รายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดำเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี

ปี 2563

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2563   

รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563   

 

ปี 2562

 

ปี 2561

 
การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

 

 

Copyright ๑ 2017 Thailand Existing Chemicals Inventory (TECI) All rights reserved