตียเรท 2-Hydroxyethyl octadecanoate 2915.7 250
55-1-00679 111-61-5 Ethyl stearate เอทิล สเตียเรต ethyl stearate 2915.7 0.005
55-1-00680 111-62-6 Ethyl oleate เอทิล โอลิเอต ethyl oleate 2916.15 4000.01
55-1-00681 111-64-8 Octanoyl chloride ออกทาโนอิล คลอไรด์ octanoyl chloride 2915.9 0.1
55-1-00682 111-65-9 n-Octane เอ็น-ออกเทน octane 2901.1 3 1.076
55-1-00683 111-66-0 1-Octene 1-ออกทีน oct-1-ene 2901.29 96292611.722
55-1-00684 1116-73-0 Tri-n-hexyl aluminum ไตร-เอ็น-อะลูมิเนียม trihexylaluminium 2931.9 11601.8
55-1-00685 1116-76-3 Trioctylamine ไตรออกซิลามีน trioctylamine 2921.19 6110.4
55-1-00686 111-68-2 Heptylamine เฮปทิลามีน heptylamine 2921.19 0.232
55-1-00687 111-69-3 Adiponitrile อดิโพไนไตรล์ adiponitrile 2926.9 8 1
55-1-00688 111-70-6 1-Heptanol 1-เฮปทานอล heptan-1-ol 2905.19 1.5
55-1-00689 111-74-0 n,n′-Diethylethylenediamine เอ็น,เอ็น'-ไดเอทิลีนไดอามีน N,N'-diethylethylenediamine 2921.29 0.107
55-1-00690 111-75-1 2-(Butylamino)ethanol 2-(บิวทิลอะมิโน)เอทานอล 2-butylaminoethanol 2922.19 1
55-1-00691 111-76-2 2-Butyl cellosolve บิวทิลเซลโลโซฟ 2-Butoxyethanol 2909.43 3 8 10 14194993.73 7000
55-1-00692 111-77-3 Diethylene glycol monomethyl ether ไดเอทิลีน ไกลคอล มอนอเอทิล อีเทอร์ 2-(2-methoxyethoxy)ethanol 2909.44 178412.5
55-1-00693 111-78-4 1,5 cyclooctadiene 1,5-ไซโคลออกทาไดอีน cycloocta-1,5-diene 2902.19 133470.384
55-1-00694 1117-86-8 1,2-Octanediol 1,2-ออกเทนไดออล octane-1,2-diol 2905.39 2028.76364285714
55-1-00695 111-79-5 Methyl-2-Nonenoate เมทิล-2-โนนาโนเอท methyl non-2-enoate 2916.19 5
55-1-00696 111-80-8 Methyl 2-nonynoate เมทิล 2-โนนีโนเอต methyl non-2-ynoate 2916.19 8
55-1-00697 111811-33-7 Calcium silicate hydrate แคลเซียมซิลิเกต ไฮเดรต 2839.9 3320
55-1-00698 111-82-0 Methyl laurate เมทิล ลอเรต methyl laurate 2915.9 1400.01
55-1-00699 111-83-1 1-Bromooctane 1-โบรโมออกเทน 1-bromooctane 2903.39 0.5
55-1-00700 111-84-2 n-Nonane เอ็น-โนเนน nonane 2901.1 1.872
55-1-00701 1118-46-3 Certincoat เซอร์ทินโคส n-butyltin trichloride 2931.9 72500
55-1-00702 111-86-4 Octylamine ออกทิลามีน octylamine 2921.19 2
55-1-00703 111-87-5 1-Octanol 1-ออกทานอล octan-1-ol 2905.16 737.323
55-1-00704 111-88-6 1-Octanethiol 1-ออกเทนไทออล octane-1-thiol 2930.9 27460.2
55-1-00705 111-90-0 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol 2-(2-เอท็อกซีเอท็อกซี)เอทานอล 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol 2909.44 300230.67
55-1-00706 111-92-2 Dibutylamine ไดบิวทิลามีน dibutylamine 2921.19 3 10810.123
