ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนูหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นี้แสดงปฏิทินกิจกรรมของการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี ท่านสามารถสืบค้นหาการประชุมต่างๆ ที่ผ่านมาได้โดยกด “การประชุมที่ผ่านมา” นอกจากนี้ในเมนูหน้าข่าวประชาสัมพันธ์นี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมต่างประเทศที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีด้วย

Alternate Text
  • The Second meeting of the intersessional process for considering SAICM and the sound management of chemicals and waste beyond 2020 เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
  • การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of ASEAN Working Group on Chemicals and waste: AWGCW) เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองปูตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย
  • การประชุมที่ผ่านมา การประชุมที่ผ่านมา
Copyright ๑ 2017 Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI) All rights reserved