55-1-00707 1119-34-2 Arginine hydrochloride อาร์จินีน ไฮโดรคลอไรด์ (+)-L-arginine hydrochloride 2925.29 6 3698.723
55-1-00708 111937-03-2 Cetearyl isononanoate ซิทีริล ไอโซโนนาโนเอต Isononanoic acid, C16-18-alkyl esters 2915.9 2
55-1-00709 111-96-6 2-Methoxyethyl ether 2-เมท็อกซีเอทิล อีเทอร์ bis(2-methoxyethyl) ether 2909.19 8 0.234
55-1-00710 111974-72-2 Quetiapine fumarate คิวไทอะพีน ฟูมาเรต 188.75
55-1-00711 1119-86-4 1,2-Decanediol 1,2-เดคานีไดออล decane-1,2-diol 2905.39 105
55-1-00712 1119-94-4 n-Dodecyltrimethylammonium bromide เอ็น-โดเดคซิลไตรเมทิลแอมโมเนียม โบรไมด์ dodecyltrimethylammonium bromide 2923.9 0.075
55-1-00713 1120-02-1 Trimethyloctadecylammonium bromide ไตรเมทริลออกตะเดคซิลแอมโมเนียมโบรไมด์ trimethyloctadecylammonium bromide 2923.9 1
55-1-00714 112-00-5 Dodecyltrimethylammoniumchloride โดเดซิลไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ dodecyltrimethylammonium chloride 2923.9 13.5
55-1-00715 1120-21-4 Undecane อันเดเคน undecane 2901.1 3.845
55-1-00716 1120-25-8 Methyl palmitoleate เมทิลปามิโทลิเอต 2916.19
55-1-00717 112-02-7 Cetyltrimethylammoniumchloride เซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ cetrimonium chloride 2923.9 6 13000
55-1-00718 1120-28-1 Methyl arachidate เมทิล อะลาชิเดรต Eicosanoic acid, methyl ester 2915.9 0.005
55-1-00719 1120360-14-6 Bis-Glyceryl ascorbate บิส-กลีเซอริล แอสคอร์เบต 2936.27 4
55-1-00720 1120-36-1 1-Tetradecene 1-เตตระดีซีน tetradec-1-ene 2901.29 23822.4
55-1-00721 112-04-9 Octadecyltrichlorosilane ออกตะเดคซิลไตรคลอโรไซเลน trichloro(octadecyl)silane 2931.9 0.025
55-1-00722 112-05-0 Nonanoic acid โนนาโนอิค เอซิด nonanoic acid 2915.9 2
55-1-00723 112068-01-6 (S)-(-)-Alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol (เอส)-(-)-อัลฟ่า,อัลฟ่า-ไดฟินิล-2-ไพรโรลิดีนเมทานอล 2933.99
55-1-00724 112-07-2 2-Butoxyethyl acetate 2-บูโทออกซีเอทิล อะซิเตต 2-butoxyethyl acetate 2915.39 3 81167.156
55-1-00725 1120-73-6 2-Methyl-2-Cyclopenten-1-one 2-เมทิล-2-ไซโคลเพนเทน-1-โอน 2914.29 15
55-1-00726 112077-84-6 Hydrazine carbonate ไฮดราซีน คาร์บอเนต 2825.1 600
55-1-00727 1121-05-7 2,3-Dimethyl-2-Cyclopenten-1-one 2,3-ไดเมทิล-2-โซโคลเพนเทน-1-โอน 2914.4 10
55-1-00728 1121-07-9 n-Methylsuccinimide เอ็น-เมทิลซัคซินาไมด์ 2925.19 0.025
55-1-00729 112-11-8 Isopropyl oleate ไอโซโพรพิล โอเรเอต isopropyl oleate 2916.15 7560
55-1-00730 1121-22-8 Trans-1,2-diaminocyclohexane ทรานส์-1,2-ไดอะมิโนไซโคลเฮกเซน 2921.3 0.05
55-1-00731 112-12-9 Methyl nonyl ketone เมทิล โนนิล คีโตน undecan-2-one 2914.19 225
55-1-00732 112-15-2 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate 2-(2-เอท็อกซีเอท็อกซี)เอทิล อะซิเตต 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate 2915.39 20225.1
55-1-00733 1121-60-4 2-Pyridinecarbaldehyde 2-ไพริดีนคาร์บแอลลดีไฮด์ pyridine-2-carbaldehyde 2933.39 0.675
55-1-00734 112-16-3 Lauroyl chloride ลอรออิล คลอไรด์ lauroyl chloride 2915.9 2.8
55-1-00735 112-18-5 n,n-Dimethyldodecylamine เอ็น,เอ็น-ไดเมทิลโดเดซิลามีน dodecyldimethylamine 2921.19 447440.25
55-1-00736 112-24-3 Triethylenetetramine ไตรเอทิลีนเตตระมีน N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine 2921.29 3 6 8 109299
55-1-00737 112-25-4 Ethylene glycol monohexyl ether เอทิลีน ไกลคอล มอนอเฮกชิล อิเทอร์ 2-hexyloxyethanol 2909.44 27900
55-1-00738 1122-56-1 Cyclohexanecarboxamide ไซโคลเฮกเซนคาร์บอซาไมด์ cyclohexanecarboxamide 2924.29 2550
55-1-00739 1122-58-3 4-(Dimethylamino)pyridine 4-(ไดเมทิลอะมิโน)ไพริดีน N,N-dimethyl-4-pyridylamine 2933.39 0.29
55-1-00740 112-26-5 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane 1,2-บิส(2-คลอโรเอท็อกซี)อีเทน 1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane 2909.19 0.1
55-1-00741 112-27-6 Triethylene glycol ไตรเอทิลีนไกลคอล 2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol 2909.49 514941.52 959000
55-1-00742 1122-91-4 4-Bromobenzaldehyde 4-โบรโมเบนซัลดีไฮด์ 4-bromobenzaldehyde 2913 1.593
55-1-00743 112-30-1 1-Decanol 1-เดคานอล decan-1-ol 2905.19 7.03
55-1-00744 112-31-2 Decanal เดคานอล decanal 2912.19 256
55-1-00745 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy) ethanol 2-(2-บิวท็อกซีเอท็อกซี) เอทานอล 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 2909.43 3145969.743
55-1-00746 112-36-7 Diethylene glycol diethyl ether ไดเอทิลีน ไกลคอล ไดเอทิล อีเทอร์ bis(2-ethoxyethyl) ether 2909.19 1
55-1-00747 112-37-8 Undecanoic acid อันเดกคาโนอิก เอซิด undecanoic acid 2915.9 1
55-1-00748 112-39-0 Methyl palmitate เมทิล ปาลมิเตต methyl palmitate 2915.7 1.027
55-1-00749 112-40-3 Dodecane โดเดคเคน dodecane 2901.1 14.858
55-1-00750 1124-11-4 Tetramethylpyrazine เตตระเมทิลพาราซีน 2,3,5,6-tetramethylpyrazine 2933.99 1
55-1-00751 112-41-4 1-Dodecene 1-โดเดคซีน dodec-1-ene 2901.29 23822.4
55-1-00752 112-42-5 1-Undecanol 1-อันเดคานอล undecan-1-ol 2905.19 0.761
55-1-00753 1124-39-6 4-Ethylcatechol 4-เอทิลคาเทชอล 4-ethylbenzene-1,2-diol 2907.29
55-1-00754 112-45-8 Aldehyde C-11 แอลดีไฮด์ ซี-11 undec-10-enal 2912.19 51.14
55-1-00755 1124-64-7